13 במאי 2013 מציין את יום השנה ה-21 להצגת הפאלון דאפא לציבור על ידי מר לי הונג ג'י, מייסד הפאלון דאפא. ב-16 באפריל 2013, ראש העיר וולטר גריי של העיר קלונה, הכריז על מאי 2013 כחודש הפאלון דאפא בעיר קלונה, מחוז קולומביה הבריטית, קנדה.

העיר קלונה
הצהרה
"חודש הפאלון דאפא"
מאי 2013

הואיל ומתרגלי פאלון דאפא הולכים לפי העיקרון של אמת חמלה סובלנות ומשלבים אותו לחיי היום יום שלהם,
והואיל והפאלון דאפא מקדם את טיפוח הגוף המחשבה והרוח ומקבל את כל האנשים מכל הגילאים ומכל הדתות;

והואיל ומתרגלי הפאלון דאפא בקהילות ברחבי קנדה יחגגו בתהלוכות ומופעים בפני הציבור הרחב;
, לכן, אני, וולטר גריי, כראש העיר של העיר קלונה מכריז בזאת על מאי 2013 כעל

"חודש הפאלון דאפא"

בעיר קלונה, מחוז קולומביה הבריטית

וולטר גריי
ראש העיר
בתאריך היום הזה
ה-16 באפריל 2013