טקס !SOS , צעדה גלובלית מסידני לבריסבן

המצעד הגדול בעיר בריסבן ב-5 באוקטוברתערוכות צילומים ו"הונג-פא" לפני בניין העירייה בבריסבן

"הונג-פא" לאזרחים בסמינר הרפואי הספיריטואלי והבריאותי

תרגילים קבוצתיים ושליחת מחשבות נכונות

ועידת עיתונאים בבריסבן