דודן של מתרגלת פאלון דאפא עמיתה הוא שוטר. היא פנתה לשכנע אותו לבצע את שלושת הפרישות (פרישה מהמפלגה הקומוניסטית הסינית, פרישה מליגת הצעירים הקומוניסטים ומהחלוצים הצעירים).

בתגובה הוא סיפר לה "כבר פרשתי מהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס). כיוון שאני שוטר אני למעשה יודע עד כמה המפלגה הקומוניסטית הסינית המק"ס מושחתת. הרוע הקיצוני שלה מתגלה ברדיפתה את מתרגלי הפאלון גונג. חבריי השוטרים עוברים על החוק בעצמם. פגשתי מתרגלי פאלון גונג רבים שאני מהלל אותם מעמקי לבי. אני מוכרח להודות שהמק"ס קצרה איברים ממספר רב של מתרגלי פאלון גונג חיים".

אחר כך הוא הוסיף: "המק"ס עשתה זאת, לכן היא תחוסל בידי השמיים. אם לא – השמיים לא יוכלו להתקיים בעולם זה. עכשיו זו ההזדמנות לפרוש מהמק"ס. ניתן להשתמש בשמות קוד כדי לעשות זאת. השוטרים שלנו מבצעים את שלושת הפרישות דרך האינטרנט. מי ירצה למות ביחד עם המק"ס?"