מפקד משטרה שבוחר לעצמו עתיד טוב

מפקד משטרה בפרובינציית גואנג-דונג רדף אנשים טובים עקב בורותו בעובדות, ובהיותו תחת השפעת המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס). עקב כך יצר לעצמו כמות קארמה ניכרת, מה שגרם לו ולמשפחתו לסבל רב.

לפני כשנה, גם אשתו וגם אביו חלו בסרטן, ולאחיו אירעה תאונת רכב. בהמשך גם המשך העסקתו עמד בסימן שאלה.

בדיוק כשהיה אובד עצות וחסר תקווה בקשר לחייו, קרוב משפחה שלו שתרגל פאלון גונג בא לבקרו ותיאר לפניו את נפלאות הפאלון גונג. הוא סיפר לו על העקרונות השמימיים, שכל אחד קוצר את שזרע.

הקרוב נתן לו את "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית" וחומר נוסף כדי שיכיר את טבעה של המפלגה הקומוניסטית. הקרוב גם הסביר לו את החשיבות שבפרישה מהמק"ס, וסיפר לו על המצב העכשווי של תנועת הפרישה מהמק"ס ברחבי העולם. לאחר שקרא והבין את החומר הנחה את משפחתו ואת כל קרוביו לפרוש מהמק"ס ומכל הארגונים המסונפים לה. ומאז, הפסיק לעשות מעשי עוולה, ונעשה אדם ישר והגון. לאחרונה לקח על עצמו את היוזמה לספר לעמיתיו באגף המשטרה את העובדות אודות הדאפא, והפציר בהם לפרוש מהמק"ס. פעם אף הסיע את קרוב משפחתו לעיר רחוקה כדי שיבהיר את האמת שם. הוא אמר "אני רוצה לבחור בעתיד טוב ומבורך".

חפש את האמת, פרוש מהמק"ס, ותשתדל להיות אדם טוב

בתחילת שנת 2008, מנהל לשכה תעשייתית הגיע לפרובינציית שאן-דונג בענייני עסקים. הוא הגיע מוקדם כדי שיוכל לבקר את אחד מקרובי משפחתו. כל משפחתו של הקרוב תרגלו פאלון גונג, וכשפגשו אותו, החלו לספר לו את העובדות האמיתיות על הפאלון דאפא. הם סיפרו לו מדוע השמים ישמידו את המק"ס, והראו לו את סרט הווידיאו של ה"ספקטקיולר לכבוד השנה הסינית החדשה" שהוצג על-ידי טלוויזיית שושלת טאנג החדשה (NTDTV).

כאשר שמע את השיר "פאלון גונג לא עשו שום דבר רע" מפי ג'יאנג מין, הוא הצהיר ש"פאלון גונג אכן לא עשו כל דבר רע, בשום פנים ואופן". לאחר זאת בקש לקרוא את "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית", ואמר שלמחרת היום יפרוש מהמק"ס ומכל הארגונים המסונפים לה. הוא ציין שייקח לביתו את "תשעת הדיונים" ויקרא אותו שוב בהתעמקות, ילמד את הספר "ג'ואן פאלון", ינהג לפי העקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות" וייהפך לאדם טוב.