שוטר שעזר להפיץ חומרי הבהרת אמת

לפני כחודש הבהרתי את האמת לשוטר. הוא פרש מהמפלגה מיד. לאחר כחודש פגשתי אותו ברחוב והוא שאל אותי "האם יש לך חומר חדש? עניתי לו בחיוב והוא אמר: "תן לי עוד קצת חומר, נעזור לך להפיץ אותו".

השוטר הוא בן 50 והיה אתו עמית לעבודה צעיר יותר. הוא מסר לעמיתו את חומרי הבהרת האמת ואמר: "לך לצד הצפוני וחלק את אלה. הסתובב אלי ואמר "אתה יכול ללכת לצד הדרומי לחלק את החומר", אם מישהו יעשה לך בעיות, תודיע לי.

שכנתי הגמלאית פרשה מהמפלגה הקומוניסטית הסינית

שכנתי היא אישה קשישה בשנות ה-80 שלה. לפני שיצאה לגמלאות, הייתה מזכירת המפלגה של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) במקום עבודתה. יום אחד הבהרתי לה את האמת ועודדתי אותה לוותר על חברותה במק"ס. היא כלל לא הקשיבה לי. לאחר כמה ימים בקשה שאבקר בביתה. באומרה לי "אני רוצה לנטוש את חברותי במק"ס. המק"ס גרמה לי צער רב! באותו יום רציתי לוותר על חברותי, אך לא עשיתי זאת". בקשתי ממנה לשבת בתנוחת ישיבת הלוטוס של המדיטציה ולחזור על מילותיי. אמרתי רק משפט אחד והיא חזרה עליו. היא פרשה מחברותה במק"ס ומכל הארגונים המסונפים לה באופן חגיגי וכן. יותר מאוחר אמרה "אני חשה מאד בנוח".

לאחר מקרה זה באה לביתי כדי להודות לי. היא ספרה כי עלתה במשקלה וגוון פנייה נעשה בהיר ונקי. היא סיפרה כי יומיים קודם לכן שמחה לקבל שיחת טלפון בה הבהירו לה האמת. היא הקשיבה להקלטה במשך חצי שעה. עתה בקשה ממני בלהיטות את "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית" כדי לקרוא אותם.

הספר שמפרק את תרבות המק"ס

(הערת המערכת: "תרבות המק"ס" הוא מושג המתייחס לדפוסי רמייה, הלשנה, ונאמנות בכל מחיר להוראות המפלגה ללא הבחנה בין טוב לרע)

מתרגל פאלון גונג נתן את הספר "פירוק תרבות המק"ס" לב', עמית לעבודה בגמלאות  ב' שמח מאד לקבל את הספר, ולמחרת שקע בביתו בקריאתו. לפתע הגיע ג' לביקור, וראה שב' קורא את הספר "פירוק תרבות המק"ס". ג' החל לעלעל בספר ולא יכול היה להניח אותו. הוא עמד על כך שייקח את הספר לביתו ויקרא אותו ראשון. ב' אמר "רק עכשיו קבלתי את הספר, אתן לך לקרוא בו אחרי שאסיים את קריאתו. ג' החזיק את הספר וסירב לעזבו, ועמד על כך שהוא ייקרא אותו ראשון. בלית ברירה היה חייב ב' לתת ל ג' לקרוא את הספר ראשון. עוד באותו לילה הוא טלפן למתרגל וביקש עוד עותק של הספר "פירוק תרבות המק"ס". המתרגל נתן לו עותק נוסף.

ג' קרא את הספר ואמר בהתרגשות "חשתי שהספר כתוב בצורה כל כך טובה, כל מה שרציתי לספר, אך שמרתי זאת עמוק בתוכי, כתוב בספר הזה".