מאת כתב קול אסיה החופשית, טיאן יי

לפני ביקורו המדיני של הנשיא הסיני הו ג'ין-טאו בגרמניה, היו התפתחויות חדשות הקשורות למקרה של מתרגל הפאלון גונג ג'יאנג רן-ג’נג, שנרדף מיד לאחר גירושו מגרמניה לסין. להלן תעתיק דיווחו של טיאן יי, כתב קול אסיה החופשית באירופה.

מאז גירושו של ג'יאנג רן-ג’נג מגרמניה לסין, בחודש מרץ האחרון, כל משפחתו נרדפה בצורות שונות, רק בשל העובדה שהוא מתרגל פאלון גונג. החברה הגרמנית הזדעזעה מהמקרה. על מנת להציל את ג'יאנג רן-ג’נג, מספר ארגונים בגרמניה נשארו בקשר עם הרשויות הסיניות. לאחרונה, נודע לכתבנו שהנשיא הסיני הו ג'ינטאו יבקר באירופה, ואף יגיע לגרמניה ב-9 בנובמבר, בתקופת יום השנה לנפילת חומת ברלין, וכן שהיו התפתחויות בחברה הגרמנית שקשורות לנושא של ג'יאנג רן-ג’נג, שהביאו לביקורו של הו בגרמניה. בהקשר זה, ראיין הכתב את טאנג וייסברג שהיה מאוד פעיל בהצלתו של ג'יאנג רן-ג’נג. הממשלה הגרמנית קבלה החלטות חדשות, ומר וייסברג מסביר: סמוך לביקורו של מר הו ג'ין-טאו בגרמניה, הארגון האחראי להצלתו של מר ג'יאנג וידידיו הגרמנים הגבירו את מאמצי ההצלה שלהם.

לגבי ההתפתחות האחרונה שקשורה למקרה הזה, לדברי ארגוני זכויות האדם הגרמניים שמודאגים מזה זמן רב ממצבו של ג'יאנג, הם קראו לרשויות הסיניות הנוגעות בדבר לשחרר את ג'יאנג ולהרשות לו ולבני משפחתו לחזור לגרמניה מוקדם ככל  האפשר, כך שמצבו של ג'יאנג לא יפגע בביקורו של הו בגרמניה.