המגמה הגדולה של התנערות מהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס), נכנסה לשנתה השלישית. שלושה מיליון בני אדם התנערו כבר מחברותם במק"ס ובארגוניה. סטודנט מהעיר שי-אן טוען שרדיפת הפאלון גונג על-ידי המק"ס היא אכזרית ובלתי חוקית.

לנוכח הרדיפה החמורה בסין סיפר הסטודנט לביולוגיה לכותב שורות אלו: "נתתי תשומת לב מרובה לרדיפת הפאלון גונג על-ידי המק"ס. במשך השנה הראשונה שלי באוניברסיטה גיליתי באינטרנט רק מידע מוגבל על הפאלון גונג. בהתבסס על כך, הגעתי למסקנה שהפאלון גונג לחלוטין אינו מה שתארה המק"ס. מאוחר יותר פגשתי באינטרנט כמה חברים מחו"ל, רכשתי תוכנה שעזרה לי לפרוץ את חסימת האינטרנט, ואפשרה לי גישה למידע יקר רב. כשעשיתי השוואה של המידע להשמצות של המק"ס כנגד הפאלון גונג, השתכנעתי שההנחה המקורית שלי הייתה נכונה. רדיפת הפאלון גונג על-ידי המק"ס היא אכזרית. כשהבנתי לעומק את האמת - כיצד הפאלון גונג נרדפים, הזדעזעתי עמוקות ונשארתי בהלם כמה ימים. הבנתי כמה אני והאנשים סביבי אדישים".

הסטודנט המשיך ואמר: "אני חושב שלכל אזרח סיני יש אחריות וחובה להבין את הפאלון גונג ולסיים את הרדיפה. זהו פשע אמיתי והוא מאוד חמור. העובדה שזה יכול לקרות מראה שהמערכת הפוליטית חסרת תקנה. בתוך הרדיפה הבלתי שפויה של הפאלון גונג על-ידי המק"ס, אנחנו צריכים כולנו לשאול את עצמנו אם אנחנו שותפים לה. אם היינו דבקים בערכים הטובים שלנו ונמנעים מעזרה לרשויות לבצע מעשה רע, הרדיפה לא הייתה מתרחשת, או מתארכת זמן כה רב, ואנשים לא היו כל כך חסרי תחושה ואדישים".

הוא ציין גם: "בהתייחס לרדיפת הפאלון גונג, כל סיני צריך לערוך הסתכלות עצמית פנימה, ובהתאם, לשאת באחריות. אדם לא רק צריך להיות אחראי על עצמו, אלא גם על אחרים ועל החברה. אם אנחנו אדישים, שומרים שתיקה ולא עושים דבר לגבי הרדיפה, יגיע יום בו כל אחד במערכת יהפוך לקורבן. אם נעלים עין ממצוקתם של אחרים ונסרב לשמוע על כך, אז כשיבוא תורנו לסבול, מי יעזור וידאג לנו? אני קורא לכל העם הסיני להתבונן פנימה על עצמו ולראות את חוסר ההיגיון ברדיפה. על המק"ס להפסיק את הרדיפה.

בהתייחס למגמה הגדולה של ההתנערות מהמק"ס הוא אמר: "הופעת תנועה כזאת מאפשרת לאנשים השרויים בחשכה לראות את האור. הדרך ההגיונית, השקטה והלא אלימה לטפל בכך היא מצוינת. רק על-ידי התפוררות המק"ס, לסין יכול להיות עתיד ותקווה".