28/4/2007

ארבע נשים שסיפרו שנאסרו בסין על שתרגלו בשיטה רוחנית, ביקשו בתחילת מאי ממועצת העיר "צ'יינו הילס" לצאת בהחלטה לגינוי רדיפת תנועת הפאלון גונג.

בדמעות סיפרו הנשים על עבודת הפרך ועל העינויים שסבלו בבתי הכלא ובמחנות העבודה.

בין לי מרולנד הייטס ספרה שהמפלגה הקומוניסטית החלה בנקיטת אמצעים אכזריים נגד התנועה ב-1999, וכתוצאה מכך הוכנסו מאות אלפים למחנות עבודה, בתי כלא ובתי חולים לחולי רוח.

היא תיארה את פאלון גונג כשיטת מדיטציה שלווה ששורשיה בתרבות הסינית, והובאה לראשונה להכרת הציבור בסין בשנת 1992. הגב' לי חילקה דוחות של זכויות אדם המאשימות שמתרגלי פאלון גונג ברחבי סין הם קרבנות של קצירת איברים בעודם בחיים.

היא סיפרה שמספר הולך וגדל של ערים העבירו ואישרו החלטות המגנות את הרדיפה, ואמרה כי היא מקווה שהעיר "צ'יינו הילס" תעשה אותו הדבר. הגב' לי הוסיפה ואמרה כי מתרגלי פאלון גונג עוברים מעיר לעיר כדי לעלות את המודעות ולבקש החלטות גינוי.