הצד השני של הסימניות:  


הצד השני של הסימניות: 

הצד השני של הסימניות: