עוברים ושבים מתבוננים
בכרזות של הפאלון דאפא


מתרגלים מציגים את התרגילים

מתרגלים מערביים מציגים את הפאלון דאפא


מקהלה שרה את "פאלון דאפא הוא טוב"