מתרגלי הפאלון גונג שני האחים שאו-מין ושיאו-מין צ'ן תושבי העיר סאן-מן-שיאה (שבפרובינציית הה-נאן) נעצרו ב-2016 וביולי 2017 נגזרו עליהם תקופות מאסר בכלא. לכמה שנים נשלחו לכלא ומקום כליאתם אינם ידועים.

שני האחים נעצרו במקומות עבודתם ב-6 וב-7 ביוני 2016 הם הועברו למרכז המעצרים בעיר. הרשויות לא התירו להם להיפגש עם משפחתם והחרימו להם את המחשבים שלהם, מדפסת וכסף מזומן.

טרם המעצר האחרון האח שאו-מין נשלח פעמיים למחנות עבודה בכפייה בשל סירובו לוותר על הפאלון גונג (הידוע גם כ"פאלון דאפא").

האח הבכור מת ב-2011 כתוצאה מכליאה ארוכת שנים ועינויים אכזריים בשל אמונתו בפאלון גונג.

הסבל של ההורים

אחרי שהחל המשטר בסין לרדוף את הפאלון גונג ב-1999, שני האחים שאו-מין ושיאו-מין נעצרו בבייג'ינג כשעתרו למען הפאלון גונג. אביהם עבר צרות רבות כדי לאתר אותם ולשחרר אותם. ביוני 2000 הבן הגדול יואה-מין נעצר גם הוא.

האב היה הלום צער והלך לעולמו ב-2001.

האם, כעת בשנות ה-70 כבר הרוסה ממות בנה הבכור ומודאגת בשל כלתה שעדיין כלואה. המעצר האחרון של שני בניה הוא עוד מכה קשה עבורה.

האח הגדול מת כתוצאה מרדיפה ואשתו עדיין כלואה

יואה-מין האח הגדול במשפחת צ'ן נעצר פעמיים בשל סירובו לוותר על הפאלון גונג. המעצר האחרון שלו היה ב-2001 ונגזרו עליו לאחר מכן 5 שנים בכלא ג'נג-ג'ואו.

בכלא סבל צורות שונות של עינויים ובכלל זה הזרקת חומרים בלתי ידועים שגרמו לו רפיון וחולשה בידיים וברגליים. הוא נותר כך גם לאחר שחרורו. הוא מת ב-26 באפריל בגיל 48.

אשתו, לי פא-יינג נעצרה כשתלתה כרזות של פאלון גונג. ב-2014 היא נשלחה לכלא הנשים בשין-שיאנג ל-4 שנים. בתם נותרה לדאוג לעצמה ומתפרנסת בעבודות שונות.

הרדיפה משתוללת בעיר סאן-מן-שיה

במשך השנתיים האחרונות מתרגלים רבים נרדפים בצורה חמורה בעיר סאן-מן-שיה.

גב' גאו פנג-ג'יה- נגזרו עליה 6 שנים בכלא משום שתלתה כרזות של הפאלון גונג.

גב' שי פן-דאנג- נגזרו עליה 4 שנים בשל הפצת חומרי פאלון גונג.

מר וואנג ג'ון-ג'י- נגזרו עליו 4 שנים.

גב' לי יו-האנג- שוחררה מכלא ג'נג-ג'ואו כשהיא רזה וחלשה ביותר עקב תת תזונה.