עורכי דין של שתי מתרגלות נאבקים בהפרות הליכי משפט של בית הדין בנינג-שיה ומפריכים האשמות חסרות בסיס

שתי המתרגלות שו רון-יה וטאן שיו-שיה מהעיר יין-צ'ואן הועמדו למשפט בשל סירובן לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

המתרגלות נעצרו ב-23 בנובמבר 2016 והועלו למשפט רק ב-26 ביולי 2017, אחרי מעצר ממושך ולא חוקי.

הפרות חוזרות ונשנות של הליכי משפט בבית הדין

עורכי הדין של שתי המתרגלות התבקשו לעבור בדיקה ביטחונית טרם כניסתם לאולם בית הדין. הם סירבו להיענות משום שעורכי דין פטורים בחוק מבדיקות ביטחוניות.

פקידי בית הדין לא זזו מדעתם ועורכי הדין הגיעו איתם להסכמה שאם הם יעברו את בדיקת הביטחון, אז כל אחד אחריהם בתור יידרש לעבור בדיקה כזאת גם כן.

שלושה מחברי צוות משרד התביעה של יין-צ'ואן הגיע ופקידי בית הדין התכוונו לאפשר להם לעבור ללא בדיקה ביטחונית. עורכי הדין מחו על כך, ופקידי בית הדין התירו רק לזה עם תעודת זיהוי להיכנס פנימה.

שני האחרים הורשו להיכנס לאולם רק כשהביאו את תעודות הזיהוי שלהם כעבור שעה.

רק ל-3 בני משפחה ו-2 מתרגלים שהגיעו איתם ביחד הותר להיכנס לצפות במשפט. שאר המשתתפים באולם היו שוטרים וצוות משרד התביעה המקומי.

מיד עם תחילת השימוע, דרש עורך דינה של גב' טאן משני התובעים להציג את רישיונם, כדי להוכיח שהם מוסמכים לתבוע את הנאשמות. התובע הציג את רישיונו אבל התובעת שכחה את רישיונה.

השופט המכהן אמר שזה בסדר, שתובעים לא צריכים להציג את רישיונם, אבל עורך דינה של גב' טאן התעקש שבית הדין ינהג בהתאם להליכים המשפטיים. השופט הפסיק את השימוע למשך כשעה, עד שהתובעת חזרה עם רישיונה.

עורכי הדין הפריכו את ההאשמות חסרות הבסיס

עורך דינה של גב' טאן טען שלאשמה בה הואשמה לקוחתו – "שימוש בכת כדי לערער את אכיפת החוק"– אין כל בסיס חוקי ואין אף חוק בסין המפליל את הפאלון גונג או מתייג אותו ככת.

התובעת צעקה: "אל תזכיר פאלון גונג". השופט לא עשה דבר להפסיק אותה.

עורכי הדין דרשו שכל ראיות התביעה יוצגו בזו אחר זו כדי שיוכלו לבחון אותן. התובעים אמרו שאין כל צורך לכך משום שהראיות אומתו על ידי משרד הביטחון הציבורי של נינג-שיה. עורכי הדין התעקשו והתובעים הציגו את הראיות שכללו ספרי פאלון גונג וחומרים הנושאים עליהם מסרים של הפאלון גונג.

התובעים האשימו את גב' שו ואת גב' טאן בהפרת החוק משום שהיו בבעלותן ספרי פאלון גונג. הם ציטטו 2 הודעות שפורסמו על ידי המנהל הכללי של העיתונות וההוצאה לאור ב-1999, האוסרות את ההוצאה לאור של ספרי פאלון גונג. עורכי הדין הגיבו מנגד שההודעות כבר בוטלו בהודעה רשמית בשנת 2011 על ידי המנהל הכללי של העיתונות  וההוצאה לאור. ראה: ♦ משרד העיתונות וההוצאה לאור בסין ביטל ב-2011 את האיסור על הוצאה לאור של ספרי הפאלון גונג

שתי המתרגלות העידו גם הן.

השופט נעל את השימוע ללא פסק דין.