לפני הקונגרס ה-19 של המפלגה הקומוניסטית הסינית רשויות נפת פן-שי העלו מהלך במאמציהם לרדוף מתרגלים פאלון גונג מקומיים בטענה שזה הכרחי "כדי לשמור על יציבות חברתית".

החל בספטמבר 2017 הוועדה המשפטית הפוליטית (PLAC) הורתה לכל תחנות המשטרה ומקומות העבודה לפקח מקרוב על המתרגלים בתחום שיפוטם.

משרדי דואר ומחלקות תקשורת קיבלו הוראה לעצור דואר, אימיילים ושיחות טלפון של מתרגלים. שוטרים עברו מבית לבית כדי להטריד את המתרגלים בשאלות כמו "האם אתה מתרגל עדיין?" ולאחר מכן איימו עליהם שלא יצאו מביתם בכלל.

הטרדה כזאת היא שימוש לרעה בכוח פוליטי והפרה בוטה של הערבות החוקתית של סין לחופש אמונה.

על-פי נתונים שהתקבלו מאתר מינג-הווי, יותר מ-300 מתרגלים נחשפו להטרדה מצד המשטרה. השוטרים השתמשו בהונאה ובמרמה כדי להיכנס לבתיהם של מתרגלים או להגיע למקומות עבודתם כדי להטריד אותם ולאיים עליהם.

הם צילמו את המתרגלים והורו לבני משפחותיהם לחתום על הצהרת ערבות כדי למנוע מהמתרגלים למחות בדרך כלשהי. כשבני המשפחה סירבו לשתף פעולה, השוטרים לחצו על המעסיקים של המתרגלים לנקוט באמצעי ענישה. תחת איום המשטרה, רבים מהמעסיקים פקחו מקרוב על המתרגלים בעבודה או איימו עליהם בקיצוצים במשכורת.