מתרגלים רבים מהאזור שלנו נשפטו לאחרונה לתקופות מאסר ארוכות או נלקחו למרכזי שטיפת מוח. עורכי הדין שנשכרו כדי לייצג אותם ואף עורכי דין מטעם בית המשפט הגנו על המתרגלים בצורה טובה מאוד, אך המתרגלים עדיין כלואים.

המאסטר אמר:

"על המתרגלים באזורים שנרדפים באופן חמור ובמקומות שניזוקים באופן חמור, באמת לחשוב על זה: מה בדיוק קורה?" ("הרצאת פא וביאור פא בוועידת הפא באזור ניו יורק רבתי", 2003)

מתרגלים באמת צריכים להסתכל פנימה ולחשוב ברצינות מה לא בסדר אצלנו המאפשר לזה לקרות.

שימוש במושגים אנושיים בכתיבת מכתבים

כשבית המשפט העממי העליון ומשרד התביעה העליון פרסמו בתחילת השנה פירוש חדש לחוקים מסוימים, מתרגלים רבים חשבו שזה כוּוון לפאלון דאפא ורצו לנקוט בצעדים. הכוונות שלהם היו טובות, אך הן התבססו על מושגים אנושיים.

כמה מתרגלים כתבו מכתב פתוח המיועד לשי ג'ין-פינג, יו"ר המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס), ורצו שמתרגלים יחתמו עליו בשמותיהם וכתובותיהם האמיתיים. במכתב יש בקשה להוריד את ג'וּאו צ'יאנג, נשיא בית המשפט העממי העליון מתפקידו.

כשיוזמי המכתב בקשו את חתימות המתרגלים, טון הדיבור שלהם היה חזק מאוד, כאילו שלמתרגלים אין בחירה אלא לחתום. הם השתמשו במילים כמו, "זאת ההזדמנות האחרונה שלך. אם לא תחתום על המכתב, כשמתרגלים אחרים יחזרו לשמים, אתה תישאר מאחור לבכות בחרטה גדולה."

כשמתרגלים שאלו האם הפעילות הזאת אושרה על ידי אתר מינג-הווי, הם טענו שבמינג-הווי יודעים על זה. וכך יותר מ-100 מתרגלים חתמו על המכתב הפתוח בשמותיהם וכתובותיהם האמיתיים.

כשסוּן ג'נג-צאי, מזכיר המפלגה הקודם בצ'ונג-צ'ין נעצר על מעורבותו בניסיון הפיכה, אותם מתרגלים כתבו מכתב נוסף שיועד לממלא מקומו, צ'ן מין-אֵר.

במקום להבהיר את האמת על הפאלון דאפא, המכתב התמקד במאבקים פנימיים בתוך המק"ס.

יוזמי המכתב [מתרגלים] ביקשו מכל מתרגל לחתום על המכתב ולשלוח אותו למגוון פקידים בכירים ומחלקות ממשלה. הם שלחו שלושה מקבצי מכתבים חתומים עם שמותיהם וכתובותיהם האמיתיים של מתרגלים.

מיד לאחר מכן, מתרגלים רבים נעצרו ונלקחו למרכזי שטיפות מוח. חלק נשפטו לתקופות מאסטר ארוכות.

המאסטר אמר:

"שום דבר בטיפוח לא קורה ללא סיבה. כשמצבים לא נכונים והתנהגויות אנושיות רעות באים לידי ביטוי בינינו, הדברים האלה באים כדי להצביע על לבבות אנושיים." ("הרצאת הפא בוועידת הפא הבין-לאומית ב-2009 בוושינגטון הבירה")

להיות אחראיים כלפי מתרגלים אחרים

המתרגלים שלקחו חלק בכתיבה, בחתימה ובשליחת המכתבים הפתוחים האלו, אלו ששמעו עליהם אך לא לקחו חלק, ואלו שהיו להם דעות שונות צריכים כולם להסתכל פנימה, כי המתרגלים הם גוף אחד.

אין עלינו להאשים את אלו שלקחו חלק, כי זה קרה בגלל שלא למדנו את הפא טוב מספיק ולא יכולנו לעזור להם להבין שזה אינו הדבר הנכון לעשות. המאסטר רוצה שנהיה אחראים אחד לשני ולפא.