ב-25 בפברואר 2017 עצרו שוטרי מחלקת המשטרה במועצת א-צ'נג חמישה עשר מתרגלים בשל תרגול בפאלון גונג. שמונה מהם שוחררו. לאחרונה נודע שעל חמישה שנותרו במעצר נגזרו תקופות בכלא.

על מר ג'אנג גואנג-לי וגב' לי פנג נגזרו 9 שנים, על גב' ג'אנג צ'ון-יו 5 שנים, על גב' וואנג יאן-צ'יו ומר וואנג ג'ונג-רונג שנה וחצי.

המידע הזמין היחידי מבין חמשת המתרגלים הוא על גב' ג'אנג צ'ון-יו. להלן הסיפור שלה.

המשטרה נחושה להעמיד לדין את המתרגלת גב' ג'אנג צ'ון-יו ולהכניסה לכלא

במהלך 9 חודשים בהן גב' ג'אנג צ'ון-יו הייתה במעצר, משטרת א-צ'נג ניסתה להרשיע אותה, אולם משרד התביעה דחה את התיק המשפטי שלה 3 פעמים. המשטרה, נחושה להרשיעה בדין, העבירה כל פעם חומר נוסף של כביכול ראיות למשרד התביעה, כדי שיאשר את העמדתה לדין. בסופו של דבר המשטרה הצליחה.

גב' ג'אנג כפרה באשמה. סוכנים ממחלקת המשטרה, משרד התביעה ונציגי בית הדין אמרו לה שישחררו אותה אם תוותר על הפאלון גונג. הם איימו שאם לא תוותר על אמונתה יגזרו דינה לכלא.

התובע המליץ שייגזרו על גב' ג'אנג בין 4 ל-6 שנים בכלא. בית הדין גזר עליה 5 שנים.

גב' ג'אנג בת ה-64 החלה לתרגל פאלון גונג ב-1996. היא החלימה ממחלותיה ונעשתה לאישה טובת לב ומתחשבת.