ב-8 בדצמבר 2017 נגזרו על שתי אחיות ממחוז טונג-ווי תקופות מאסר בכלא בשל סירובן לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. הן הגישו ערעור לבית דין הביניים בעיר דינג-שי שפסק, עוד טרם פורסמו גזרי הדין, לתמוך בגזר דין אשם. התאריך שהופיע על ההחלטה הוא 5 בדצמבר 2017.

כיצד אפשרי שבית הדין לערעורים פרסם את ההחלטה 3 ימים לפני שבית הדין המקומי הודיע על גזר הדין? המשפחה ועורך הדין חושבים שהתאריך ה-5 בדצמבר איננו טעות משרדית. הם מאמינים שעובדה זו משקפת את המצב בהרשעת מתרגלי פאלון גונג – שמערכת המשפט של סין היא למעשה רק חותמת גומי המפרסמת גזרי דין שנקבעו מראש נגד מתרגלים.

עורך דינן של שתי האחיות – גב' ניו ביאן-ביאן בת 52 ואחותה הצעירה גב' ניו ביאן-דזי בשנות ה-40 – דרש שבית הדין לערעורים יפתח מחדש את התיק ויקיים שימוע פומבי בתיק. הוא שלח את הדרישה לשופט ג'אנג יו-דונג בסביבות פברואר 2018. השופט חתם שקיבל את הדואר והבטיח לחזור לעורך הדין.

ב-5 במארס 2018 צלצל השופט ג'אנג למשפחה ודחק בה להגיש את טיעוני ההגנה הכתובים של עורך הדין. הוא הכחיש שקיבל את דרישת עורך הדין, ורמז על כוונתו להימנע משימוע פומבי.

גב' ניו ביאן-ביאן נמצאת במעצר מאז נעצרה ביחד עם אחותה ב-8 במארס 2017. האחות הצעירה השתחררה בערבות עד המשפט. משרד התביעה המקומי החזיר פעמיים את התיק של האחיות למשטרה מחוסר ראיות מספקות לתביעה, אבל כמה חודשים לאחר מכן המשטרה הצליחה להגיש את התיק למשפט.

ב-21 בנובמבר 2017 התקיים המשפט והן הורשעו ב-8 בדצמבר. על גב' ניו ביאן-ביאן הוטלה שנה וחצי במאסר ועל אחותה ביאן-דזי שנה אחת.

אחרי מעצרן עברו שתי האחיות עינויים והתעללות במעצר. גב' ביאן-ביאן הוכתה בפניה עם ספר בכריכה קשה. הנפיחות בפניה פחתה רק אחר 20 יום. כמו כן הסוהרים דקרו את אצבעותיהן במחטים. המשפחה מודאגת ששתיהן תהיינה חשופות לעינויים נוספים.
לכתבה קודמת: ♦ בית המשפט פסק לבטל את התיק, משרד התביעה נסוג מהתביעה, אך ניו ביאן-ביאן עדיין עצורה