(מערכת פאלון ניוז: התנסות זו נכתבה בסינית/ובאנגלית ב-10 חלקים)

החלק השליישי בקישור: http://he.minghui.org/?p=3515

יום אחד ראיתי כמה אלוהויות של הכוחות הישנים כשהם דנים בנושא, לרדוף אותי. בגלל שחיבלתי ברבים מהסידורים שלהם, הם רצו לסלק אותי. ראיתי פריסה של סידור רדיפה שנכנסת ליקום מבחוץ. לכן שלחתי מחשבות נכונות כדי לחסל אותם, אך לא שינה כמה ניסיתי, הם עדיין היו שם. כרעתי ברך לפני המאסטר בבקשת עזרה. בארשת פנים רצינית על פניו המאסטר אמר לי "אעשה הכל עבורך". למחרת, כששלחתי מחשבות נכונות ראיתי שכל סידורי הרדיפה נעלמו, אבל המאסטר נפגע קשות. הבנתי שהמאסטר סילק את סידורי הרדיפה וסבל במקומי.

הבנתי שכדי לחסל כליל את הרוע אני צריכה לעלות לרמות יותר גבוהות. לאחר שעליתי לפסגת היקום, ראיתי יקומים עגולים רבים באותו גודל. לאחר שעליתי רמות רבות של יקומים, גיליתי שהיקום המקורי אינו אלא כתם של אבק; כשעליתי הלאה גיליתי שהוא יותר קטן מכתם של אבק ולבסוף לא יכולתי לראות אותו יותר.

במשך תקופת הטיפוח שלי, כשעליתי ברמות עם שיפור השין-שינג שלי, לפעמים יכולתי לראות, וגם ראיתי את כל הסידורים שהכוחות הישנים הכינו עבורי. בעיצוב של פירמידה, אלוהויות מרמות גבוהות שלטו על אלוהויות מרמות נמוכות, וזה חזר על עצמו כל הדרך עד התחתית. הייתה שם מערכת אופקית וכמו כן מערכת אנכית. בסידורים האנכיים שהתחילו מלמעלה, כל רמה שולטת על הרמה שמתחתיה. בסידורים האופקיים, לכל רמה יש תת-רמה מהשטח החיצון ביותר למיקרוסקופי ביותר; מה שהוא נהיה יותר מיקרוסקופי, הממדים שלו נעשים ענקיים יותר. על ידי שליחת מחשבות נכונות כל פעם, ניקיתי את כל הסידורים, אבל בפעם הבאה (ששלחה מחשבות נכונות, המת') ראיתי שהם עדיין קיימים. כל פעם שעליתי ברמה גיליתי שמערך סידורי הכוחות הישנים עדיין קיים ברמה גבוהה יותר ומה שראיתי ברמה הנמוכה היה רק חלק מהם.

גיליתי גם שבכל מקרה של רדיפה שאורגנה על ידי הכוחות הישנים ובוצעה על ידי רוחות רפאים מרמות נמוכות ורוחות רקובות , היו גם מספר רב מאוד של רוחות רפאים מרמות נמוכות ורוחות רקובות שמורות כמלאי בממדים רבים אחרים. למשל כשמתרגל לא חש בטוב, ראיתי בממדים האחרים שנחשים נמצאו בגופו. סילקתי אותם, אבל ראיתי אותם שוב לאחר כמה ימים. ראיתי שהנחשים הגיעו מהר שבו חיו נחשים רבים הדומים להם, ובממד אחד היו הרים רבים כמו ההר הזה. נוסף על כך הר מסוג זה היה קיים ברמות רבות של ממדים בשלושת העולמות. ולכן הבעיה הייתה יכולה להיפתר רק על ידי סילוק כל ההרים וכל הנחשים שבתוכם.

התחלתי לחשוב, "מדוע הסידורים של כוחות הישנים עדיין התקיימו לאחר שחוסלו כל פעם? האם זאת אומרת שאלוהויות הכוחות הישנים מחדשים את המלאי של עצמם?" גיליתי שזו הייה בדיוק כך. מאוחר יותר כששלחתי מחשבות נכונות, הוספתי מחשבה, לחסל את הרמות אחר רמות שבהם היו מלאי אלוהיות של הכוחות הישנים. לאחר שעשיתי זאת במשך תקופה מסוימת, ראיתי שמערך הסידורים הופיע שוב. חשבתי לעצמי "אולי אני צריכה לחפש את המלאים האלה לפני שאני יכולה לחסל אותם לגמרי". כשבדקתי אותם מקרוב גיליתי שהמלאים האלה שייכים למערכת יותר גדולה בעלת צפיפות יותר גבוהה. גם היא הייתה בנויה בצורת פירמידה העשויה מממדים רבים של אלוהויות של הכוחות הישנים, וכל פעם שהישויות השליליות היו מחוסלות היא הייתה דוחפת החוצה חלק ממלאי המערכת שלה. ולכן לא יכותי לחסלה אותה לחלוטין. כשסילקתי את מערכת המלאי היא לא הופיעה שוב. אבל כשעליתי לרמה יותר גבוהה, גיליתי שהמערך של הכוחות הישנים עדיין קיים שם.

כדי לחסל היטב את הרוע, הייתי עולה לפעמים לרמות יותר גבוהות. יום אחד כשביקשתי מהמאסטר לעזור לי, ראיתי את ידי הענקית של המאסטר, היא הייתה כל כך גדולה שאני נראיתי כנקודה במרכזה. כשהיא מחזיקה בי, היד התרוממה. מדי פעם הסתכלתי חזרה, וכל פעם ראיתי את הנקודה שהייתי, קטנה יותר מכתם אבק. יום אחד המאסטר החזיק בי והתרומם מספר רב של רמות. הבנתי שידו של המאסטר נעלמה ואני התרוממתי בעצמי. הייתי מוקפת בריק וקצת פחדתי, אבל ידעתי שאני חייבת להמשיך ולהתרומם כדי לפרוץ דרך העולם הזה. לאחר זמן רב, ראיתי לפתע שהמאסטר היה כבר במקום גבוה יותר! המאסטר היה מאוד מרוצה וחייך לעברי. כשעצרתי גיליתי שאני אלוהות ממין זכר. ישבתי בתנוחת לוטוס מלא וראיתי את כל היקום מתחתיי. תוך הרף עין גופי נכנס ליקום ונעשה גדול כמו היקום. רמות שונות של הגוף נכנסו לרמות שונות של היקום ואז התחלתי לחסל את הרוע.

הייתי מודעת לכך שפרצתי דרך כל הסידורים של הכוחות הישנים, שפעם התרוממו לרמה הגבוהה ביותר של הכוחות הישנים; הצלחתי לחסל כליל את הסידורים שהכוחות הישנים ארגנו עבורי.

החלק החמישי בקישור: http://he.minghui.org/?p=3521