(מערכת פאלון ניוז: התנסות זו נכתבה בסינית/ובאנגלית ב-10 חלקים)

החלק השביעי בקישור: http://he.minghui.org/?p=3527

לאחר תקופת זמן מה, מתרגלת א' מצאה את מתרגלת ב', וא' סיפרה לב' את מה שקרה לה. מתרגלת ב' לא הבינה את המצב והמקרה סופר בין כמה מתרגלים באזור.

בינתיים, כששלחתי מחשבות נכונות ראיתי שבממד אחר המצב הפך ונהייה רציני מאוד. בתחילה היו מספר מתרגלים בסכנה, ומאוחר יותר ראיתי שהכוחות הישנים עשו סידורים שלמתרגלים אחרים ישחקו בתפקיד שלילי. לבסוף הבנתי שהכוחות הישנים לא רצו רק לעשות סידורים לרדוף כמה מתרגלים, הם רצו לרדוף מתרגלים רבים ולגרור אותם למטה.

בעת ששלחתי מחשבות נכונות ראיתי שהכוחות הישנים כבר ארגנו לכמה מתרגלים שישחקו את התפקיד השלילי. בהתחלה, ברמה גבוהה מאוד של היקום הישן, מתרגלים אלו חתמו על חוזה עם האלוהויות של היקום הישן, שיפריעו לדאפא. כשהם ירדו לארץ הם חתמו על החוזה בכל רובד של היקום ובתהליך הירידה הם דנו כיצד הם יתאמו ביניהם לשחק את התפקיד השלילי. כשהם הגיעו לעולם האנושי, המקרה עם מתרגלת א' יתפשט בין קבוצת המתרגלים והם ימתחו עלי ביקורת. מתרגלים אחדים שלא הבינו את המצב האמיתי גם עזרו להפיץ את מה שהתרחש.

בהסתכלות על המקרה בממד אחר, המתרגלים שהיו מבולבלים האמינו לאלו שהפריעו ושהיו מסווגים לאלו עם הגורמים הרעים, ורמת הטיפוח שלהם ירדה.ראיתי את הסצנה הבאה בעת ששלחתי מחשבות נכונות. קבוצת מתרגלים שהיו להם דמויות של בודהא ישבו על פרחי לוטוס. לאלו שהפריעו לדאפא היו ישויות שחורות על גופם, וחלק מהם ניסה להגיע לאלו שישבו על פרחי הלוטוס. כשהמתרגלים שישבו על הפרחים דחפו אותם בתקיפות, המתרגלים שחיפשו להפריע נסוגו מיד. כשאחדים מהמתרגלים שישבו על פרחי הלוטוס ירדו מהם והצטרפו למתרגלים שניסו להפריע, גופם הפך מיד לשחור ורמת הטיפוח שלהם נפלה.פרחי הלוטוס שעליהם ישבו גם נעלמו כאילו שמעולם לא היו קיימים.

אנחנו לא יכולים להסתכל על אירוע זה בהבנה וברגשות אנושיים. אלו שהיו מעורבים כמו גם אלו שראו או שמעו על האירוע, צריכים לחשוב עליו ברציונליות. לדוגמה, כשמתרגלת א' יישמה את התוכנית של הכוחות הישנים להפריע לפא ולרדוף מתרגלים אחרים, להימנע מקשר עם מתרגלת א' היה הדבר הנכון ביותר לעשות כדי לשלול את סידורי הכוחות הישנים ולהפסיק את הרדיפה. הדרך הטובה ביותר לגשת למצב זה היה לטפל בו בטוב לב ובכוונה טובה. המתרגלים שהפריעו לא היו רציונלים ולכן דבריהם ומעשיהם לא היו נכונים באותה עת. הם המשיכו לפסוע בנתיב שהכוחות הישנים ארגנו עבורם.

מקרה זה לא היה מהסוג הרגיל שמתרחש בין מתרגלים, וגם לא אורגן על ידי המורה כדי לספק הזדמנות להרמת רמות הטיפוח שלנו. זה היה סידור של הכוחות הישנים להרוס ולרדוף מתרגלים.

בעת ששלחתי מחשבות נכונות המורה אפשר לי לראות את הבאות: כוונת הכוחות הישנים הייתה להרוס את מחצית מכמות המתרגלים באזור שלנו. אנחנו היינו גוף אחד, וזה התבטא בצורה של פגודה בממד אחר. הפגודה הייתה מוזהבת ונוצצת. במהלך אירוע זה כוונת הכוחות הישנים הייתה להרוס מחצית מהפגודה, זאת אומרת מחצית מהמתרגלים. ראיתי כיצד זה התרחש. הכוחות הישנים גררו למטה אחדים מהמתרגלים. הנשמות המקוריות שלהם נמצאות עכשיו בגיהינום וגופיהם האנושיים מלאים ברשע וברוחות מרמות נמוכות. אם הם לא יקפצו על ההזדמנות וימשיכו לטפח בדאפא, הכוחות הישנים עלולים להשמיד אותם בקרוב.

בתחילת שנה שעברה, מתרגלים אלו שהסידור שלהם היה להפריע לדאפא, המשיכו להפיץ את השקפותיהם המוטעות והלא נכונות. כשההשקפות וההערות שלהם התפשטו הלאה, יותר מתרגלים היו מעורבים בזה ורמות הטיפוח שלהם נפלו. המצב נהייה יותר רציני. בממד אחר, הכוחות הרעים היו צבע שחור מפחיד שכיסה חלק מהאזור שלנו. האזור הכהה גדל. לא מזמן, כששלחתי מחשבות נכונות ראיתי פרח לוטוס ענקי שייצג את הגוף האחד של המתרגלים המקומיים. מרכז פרח הלוטוס בער באש, דבר המציין שהמצב מאד מסוכן. כמה מהמתרגלים נפלו (בטיפוח, המת'). לאחר שסיימתי לשלוח מחשבות נכונות האש כבתה, אבל אחד מעלי הכותרת של הפרח היה הרוס חלקית. לפרח היו חסרים עתה כשני עלי כותרת דבר שסימל שעוד מתרגלים נפלו. המורה ציין שכל עוד שמתרגלים אלו שנפלו יתעוררו וישקמו את ההפסדים שגרמו לדאפא, הם יוכלו עדיין לחזור, ופרח הלוטוס יוכל להיות מושלם שוב. המורה ציין גם שאם המתרגלים שהפריעו לדאפא והבינו את המצב האמיתי, לא יוכלו לעסוק בשום עבודת הקשורה לדאפא, אלא, ילמדו רק את הפא, יבצעו את התרגילים וישלחו מחשבות נכונות. זה יהיה הדבר הטוב ביותר עבורם לעשות, בגלל שברגע שיעשו משהו (מעבודות הדאפא, המת') הם יהיו על הנתיב שאורגן על ידי הכוחות הישנים. אין עליהם לנסות לתקן את מה שהרסו היות שהכוחות הישנים עדיין שולטים בהם. בממד אחר הם עדיין תחת השליטה של גורמים רעים והם ישחקו את התפקיד השלילי מיד כשיתחילו לעשות משהו. המורה גם ציין שאין על מתרגלים אחרים ליצור קשר אתם או לתת להם לעשות משהו שלילי.

בעת ששלחתי מחשבות נכונות ראיתי גם שאחדים מהמתרגלים שנפלו נתפשו על ידי פרח לוטוס ענקי. ספר "ג'ואן פאלון" ענקי מוזהב גם הופיע על הפרח. הבנתי שעוד מתרגלים אמורים ליפול, אך הדאפא הצילה אחדים מהם וצמצמה את מספר המתרגלים שנפלו.

ראיתי שהמתרגלים שנפלו חתמו על חוזה ביקום הישן מסכימים להיגרר למטה על ידי אלה שהפריעו לדאפא. הם גם חתמו על החוזה בכל רמה שעת שירדו. בעת שפרצתי דרך כל רמה, השמדתי את כל החוזים עליהם חתמו. מאוחר יותר המורה נתן לי עט מוזהבת. השתמשתי בעט לבטל את התוקף של כל החוזים, והם הפכו לניירות לבנים. נפטרתי גם מהניירות הלבנים.

החוזים שנחתמו על ידי המתרגלים שנגררו למטה היו שונים מהחוזים שנחתמו על ידי אלו שהסכימו להפריע. אלו שהסכימו להפריע באו לרדוף מתרגלים אחרים, בעוד שאלו שהסכימו להיגרר למטה נרדפו.

אחדים המתרגלים שהגיעו כדי להפריע כבר נמצאים בגיהינום. גופם האנושי מלא ברשע וברוחות מרמות נמוכות, למרות שכמה מהם עדיין אינם בגיהינום, הם נמצאים במצב מסוכן. מאלו שחתמו על החוזה, אחדים שללו את הסידורים של הכוחות הישנים בעת שטיפחו. הם הפסיקו להפריע ונעשו מתרגלי דאפא אמיתיים.

המורה נתן לי רמזים כדי לעזור לי לכתוב את מה שראיתי בעת ששלחתי מחשבות נכונות. למרות מה שראיתי היה חלקי ומוגבל, אני מקווה שהתובנות האלו יעזרו למתרגלים להסתכל על נושאים ביתר רציונליות וישללו לחלוטין את הסידורים של הכוחות הישנים. כמובן שמה שראיתי לא יכול להדריך מתרגלים בטיפוח שלהם. עלינו תמיד להתייחס לפא כמורה ולחפש פנימה כשאנחנו נתקלים בבעיות.

לאחר מכן, כשחשבתי על האירוע הזה, הגעתי להכרה שדברים מתרחשים בגלל סיבה. המתרגלים שהפריעו לדאפא לא ידעו על הנסיבות הספציפיות שראיתי עם עיני השמימית. הם הוסיפו את הספקולציה שלהם, את כוח הדמיון ואת כוח שיפוטם למה ששמעו והפיצו את ההבנות הלא רציונליות שלהם לאחרים. אם אלו בסביבתם יסתכלו על הנושא ברציונליות, לא יקשה עליהם לראות את ההחזקות החזקות שלהם. המפתח הוא שכולם יחפשו פנימה, ירימו את רמת השין-שינג שלהם, ישפרו את עצמם ויתאמו ויתמכו אחד בשני היטב. התקפה אישית לא עוזרת לאף אחד. מדוע אחדים מהמתרגלים אינם מזהים את המילים ואת המעשים שאינם מבוססים על הפא, או שאינם מעשים של מתרגלים? מדוע מתרגלים מאפשרים לגורמים הרעים האלה הזדמנויות להתערב ולהפריע? אירוע זה צריך להיות תזכורת שזה הזמן לשקף ולהרים את הרמה שלנו. הבה ונחפש פנימה ושלא נהייה כרוכים להחזקות של אחרים, נהייה טובי לב לאחרים ובאמת נפרוץ דרך הסידורים של הכוחות הישנים.

החלק התשיעי בקישור: http://he.minghui.org/?p=3531