ב-15 במאי 2005 התקיימה במחוז טוקומן שבצפון ארגנטינה ועידה לשיתוף התנסויות.

הועידה אורגנה היטב, אף שמתרגלים מקומיים מעולם לא היו בועידות שיתוף התנסויות במדינות אחרות, ולא היה להם שום ניסיון בארגון ועידה מסוג זה. לועידה הגיעו גם מתרגלים מאנגליה, צ'ילה וצרפת.

מתרגלים מאזורים שונים בארגנטינה חלקו את התנסותם. כיוון שרבים מהמתרגלים בארגנטינה הם חדשים, הם סיפרו כיצד הם מנהלים את הטיפוח האישי בד בבד עם החתירה להבהרת האמת ואימות הדאפא.

במהלך הועידה שלחו מתרגלים קטנים ברכות למורה ואיחולים ליום הפאלון דאפא העולמי. הם הודו למורה על שהעניק להם את העקרונות "אמת, חמלה וסובלנות". כיוון שלא יכלו להגיש לו פרחים אישית, הם שלחו לו פרחים מליבם.

למחרת קיימו המתרגלים תצוגת צילומים של הפאלון דאפא באיזורי המסחר, ובערב הוזמנו אורחים רבים לסדנת פאלון דאפא, ושאלו על שגשוג הפאלון דאפא בעולם, ועל הרדיפה האכזרית הנמשכת עדיין נגד פאלון דאפא.