בסיפור הסיני הקלאסי "הרומן של שלוש הממלכות", סופר אודות התחרות האישית בין ג'וג ליאנג, האסטרטג הצבאי המפורסם ביותר בהיסטוריה הסינית, לבין אסטרטג צבאי מוכשר פחות, ג'ואו יו, שראה בג'וג ליאנג את האויב העיקרי שלו. מסופר כי ג'וג ליאנג אמנם לא הרג את ג'ואו יו, אך הוא הביס אותו בשלושה קרבות רצופים באמצעות האסטרטגיות המתוחכמות שלו. תבוסות אלו פגע קשות בגאוותו של ג'ואו יו וגרמו לו למות מכעס. איך, בשם שמיים, ימות אדם מכעס?

בהשוואה, ניתן להחשיב את גוף האדם לכרכרה שנגררת על ידי חמישה סוסים, שהם הלב, הכבד, הטחול, הריאות והכליות. לנשמה של האדם ישנה השפעה ישירה על חמשת האיברים האלה. כשג'ואו יו היה כעוס, הלב, הכבד, הטחול, הריאות והכליות שלו היו כעוסים גם כן. כיוון שאיברים אלה שולטים בגוף האדם, כל גופו של ג'ואו יו, כולל כל תא ותא בגופו, היה כעוס. גוף האדם מורכב מתאים. במילים אחרות, התאים מרכיבים את הלבנים בגוף האדם. כשג'ואו יו כעס, כל תא ותא בגופו כעס ואז התאים הכעוסים החלו לפגוע האחד בשני. כשכל לבנה בבניין רועדת וניתקת מהשניה, הבניין יתמוטט. כשכל התאים מתנתקים האחד מהשני, גוף האדם יתפרק וימות.

המורה אמר:

"במהלך ההיסטוריה אסכולת הטאו התייחסה לגוף האדם כאל יקום קטן. היא מאמינה שהיקום בחוץ הוא באותו גודל כמו מה שבפנים ומה שבחוץ נראה כמו מה שבפנים" (מתוך ההרצאה השמינית בג'ואן פאלון).

וכן:

"שאקיאמוני דיבר גם על תיאורית שלושת אלפי העולמות. הוא אמר שבתוך היקום שלנו ובתוך שביל החלב שלנו יש שלושת אלפי כוכבי לכת כמו שלנו שיש בהם אנשים עם גוף פיזי כמו המין האנושי שלנו. הוא גם אמר שבתוך גרגיר של חול יש גם 3000 עולמות כאלה. גרגיר חול הוא כמו היקום ובתוכו יש גם אנשים בעלי חוכמה כמונו ויש כוכבי לכת כמו זה וגם הרים ונהרות. זה נשמע מיסטי מאוד! אם זה נכון חישבו כולכם, האם קיים חול גם בתוך כל זה? האם יש עוד 3000 עולמות בתוך החול הזה? אם כן, בתוך 3000 העולמות האלה האם יש עוד חול ובחול הזה האם יש עוד 3000 עולמות? לכן ברמת הטאתאגאטה אי אפשר לראות עד הסוף.

התאים המולקולריים של האדם הם אותו דבר. האנשים שואלים מהו גודל היקום. אגיד לכולכם שליקום הזה יש קצה, אבל ברמת הטאתאגאטה רואים אותו כאין סוף, ללא גבולות. ואילו החלק הפנימי של הגוף מהמולקולות ועד החלקיקים המיקרוסקופיים הוא באותו גודל כמו היקום. זה נשמע די מיסטי. כשאדם או חיים נוצרים, האלמנטים הייחודיים של החיים שלו והאיכויות הבסיסיות כבר נוצרו ברמה המיקרוסקופית ביותר" (מתוך ההרצאה השנייה בג'ואן פאלון).

תאים, מולקולות, גרעיני אטומים, קוורקים ונויטרונים, שמרכיבים את הגוף האנושי, הם למעשה שכבות שונות של היקום. חלקיקים של שכבות שונות פועלים אמנם באופן בלתי תלוי, אך גם מהווים חלק מהיקום השלם של גוף האדם ונשלטים על ידי הנשמה של האדם.

מאידך, כשאנחנו באמת אדיבים לאחרים, הלב, הכבד, הריאות, הטחול והכליות אדיבים גם הם. כשאנחנו מתייחסים לאחרים בכנות וביושר האיברים האלה שלנו הם ישרים וכנים גם כן. כשאנחנו סובלניים לאחרים, איברים אלה סובלניים גם כן. כשהלב, הכבד, הריאות, הטחול והכליות נעשים אדיבים, כנים וסובלניים, האיברים האלה ימצאו בהרמוניה, הזרימה במרידיאנים שלנו תהיה חלקה, רוח חיצונית רעה לא תוכל לחדור לגופנו, וניעשה בריאים. כשנהיה בריאים, לא נצטרך לבקר אצל הרופא או ליטול תרופות. למעשה, מיליוני מתרגלים של פאלון גונג נעשו בריאים וחזקים יותר מבחינה פיזית כיוון שהם מאמינים באמת, חמלה וסובלנות, עקרונות הטיפוח של הפאלון גונג.

כיום כשאנשים אומרים "אמת, חמלה, סובלנות זה טוב" או "פאלון גונג הוא טוב", הם טוענים את עצמם במחשבות נכונות ובמודעות לצדק. חמשת האיברים שלהם יפיקו תועלת באופן טבעי מהאנרגיה הטובה של "אמת, חמלה, סובלנות זה טוב" ו"פאלון גונג הוא טוב".

על פי הרפואה הסינית המסורתית "נוכחות רוחות טובות בפנים תמנע מגופו של האדם הפרעות מצד הרוע". אם אדם מסוגל לעשות זאת, ייחסכו ממנו מחלות, אסונות ומזל רע.

ישנו ניב סיני "בסופו של דבר, האלים יתגמלו אנשים טובים ויענישו אנשים רעים". למעשה, כשיש לאדם מחשבות טובות, כל חלק בגופו יעשה נדיב. הלב, הכבד, הטחול, הריאות והכליות יעשו אדיבים גם כן, וימצאו בהרמוניה. אף אחד לא יכול להשיג הרמוניה באמצעות כסף. למעשה, אתה מתוגמל כבר ברגע שאתה מפתח מחשבות טובות. מאידך, כשאדם מפתח מחשבה רעה, כל תא ותא בגופו יושחת. הלב, הכבד, הטחול, הריאות והכליות יושחתו גם כן ויתחילו להזיק האחד לשני. כתוצאה מכך בריאותו של האדם תהיה בסכנה. מכאן שאדם מתוגמל מיידית על טוב ליבו ונענש על שחיתותו.