המילים על הציור הן: (שמאל): שמים וארץ חוגגים יחדיו ביום הפאלון דאפא העולמי.
(ימין): מאחלים למאסטר הנכבד יום הולדת שמח. (במרכז): "בהכרת תודה".

 המילים על הציור הן: מאחלים למאסטר הנכבד יום הולדת שמח