מאת מתרגלת "פאלון דאפא" ("פאלון גונג")

ב-21 בינואר הגיעו כמה מתרגלים של השיטה הסינית העתיקה "פאלון דאפא" לתחנה המרכזית הישנה בתל אביב כדי לברך את העובדים הסינים ב"שין-ין האו" (שנה טובה).

בתחנה המרכזית יש מקום שבו כל שבת מוצגות כרזות המספרות לעוברים ושבים על ה"פאלון דאפא" ועל הרדיפה שהמשטר בסין מנהל נגד מיליוני האזרחים הסינים המתרגלים בשיטה.
באירועים מיוחדים באים יותר מתרגלים ישראלים לתחנה המרכזית. המטרה היא להמחיש לסינים הרבים המתרכזים שם בשבתות שמתרגלי השיטה הם אנשים נורמטיבים וטובי מזג, ולא מה שהמשטר שלהם בסין מספר להם.
ברור שהמשטר חייב לספר לאזרחים שלו שקרים כדי שהוא יוכל להמשיך לרדוף את מתרגלי הפאלון דאפא באכזריות כל כך הרבה שנים ולהשיג הסכמה שבשתיקה ואפילו שיתוף פעולה שבהלשנה.

למה המשטר הקומוניסטי בסין רודף את המתרגלים של השיטה הרוחנית העתיקה הזו?

במשך עשרות השנים האחרונות המשטר הקומוניסטי הרס בדרכים שונות ורבות את המסורת והתרבות האמיתיים של סין העתיקה. נותרה רק מסגרת של אמנות הריקה מתוכן פנימי הנובע מערכים. המשטר מקדם אתאיזם ואמונה בקומוניזם כתחליף לכל האמונות האחרות. (איך המפלגה הקומוניסטית הסינית הרסה את התרבות המסורתית)
מי שמתרגל "פאלון דאפא" יודע שהשיטה קשורה קשר אמיץ לתרבות העתיקה ולמסורת הקדומה והמפוארת של סין. הבסיס של השיטה הוא עקרונות של "אמת, חמלה, סובלנות" וכן חמישה תרגילים מדיטטיביים פשוטים אך עוצמתיים.

מיליונים של אנשים בסין החלו לתרגל בשיטה משנת 1992 ואילך, ומצאו שהיא עוזרת להם להיות אנשים טובים יותר ולחיות לפי המצפון שלהם. הם הבריאו ממחלות ועשו טוב בכל מקום בו נמצאו.

אבל המשטר של המפלגה הקומוניסטית אינו רוצה באזרחים בעלי אמונה רוחנית שהוא אינו יכול לשלוט עליהם באמצעות טרור או שוחד. כאשר מספר המתרגלים החל לעלות באופן לוגריתמי (מבודדים בשנת 1992 ועד כ-100 מיליון ב-1999) ראש המפלגה הקומוניסטית הסינית גייס את כל הרשויות בסין לדיכוי מסיבי ואכזרי בהיקף עצום.

מיולי 1999 ועד היום, 12 וחצי שנים, המשטר רודף את המתרגלים עד נכות או מוות, או עד שהם חותמים שהם לא יתרגלו יותר בשיטה.

משרד התעמולה של המשטר משתמש בתקשורת הסינית שכולה כפופה למשטר כדי לפרסם את השקר ש"פאלון דאפא" היא שיטה רעה, ושמי שמתרגל בשיטה הוא אדם רע המסוכן לעצמו ולציבור.

אבל כשאזרחים סינים יוצאים אל מחוץ לגבולות סין הם רואים אותנו, המתרגלים של השיטה. הם יכולים להיווכח במו עיניהם שפה בישראל מותר להחזיק שלט שכתוב עליו "אמת, חמלה, סובלנות" או "פאלון דאפא הוא דבר טוב". בסין לפתוח כרזה כזו יעלה לך בחירותך, אולי גם בחייך.

אז אנחנו, מתרגלים של "פאלון דאפא" מישראל, שיודעים כמה השיטה טובה וכמה היא עזרה לנו להיות אנשים טובים יותר ובריאים יותר, הלכנו בשבת כדי להראות לסינים בדרכנו השקטה שאנחנו לא מה שהמשטר הסיני מספר להם. תרגלנו לפניהם את התרגילים והחזקנו כרזות וגם כאלה הנושאות איחולי ברכה. אנחנו מקווים שכשהם יחזרו לסין הם לא ישתפו פעולה עם המשטר להסגיר מתרגלים של השיטה שלא עברו על שום חוק. אנחנו חושבים עליהם, שלא יעשו דבר כל כך רע כמו לגרום שאדם טוב יקפח את גופו, חירותו או חייו בגללם. לכן אנחנו באים בהתנדבות ומתוך הלב ממקומות שונים בארץ כדי לומר להם שאנחנו יודעים מידיעה אישית שפאלון דאפא הוא באמת טוב

centrak_st3_s

centrak_st2_s

centrak_st1_s

מתרגלי "פאלון דאפא" ("פאלון גונג") בתחנה
המרכזית עם פרוס השנה הסינית החדשה