חברת הכנסת זהבה גלאון לשר הפנים: למנוע גירוש מתרגלי פאלון גונג סינים לסין

להלן מובאות מתוך מכתבה של חברת הכנסת הנכבדה הפורשת את חומרת פעולת הגירוש בפני שר הפנים:

הכנסת

ח"כ זהבה גלאון
ירושלים ,‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏יום שני כ"ד חשון תשע"ב
‏‏21 נובמבר 2011

דחוף -
לכבוד
שר הפנים
ח"כ אלי ישי
באמצעות פקס 02-5666376

שלום רב,

הנדון: גירוש מתרגלי פאלון גונג מישראל לסין

(…)

כפי שאתה לבטח יודע, כול סיני שמצהיר ונחשף בציבור שהוא מתרגל פאלון גונג לא יכול לחזור לסין מחשש אמיתי לרדיפה מוחשית ואלימה, מתועדת היטב, מוכרת ומגונה על ידי האו"ם, ארגוני זכויות האדם השונים וממשלות רבות במערב.

למרבית מהסינים המתרגלים בארץ, יש חברי משפחה שנרדפים בסין.

המתרגלים הנמצאים בישראל מצויים כל העת בפחד מתמיד מפני גירוש ועליהם לחדש את בקשת המקלט כול שלושה חודשים. מכיוון שהם אינם מוכרים כפליטים, נאסר עליהם לעבוד בצורה חוקית והם בקושי מתמיד להתקיים. מדי פעם הם נתקלים בסירוב לקבלת מקלט ועליהם להוציא סכומי עתק, שאין ברשותם, כדי לממן עורכי דין להגשת הערעורים.

שוב, המקרים בהם גורשו מתרגלים בחזרה לסין הסתיימו ברדיפה ועינויים. חלק מהמתרגלים נעלמו וחלקם נרצחו. במרבית מדינות המערב מקבלים מתרגלי השיטה הסיניים הגנה וסטטוס של פליטים.

אני פונה אליך בבקשה להורות לאלתר על עצירת גירושם של שלושת מתרגלי הפאלון גונג עד לקביעת מדיניות מסודרת של משרד הפנים בעניינם, תוך התחשבות בעובדה שגירושם משמעו סכנה מוחשית לחייהם ושבמרבית מדינות המערב מקבלים מתרגלי השיטה הסיניים הגנה וסטטוס של פליטים. אני לא רואה כל סיבה כי בישראל יהיה המצב שונה. ראוי לציין עוד כי אגודת פאלון דאפא בישראל מבקשת להיפגש עם נציגי משרדך על מנת לסייע למשרד הפנים בהחלטה מיהו מתרגל לצורך הענקת מקלט.
אודה לטיפולך בנושא ולהתייחסותך, בדחיפות, ולעדכוני.

בברכה,
ח"כ זהבה גלאון