ה ק ד מ ה

העיר ג'ואנג-ג'ואו שבפרובינציית גואנג-דונג היא אחת מהמגה-ערים שהכי התפתחו כלכלית בסין. היא גם המרכז של תעשיית השתלות האיברים של סין. זה משתקף בעיקר בשלוש דרכים:

-   יותר בתי חולים בג'ואנג-ג'ואו מבצעים השתלות של איברים חיוניים, ומספר השתלות האיברים החיוניים גדל באופן דרמתי מאז 1999.

-  יש בנק גדול של איברים בג'ואנג-ג'ואו שמספק הן את הצריכה הגדולה של בתי החולים של ג'ואנג-ג'ואו, והן את הדרישה לאיברים באזורים אחרים.

-  ג'ואנג-ג'ואו מייצאת טכנולוגיה של השתלת איברים, מאמנת רופאים ומדריכה מנתחים.

ג'ואנג-ג'ואו היא אחת הערים שבהן הרדיפה נגד הפאלון גונג היא החמורה ביותר. ארגונים רבים של המשטר נחשדים בביצוע קצירה של איברים ממתרגלים של פאלון גונג בעוד הם חיים ונושמים, וזאת בהיקף תעשייתי. דוח זה מספק רמזים רבים מאוד שאפשר להשתמש בהם לחשוף ראיות מוצקות לפשעים אלו ולעזור לגופים משפטיים ברחבי העולם להביא את מבצעי הפשעים האלה לדין צדק.

להלן הדוח באנגלית

תוכן העניינים

 

Section I. The number of vital organ transplant surgeries performed at the hospitals in Guangzhou has increased dramatically since 1999

 

• 1. Doctors from the No. 1 Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University said, “At least 368 orthotopic liver transplants were performed between January 2004 and December 2005”
• 2. Chen Guihua from No. 3 Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University presided over 1,000 liver transplant operations
• 3. Guangzhou General Hospital of Guangzhou Military Zone perform more than 100 kidney transplant operations within a year
• 4. No. 1 and No. 2 Affiliated Hospitals of Guangzhou Medical College perform organ transplant operations
• 5. Nanfang Hospital of Southern Medical University performs a large number of kidney transplant operations
• 6. Zhujiang Hospital
• 7. Guangzhou Economic-Technological Development Zone Hospital's Division of Organ Transplantation
• 8. Armed Police Chief Hospital in Guangdong Province has performed more than 500 kidney transplants
• 9. Air Force Hospital in Guangzhou City, Guangdong Province is busy performing organ transplant operations
• 10. Guangdong Provincial People's Hospital performs difficult organ transplants

Section II. The sources of organ donors in Guangzhou City are unclear, the speed for finding organ donors is fast, and the number of organ transplantation surgeries is huge

 

• 1. "Pregnant woman from Yangxi County fell into a hepatic coma two years ago. Upon awakening she found that she had given birth to a baby and had her liver transplanted"
• 2. Binzhou City Central Hospital in Shandong Province performed the first liver transplant operation, the liver is obtained from Guangzhou City
• 3. Inside story behind “multi-organ transplant miracle”
• 4. The donor for a liver transplant in Beijing is from Guangdong Province
• 5. The No. 2 Affiliated Hospital of Guangzhou Medical College claims: "Ten days after the blood work is done, we will have a kidney supply available for you"
• 6. Two hospitals in Guangzhou received a large number of organs from unidentified donors in 2003 and 2004
• 7. Liver donor for Xiantao City First People's Hospital's "Free Liver Transplant" is from Guangdong Province
• 8. The donor for an organ transplant in Hengyang, Hunan Province is from Guangzhou City
• 9. Many people are awaiting kidney transplants at the Guangdong Armed Police Hospital

Section III. Promote organ transplant technology through training and clinical practice

 

• 1. Many doctors trained to do kidney transplants in Nanfang Hospital, the affiliated hospital of Nanfang Medical University
• 2. Retired professors from Zhujiang Hospital, the affiliated hospital of Nanfang Medical University, widely promoted organ transplant

Section IV. Several investigations in harvesting organs from alive Falun Gong practitioners

 

• 1. Organs found missing from detained Falun Gong practitioners' corpses
• 2. Organs from Falun Gong practitioners were sold to gain huge profit in Baiyun District's Drug Rehabilitation Center in Guangzhou City
• 3. Suspicious physical exams in Tianhe Brainwashing Center of Guangzhou City
• 4. The "Advantage" of liver donor supplies at the General Hospital of Guangzhou Military Zone (Dialogue)
• 5. Hospital acknowledged there were some donated organs from Falun Gong practitioners
• 6. Guangzhou Huaqiao Hospital nurse said: You may be able to get a "practitioner's" kidney, but you can't pursue it

Section V. Dark Secrets Behind Live Organ Harvest

 

Endnote

 

Appendices
• Appendix 1: Approved Organ Transplant Facilities in Guangdong Province
• Appendix 2: “Hospitals in China Suspected of Involvement in Persecution of Falun Gong” – Guangdong Province
• Appendix 3: Some Organ Transplant Cases at Hospitals in Guangdong Province
o Case 1. Guangdong Province Medical School Zhanjiang Affiliated Hospital Liver Transplant Center Performs Live Liver Transplant
o Case 2. What is the source of the transplanted livers at the Meizhou City People's Hospital?
o Case 3. Dongguan City People's Hospital in Guangdong Province Performs Organ Transplant Surgeries
o Case 4. Guangdong Province Zhongshan City People’s Hospital Has Performed More Than 100 Heart, Liver, and Kidney Transplants Since 2004
o Case 5. Jiangmen City Central Hospital in Guangdong Province performs transplants and maintains close relations with the Jiangmen Prison
o Case 6. Kidney Transplant Hospital is Actively Recruiting Customers in Southeast Asia

 

 הדו"ח המלא של רמזים לחקירה בעיר גואנג-ג'ואו לגבי קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים

 

Section I. The number of vital organ transplant surgeries performed at the hospitals in Guangzhou has increased dramatically since 1999

 

Doctors from the No. 1 Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University said, “At least 368 orthotopic liver transplants were  performed between January 2004 and December 2005

 

The article "Reason and Treatment of Hyperbilirubinemia After Orthotopic Liver Transplants" was published in the second issue of Volume 16 (pages 117 to 120), the China Liver Disease Journal on February, 2008. In the article, the authors noted the "Review and Analysis of Clinic Materials of 368 Patients with Orthotopic Liver Transplants in The First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University between January 2004 and December 2005".
At least 368 orthotopic liver transplants were performed within a mere two years (between January 2004 and December 2005) in just one transplant center. The Department of Organ Transplant Surgery at the No. 1 Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University averaged one organ transplant every two days. That number is huge.
[Quoted from http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/9/21/100822.html]

 

On March 14, 2006, Guangzhou Daily reported: The reporter recently witnessed five liver transplants and six kidney transplant operations that were performed at the same time at the No.1 Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University operating room, … at most 19 renal transplants were done in the hospital's transplant center within one day, and the highest record for liver transplants was six operations within one day and a multi-organ transplantation with one operation.

 

 Chen Guihua from No. 3 Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University presided over 1,000 liver transplant operations

No. 3 Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University is the center for liver disease research in Guangdong Province. According to the Chinese Communist Party's (CCP) official media Guangzhou Daily report and Guangdong Province Organ Transplantation Research Cente's website: Chen Guihua, director of the Liver Transplant Department in No.3 Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, is listed as the chief surgeon and has presided over 1,000 liver transplant operations. In 2005 alone he performed 246 operations.
A reporter from the Guangzhou Daily said in his report: “At 5 p.m. on February 10, 2006, I received a phone call from the hospital's liver transplant center, saying that they would have four liver transplant operations that night. I hurried to the hospital, changed my clothing, got my digital camera ready and entered the operating room.”
[Translated from http://minghui.ca/mh/articles/2006/5/6/126983.html]

 

According to a source from the hospital in July 2006, No. 3 Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University has been doing a large number of liver transplants. Usually the surgery is performed in the morning. However, during the past two to three months they have done them from afternoon until midnight. When picking up donated livers, there are always police escorts. The whole process is full of tension and horror. It is said that the related departments receive many bonuses each month. A nurse can get 10,000 yuan, doctors get more. Even custodians get 3,000 yuan. People from other departments know this and envy them.
[Quoted from http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/7/26/75958.html]

 

It is learned that on September 27, 2006, No. 3 Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University performed two liver transplants and two kidney transplants operations at the same time.

 

 Guangzhou General Hospital of Guangzhou Military Zone perform more than 100 kidney transplant operations within a year

 

On the morning of April 21, 2006, a Falun Dafa practitioner called the Guangzhou General Hospital of Guangzhou Military Zone to inquire about kidney transplant. The director of the Urology Department, Mr. Zhu, said (with Kejia accent): Hurry up and come! We performed five operations last night and we will perform another six tonight. There will be more transplants performed next week. We expect to see many more transplants before May 1st. We perform more than 100 such operations a year and we are considered among the top ten hospitals performing transplants in China. We enjoy a greater than 98 success rate.
[Quoted from http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/7/15/75497.html]

 

4. No. 1 and No. 2 Affiliated Hospitals of Guangzhou Medical College perform organ transplant operations

 

A large number of organ transplant operations were performed at the Organ Transplant Department located on the seventh floor of the No. 8 Building at the Medical School No. 2 Affiliated Hospital in Guangzhou City. The address is: 250 Changgang East Road in the Haizhu District of Guangzhou City.
In 2005, most of the patients were overseas Chinese. In 2006, the majority of patients were foreigners who went there to have a kidney transplant. Sometimes, five to six organ transplants were completed during one day, and at other times one to two organ transplants.
[Quoted from http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/1/24/82001.html]

 

On April 25, 2006, we learned that a local hospital (No. 2 Affiliated Hospital of Guangzhou Medical College) recently received 8 kidneys by air transportation for organ transplantation. This hospital is located on Changgang East Road in the Haizhu District of Guangzhou City, Guangdong Province.
[Quoted from http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/5/12/73177.html]

 

No. 1 Affiliated Hospital of Guangzhou Medical College also performs organ transplant operations. Guangzhou Daily reported on July 14, 2006 that the hospital's Respiratory Research Institute performed a right lung transplant operation for a drug abuse patient. The patient's name was a pseudonym, the surgery date was April 17, 2006.
[Translated from http://minghui.ca/mh/articles/2006/7/26/134050.html]

 

5. Nanfang Hospital of Southern Medical University performs a large number of kidney transplant operations

 

Nanfang Hospital is the first affiliated hospital attached to Southern Medical University (the former First Military Medical University) in Guangzhou City, Guangdong Province. The hospital has provided VIPs inside and outside China with highly efficient and safe organ transplantation services. In recent years, the hospital has performed a large number of kidney transplant operations, “attracting many young physicians from the military to come to the Southern Medical University to study renal transplantation for their master and doctoral degrees.”
(Please read the third part of this report for details.)
On June 20, 2006, the communist regime official media Yangcheng Evening published a report on an organ transplant operation performed at Nanfang Hospital. The title was “Joint Liver and Kidney Transplants Saves Two Sisters.” The report said, “Ms. Wang, nearly forty years old, accompanied by her family earlier this year, was admitted to the Department of Organ Transplantation in Nanfang Hospital. On April 6, Director Yu Lixin led experts and professors and performed a seven-hour surgery. They eventually took out the patient's melon-sized liver that was covered with tens of thousands of cysts, and two polycystic kidneys, as big as watermelons and each weighed ten kilogram. They then transplanted healthy liver and kidneys." Ms. Wang's family of six are suffering from polycystic liver and polycystic kidney. “Two years ago, after examination, her sister was found to have the same condition. She was given a successful operation in Nanfang Hospital.” “We learned that the Nanfang Hospital has conducted 19 multiple organ transplantation surgeries during the past five years.”
[Translated from http://minghui.ca/mh/articles/2006/7/28/134197.html#2006-7-27-dcxsss-4]

 

6. Zhujiang Hospital

 

According to its official website: Zhujiang Hospital Organ Transplant Center is a well-known comprehensive transplant center in China. The hospital carried out organ transplantation early on and takes the lead in China in terms of transplant quantity and quality. Doctor's Degrees in organ transplantion can be conferred here.
[Translated from http://minghui.ca/mh/articles/2006/7/23/133707.html]

 

7. Guangzhou Economic-Technological Development Zone Hospital's Division of Organ Transplantation

 

Lin Minzhuan, director of the transplantation division at the Guangzhou Economic-Technological Development Zone Hospital (formerly director of the Organ Transplantation Blood Purification Center at the Zhujiang Hospital of the First Military Medical University), has conducted over 2,000 kidney transplants.
[Quoted from http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/10/10/78823.html]

8. Armed Police Chief Hospital in Guangdong Province has performed more than 500 kidney transplants

Advertising of Transplant Department, Guangdong Province Head Unit Hospital Clinic, China People's Armed Police Unit
Transplant Department: Physician-in-charge Shang Xianzhang
The transplant department has performed over 500 kidney transplants over the past 10 years. Kidney transplants have been performed since 1989. Dr. Shan is an expert and can perform a kidney transplant and liver transplant on the same patient at the same time.
[Quoted from http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/9/7/77752.html]

 

The following is a telephone investigation record:
"Kidney donors" are waiting for patients
Date and time: the morning of April 20, 2006
Location: Armed Police General Hospital in Guangdong Province
Person who answered the phone: Director of the Kidney Transplant Department
Q: "When can you perform a kidney transplant?"
A: "Come quickly, there are many donors waiting here. There will be one for you if you come this evening."
Q: "Don't you ever stop working?"
A: "We have people who work overtime. There will be a kidney available tomorrow afternoon also, and there will be more next week. We will have many more kidneys before May 1st."
[Quoted from http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/8/7/76426.html]

 

9. Air Force Hospital in Guangzhou City, Guangdong Province is busy performing organ transplant operations

 

The following is telephone investigation record:
"I have a lot of supply"
Date and time: The morning of April 21, 2006
Location: Air Force Hospital in Guangzhou City, Guangdong Province
People who answered the phone: Director Li of the Kidney Transplant Department and a nurse
Q: "When can you perform a kidney transplant?"
Nurse: "We have two tonight. We have been busy performing kidney transplant surgeries."
Director Li: "You can come next week. Try to come before May 1st."
Q: "Why?"
Director Li: "I have a lot of supply. If you want to come you'd better hurry."
Q: "How is the success rate?"
Director Li: "We have been doing this for a number of years now; the success rate is very high."
Q: "I heard that the kidney from the Qigong practitioner is very healthy; do you have that kind?"
Director Li: "Things of this nature I cannot answer on the phone, but I can tell the patient in person when he arrives. I can tell him everything."
[Quoted from http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/8/7/76426.html]

10. Guangdong Provincial People's Hospital performs difficult organ transplants

On April 4, 2006, "Nanfang Daily Online" published a report titled, "Hospital Performs a “Speed Transplant-Twenty-seven-year-old woman from Zhanjiang had a successful heart and lung transplant.” (http://www.southcn.com/news/gdnews/nanyuetuijian /200604040036.htm)

 

 The report said that the Guangdong Provincial People's Hospital transplanted a heart and lung for Ms. Tsai. The donor was a man, but it did not mention his name. Heart and lung transplantation surgery done at the same time is recognized as difficult surgery in the medical profession. The first one in the world was performed in 1968. By the end of 2005, there were only 3500 cases around the world, of which China had only about twenty cases. At present only seven or eight cases of heart and lung transplant patients are still alive in China, but only two of them survived longer than two years.
[Translated from http://minghui.ca/mh/articles/2006/12/23/144931.html#2006-12-22-cluesd-3]

 

Section  II. The sources of organ donors in Guangzhou City are unclear, the speed for finding organ donors is fast, and the number of organ transplantation surgeries is huge

Transplant recipients in Western countries usually have to wait several years. But in China, the patients'waiting time is counted by “days,” at most one month. Until July 2006, the Chinese hospitals openly advertised 'minimal waiting periods' for organ transplants on their websites. "It takes only about a week to find a suitable kidney donor," and "the wait will be one month, maximally" promised the website of the International Chinese Transplantation Support Center.
The Transplantation Support Center listed the prices for organs: a kidney is $ 62,000, a liver $100,000, a heart approximately $150,000. After July 2006 all of these advertisements were taken off the websites.
[Quoted from http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/5/10/85459.html]

 

For example, the No. 3 Hospital Affiliated to Zhongshan University supplied Ren Zhenchao with a kidney and liver within one day.
Ren Zhenchao is 36 years old and is from Hainan Province. He was a victim of an incident that occurred in the No. 3 Hospital Affiliated to Zhongshan University, in which doctors gave patients shots of fake medicine that was produced by the No. 2 Pharmaceutical Company in Qiqihar City, Heilongjiang Province.
On May 16, 2006, the Specialists Team in the hospital made an urgent decision that they needed to transplant Ren Zhenchao's liver and kidney. According to a news report in the Nanfang Daily, Ren's blood type is "O". It is usually very hard to find an organ match for this blood type. Though his blood can be used as a univeral donor, his body can only accept O-type organs. In addition, both the kidney and liver had to come from the same donor.
According to this news report, "Only one day later, good news came from another province that a matching liver and kidney had been found." "At 6 p.m. on May 17, the liver and kidney arrived at Guangzhou by urgent air freight."
Persons who participated in the operation: Chen Guihua performed the liver operation. Hong Liangqing, director of the Transplant Section, did the kidney transplant. Hei Ziqing, director of the Anaesthesia Section, performed the anaesthesia. Cai Changjie was the head doctor.
[Quoted from http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/5/29/73883.html]

 

Regime official media's related reports on organ transplants actually revealed a large number of organ pillaging cases. Here are some examples.

1. "Pregnant woman from Yangxi County fell into a hepatic coma two years ago. Upon awakening she found that she had given birth to a baby and had her liver transplanted"

 

Guangzhou Daily published an article on Page A8 on Monday, October 30, 2006, which told the following story.
Patient Li Fengjie was a peasant from Yangxi County, Yangjiang City, Guangdong Province. At the end of June, 2004, she suffered from subacute severe hepatitis and acute liver function failure and was sent to a big hospital in Guangzhou City for treatment. She fell into a severe hepatic coma and lost consciousness. On July 5, 2004, Li Fengjie gave birth to a baby girl but she was on the brink of death. Doctors in the Infection Department of the No.3 Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University in Guangdong Province held three consultations. They agreed that an immediate liver transplantation had to be carried out. The family then agreed.
On July 9, 2004, Li Fengjie was transferred to the No.3 Affiliated Hospital. Professor Chen Guihua, Director of the No.3 Affiliated Hospital and Director of the Guangdong Provincial Organ Transplant Research Center, was the principle surgeon and did the surgery of the liver transplant. Associate Professor Cai Changjie, from the No.3 Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University Liver Transplant Center, helped to do the surgery.
Here we’d like to mention that the report didn’t mention the source of the liver. Within just four days a matched organ supplier was found and the liver transplant was done. In a developed country where organ transplant technology is very advanced, a patient would have to wait for months or years to have a matched organ. This and other similar cases point towards a large and readily available organ bank in China that is not being accounted for.
[Quoted from http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/11/18/80053.html]

2. Binzhou City Central Hospital in Shandong Province performed the first liver transplant operation, the liver is obtained from Guangzhou City

 

On June 6, 2006, Popular Daily published a report in its tenth edition, saying that Binzhou City Central Hospital carried out the first liver transplantation surgery. Liver transplant patient Zhou Jingxiang was fifty-eight years old. At 2 p.m. on March 23, the liver donor was found in Guangzhou, and the donated liver was shipped out from the Baiyun Airport. The patient was immediately wheeled into the operating room. “As the plane was late, the liver reached the airport in Jinan at 6:30 p.m., and was rushed to the hospital.” The surgery was completed at 2:30 on June 24.
[Translated from http://minghui.ca/mh/articles/2006/6/12/130182.html]

 

3. Inside story behind “multi-organ transplant miracle”

 

Family Doctor magazine (organized by Sun Yat-sen University) published a cover story in the first half of September 2004 version, titled "Multi-Organ Transplant: The Birth of a Miracle."
Editor's note – according to the article: "In the summer of 2004, Asia's first case of multi-organ transplant was performed successfully in Guangzhou City, Guangdong Province, China!"
In February 2004, Xiaojuan, a self-employed business owner who lives in a city in Guangdong Province suffered from abdominal pain. Two ultrasound examinations by the local hospital discovered a shadow in her pancreas. Later, Guangzhou City hospital diagnosed her with pancreatic cancer complicated with multiple metastasis. Xiaojuan was admitted to the No.1 Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University for a multiple organ transplant surgery. The operation took place on May 28, 2004, and was performed by Professor Zhan Wenhua, president of No.1 Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, and gastrointestinal surgeon. The surgery took ten hours and the operation was a complete success.
The article did not mention where the organs came from or the identity of the donors, but simply said that the quality of donated organs was good. The article mentioned that the waiting time for organs was two weeks. From this perspective, how could donors be so quickly found, and with such good quality organs? It causes one to wonder what the untold inside story is behind this "miracle of multi-organ transplant surgery."
[Translated from http://minghui.ca/mh/articles/2007/6/23/157263.html#2007-6-23-chss-1]

 

4. The donor for a liver transplant in Beijing is from Guangdong Province

 

Beijing Evening reported (http://www.ok0312.cn/news/views.asp?n=2748) that on June 28, 2006, shortly after midnight, after twelve hours of surgery, Sun Zhen from Gaobeidian Township had a liver transplant at Chaoyang Hospital in Beijing. The liver came from Guangdong Province, surgery and hospital fees totaled two hundred and fifty thousand yuan.
[Translated from http://minghui.ca/mh/articles/2006/7/8/132415.html#2006-7-7-xs-2]

 

In addition to the revelation from the CCP's media, after the exposure of the CCP's crimes of harvesting organs from live Falun Gong practitioners in 2006, many insiders submitted articles to Minghui/Clearwisdom website and provided investigation leads. Here are some examples.

 

5. The No. 2 Affiliated Hospital of Guangzhou Medical College claims: "Ten days after the blood work is done, we will have a kidney supply available for you"

 

A large number of organ transplant operations were performed at the Organ Transplant Department in this hospital. In 2005, most of the patients were overseas Chinese. In 2006, the majority of patients were foreigners who went there to have a kidney transplant. Sometimes, five to six organ transplants were completed during one day, and at other times one to two organ transplants.
As to the source of so many organs, it was said that they were from executed prisoners. Those organs were quickly removed; therefore there was no need to give anesthesia shots, and within less than 20 minutes, it was completed. When asking for information about the kidney transplant, the reply was: "If you need a kidney transplant, ten days after the blood work is done, we will have a kidney available for you."
[Quoted from http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/1/24/82001.html]

 

6. Two hospitals in Guangzhou received a large number of organs from unidentified donors in 2003 and 2004

 

Insiders revealed that during 2003 and 2004, the Air Force Hospital on Dongfeng Road in Guangzhou City of Guangdong Province, and the "Kidney Donor Hospital" near the "Legal Medical Hospital" on Guanyu Road in Kunming City of Yunnan Province often received organs (mainly kidneys) from unidentified donors. Between five to ten (kidneys) were brought to the "Air Force Hospital" on average every two to three days, and between ten and twenty (kidneys) were taken to the "Kidney Donor Hospital" approximately every two to three days.
We were informed that these organs usually arrived late at night. The deliveries were given to a plain-clothes police escort brandishing guns. Several days later, plain-clothes police were given large amounts of cash at the hospital. Most kidney transplant patients were foreigners.
[Quoted from http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/9/26/89932.html]

7. Liver donor for Xiantao City First People's Hospital's "Free Liver Transplant" is from Guangdong Province

Information from Xiantao City, Hubei Province: On June 6, 2006, Xiantao First People's Hospital performed a "liver transplant" free of charge. The patient's name is Chen Renyun, a Xiantao native, who was diagnosed with late-stage liver cancer in April 2006. The live liver donor's identify is suspicious. According to a source, the liver donor was air transported from Guangdong. The surgeon was Ming Changsheng, deputy director of the Organ Transplant Research Institute at the Tongji Hospital under the auspices of the Huazhong University of Science and Technology.
[Quoted from http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/8/2/76260.html]

 

8. The donor for an organ transplant in Hengyang, Hunan Province is from Guangzhou City

Zhao Li, sister of Zhao Xu, an accountant with the Chinese Traditional Medical Hospital of Hengyang City, received a kidney transplant in 2002. The donor was said to be a death row prisoner from Guangzhou City, and the operation was performed at the No. 1 Hospital affiliated with South China University in Hengyang City. According to sources familiar with the matter, the No. 1 Hospital has so far performed over 100 such transplants. Shortly after the exposure of the CCP’s harvesting of vital organs from live Falun Gong practitioners. Hospital president Kong Chengzhou died not long ago, and the cause of death was not known.
[Quoted from http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/7/31/76175.html]

 

9. Many people are awaiting kidney transplants at the Guangdong Armed Police Hospital

 

Telephone investigation record:
Times: morning of August 31, 2006
Location: Guangdong Armed Police Hospital
Question: When can you perform a kidney transplant?
Nurse: Many people are already waiting for a transplant.
Director Zhong Gening: You can come now.
Question: How much for a kidney?
Zhong: 80,000 to 90,000 yuan. What is the blood type?
Answer: Type A.
Zhong Gening said that they had many patients with blood type A a while ago. They had six to seven type A donors. Now, there are less patients with blood type A, so there is no problem in finding a donor with blood type A.
Question: What about the source of the kidney? I hope the donor is not dead?
Zhong Gening: They are brought in by professionals. They must be tested, very healthy, and very…… They may have donated it or people died from a car accident.
Question: Where did that many people die in a traffic accident?
Zhong: It will be handled fairly and in a reasonable manner. You do not need to ask the source of the organ.
[Quoted from http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/9/7/77752.html]

 

Section III. Promote organ transplant technology through training and clinical practice

 

1. Many doctors trained to do kidney transplants in Nanfang Hospital, the affiliated hospital of Nanfang Medical University

The article "Experiences to Guide Graduate Students in Kidney Transplant through Clinical Practice" was published in the 11th issue of Volume 3, China Medicine Journal in November 2003. The authors were doctors Fu Zhaojie and Yu Lixin. In the article they wrote:
"With the increasing kidney transplants in our section, more young doctors from military and non-military organizations countrywide came to our hospital to study kidney transplant and to get the degree of Master or PhD. After finishing the study in theory, they would spend six or eight months on clinic practice in our section."
"The technique in taking a donated kidney from the donor is the important step in kidney transplant, which requires reducing the damage of a donated kidney during picking in the different complicated situations and to reduce the time in lack of blood as possible… A guide doctor must explain the key steps before surgery. After the surgery, he would explain and summarize how he resolved the issues encountered during the surgery….Gradually the students would be given opportunities to participate kidney transplant with the guide doctor…. These clinical practices will make the students become familiar with kidney transplant and become qualified doctors when they finish their clinic practice. After they graduated and went back to their work units, most of them became the key doctors doing kidney transplants.
[[Translated fromhttp://minghui.ca/mh/articles/2006/7/23/133707.html]

2. Retired professors from Zhujiang Hospital, the affiliated hospital of Nanfang Medical University, widely promoted organ transplant

 

New Taiping People's Hospital in Dongguan City of Guandong Province is only a second level hospital. However, it began the organ transplant business in 1999. Till 2006, there were over 1000 kidney transplants conducted in the hospital and 300 of them were performed in the first three months of 2006. Most patients were from overseas. The doctors in the organ transplant section of the hospital were all retired professors from Zhujiang Hospital. They also helped Shenzhen City Armed Police Hospital with organ transplants.
[Translated from http://minghui.ca/mh/articles/2006/7/23/133707.html]

 

Section IV. Several investigations in harvesting organs from alive Falun Gong practitioners

 

1. Organs found missing from detained Falun Gong practitioners' corpses

From inside sources we learned that some organs from practitioners who died during detention had been sold illegally for organ transplant. The news aroused our attention. We reviewed death cases collected after Jiang's regime started the brutal persecution of Falun Gong. According to investigation reports, holes and knife wounds were discovered on the corpses of some Falun Gong practitioners. Some were dissected without the consent of family members, and the organs from some of the corpses were removed. Jiang's regime and its followers not only committed the crime of genocide against Falun Gong practitioners but also the crime of illegally selling human organs. Here is a Guangzhou Falun Gong practitioner's case.
Ms. Hao Runjuan from Guangzhou City was very healthy before she was arrested. After being continuously tortured for 22 days by police in the Baiyun Detention Center, Hao Renjuan passed away. The police authorities conducted a full body autopsy without her family members' knowledge. When the family was told to identify the body, it was completely unrecognizable, with fresh bloodstains on it. There were no inner organs, no skin and no eyes in the body. Because the body was so disfigured, none of her family members believed that it was Hao Runjuan, even after seeing the body twice. Then, the family had to take her two-year-old son for a DNA test to confirm that the body was truly his mother's. Finally, it was confirmed that the unrecognizable body was that of Hao Runjuan.
[Quoted from http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/3/24/71155.html
]
2. Organs from Falun Gong practitioners were sold to gain huge profit in Baiyun District's Drug Rehabilitation Center in Guangzhou City

A man who had been detained in the Baiyun District's Drug Rehabilitation Center in Guangzhou City in 2001, revealed that one day he witnessed several drug addicts beating a Falun Gong practitioner. A doctor in the center also saw the beating. The doctor said: "Do not hit him in the waist. The kidneys are useful." He heard the doctors in the center tell those drug addicts several times not to hit Falun Gong practitioners' abdomen area and eyes.
The man also talked about several male Falun Gong practitioners who were detained with him. They were between 20 and 50 years old with northern accents. He personally saw them drugged and then they never came back. He also said that even though those Falun Gong practitioners from outside of Guangzhou City disappeared, none of their families were allowed to find out about them. According what he observed, the Baiyun District's Drug Rehabilitation Center often incited those drug addicts who were crazed from their addiction to beat detained Falun Gong practitioners and required them to keep the internal organs intact.
[Quoted from http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/3/24/71155.html]

3. Suspicious physical exams in Tianhe Brainwashing Center of Guangzhou City

A practitioner described a suspicious physical check-up during her detention in Tianhe Brainwashing Center. She also had a similar experience when she was detained in Tianhe Detention Center.
On September 18, 2003, staff from Tianhe 610 Office of Guangzhou City took me from the forced labor camp to Tianhe Brainwashing Center. In the middle of October, I went on hunger strike to resist the persecution. A few days afterwards, a group of wicked people including Chen Changyi, the vice director of the Brainwashing Center, used the excuse of "caring" for my injured foot (a result from the torture in the forced labor camp) to take me to Guangzhou Tianhe Central Hospital for a physical exam. When taking an X-ray, they asked me look up, down, left, right, and forward; they asked me to turn left and right, and examined the entire body. Finally, they looked at my injured foot. Then, they did an electrocardiogram, electroencephalogram, B ultra, liver exam, listened to lungs, and measured my blood pressure. All these extra exams had nothing to do with the injury on my foot. At that time I didn't think more of it.
[Quoted from http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/8/3/76298.html]

4. The "Advantage" of liver donor supplies at the General Hospital of Guangzhou Military Zone (Dialogue)

 

Here is a phone conversation during a call to General Hospital of Guangzhou Military Zone in Guangdong Province (also called the Liuhuaqiao Hospital).
On May 22, 2006, I managed to talk to people from the General Hospital of Guangzhou Military Zone. When I mentioned that one of my relatives needed a liver transplant, there was a woman of about 30 years old who had an accent like people from the southern part of China. She claimed that she was the person in charge of this. She appeared to be very enthusiastic.
I asked: "How long do we have to wait for a liver transplant?"
She answered: "The fastest would be one week, but no more than one month."
I asked: "How about the quality of the livers?"
She replied: "We provide very healthy livers, we guarantee their quality. In addition, the age of the donors are all over 20 years old. Because we are a military hospital, we have the advantage of having donor supplies. For instance, we can go to other places and transfer organs in."
I then asked: "Do you have donors who practice Falun Gong?"
She said: "This is hard to answer."
I asked: "How about the background information on donors?"
She said: "We are only responsible for the quality of donors. We guarantee that the organs are fresh and the donors are healthy, and we don't worry about the social status of the donor. Which means, we don't worry about who he or she is, or what he or she does. We are saving lives, so we guarantee the quality of our operations."
I asked: "I am afraid this is not very proper. If you don’t know the social status of donors, could it be that while you are saving one life, you are hurting another life?"
She answered: "You?"
I said: "I am calling from the U.S., and I recently heard that there were secret camps which detain Falun Gong practitioners. Their organs are removed while they are still alive, in order to make huge profits."
She said: "If you want to talk about Falun Gong, I have no time for that. We are very busy. Only because you told me that your relative needs a liver transplant, did I talk to you for a while."
She then hung up the phone quickly.
[Quoted from http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/1/24/82001.html]

5. Hospital acknowledged there were some donated organs from Falun Gong practitioners

 

Here is a phone conversation during a call to No.1 People's Hospital of Jiujiang City, Guangdong Province in 2006.
Investigator: Who are the donors for livers and kidneys you use in your transplants?
Hospital: Some from Guangdong, some from Wuhan. Patients need to register first so we can find a matching organ.
Investigator: Which hospital in Wuhan would you recommend?
Hospital: The transplant Center at Tongji Hospital. Patients at that center come from throughout the nation, and many from southeast Asia. They have connections with the military and the court, therefore they have no difficulty providing matching organs. Recently, many organs were provided by the court.
Investigator: Wuhan is far away. Can an organ still be used if transferred from there?
Hospital: We use airplanes. Usually the time limit is six hours from the time the organ is removed.
Investigator: Aren't there many prisoners?
Hospital: It is not that easy. A match has to be made, which includes not only the blood type. Matching the blood type is only the first step. Then a white blood cell antigen, PRA, and lymph test has to be done. We have no control over the organ source. Right now the court has strict control of it. There is nothing we can do if they don't want to sell them to us.
Investigator: I heard there are still many Falun Gong practitioners?
Hospital: That is the court's business and we don't know the details. Sometimes there are suitable ones and they give us a few. Your best bet is to go to Wuhan.
[Quoted from http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/11/17/79997.html]

6. Guangzhou Huaqiao Hospital nurse said: You may be able to get a "practitioner's" kidney, but you can't pursue it

Telephone investigation record:
Time: morning of August 31, 2006
Call destination: Guangzhou Huaqiao Hospital
Question: When can you perform a kidney transplant?
Nurse: We can perform one tomorrow and also during each month. If you want to match HLA [the six human leukocyte antigens that help the body immune system identify if the organ is foreign or not], you do not have to worry about your long-term survival. You can have a transplant at any time if you do not want to match it.
Question: How much do you charge for a transplant?
Nurse: 100,000 yuan.
Question: Why is it more expensive than at other hospitals?
Nurse: It is a bit more expensive. Our director sets the price. The quality of our kidney sources are quite good. The donors are relatively young.
Question: Where do the kidneys come from?
Nurse: From donations. Maybe a car accident. Sometimes they are just brain dead, and at other times there is still a heartbeat.
Question: I heard that you had available as donors very healthy practitioners a while ago. Do you still have such donors?
Nurse: If you are lucky, there may be such a donor. But you can't pursue it.You may come across such a donor, but you can't pursue it.
Guangzhou Huaqiao Hospital
No. 613 West Huangpu Road
Switchboard: 86-20-38688888
Kidney Transplant Section: 86-20-38688209
Dr. Chen Jie: 86-13392617166 (Cell)
Prof. Su Zexuan (director of transplant section): 86-20-38688074 (Office)
[Quoted from http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/9/7/77752.html]

Section V. Dark Secrets Behind Live Organ Harvest

 

According to investigations conducted by the World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG), organ transplant facilities in many provinces as well as most military hospitals in China are suspected of involvement in harvesting organs from live Falun Gong practitioners. After the existence of the Sujiatun Concentration Camp was exposed in March 2006, some hospitals in northeast China received notices instructing them to temporarily halt organ transplantation. However, after the Ministry of Health published “Provisional Regulations on the Clinical Application of Human Organ Transplant” on March 27, 2006 to be implemented on July 1, 2006, large transplant centers and hospitals throughout the country not only resumed organ transplantation, but the number of surgeries also increased dramatically. Many hospitals admitted there would be a plentiful organ supply in April and May, but procurement would be difficult after that. This is a sign indicating the communist regime was massacring Falun Gong practitioners as organ providers. The incidents show systematic involvement from military hospitals in most provinces, municipalities, and autonomous regions and many prisons, labor camps and courts; organs are distributed nationwide in a well-planned manner, which eliminates the possibility that these are sporadic incidents initiated by the local governments but are instead instructed and coordinated by the central government.

 

Witness testimonies, investigations, concerns and condemnations from the international community followed the exposure of the atrocities in 2006. As a result, the regime was forced to cut back but not completely stop organ harvesting from live Falun Gong practitioners.

 

The organ shortage combined with the immensely lucrative nature of the transplant business led some facilities to commit unspeakable acts of horror. One case listed below hints at the scale of the incredibly complex network behind live organ harvesting.

Harvesting of Homeless Person’s Organs

Beijing-based finance and economics magazine Caijing recently published a report revealing a shocking incident. Zhang Junfeng, deputy chief physician of the Liver Transplant Department in Sun Yat-sen University Third Hospital (located in Guangzhou City, Guangdong Province), along with two other doctors at the same hospital, harvested organs from a homeless person in Xingyi City, Guizhou Province. The eviscerated body was later found in a reservoir. One month after the article's publication, Beijing authorities ordered a three-month shut down of the magazine.

 

In the meantime, the Ministry of Propaganda forbade other Chinese media outlets from following up on this matter. Southern Weekly, a newspaper based in Guangzhou that sent reporters to Guizhou to investigate the Zhang Junfeng incident, was ordered to not further report about this issue. All online forums that posted the Caijing report were forced to remove the article. Shortly afterwards, the relevant web pages regarding the management of Sun Yat-sen University Third Hospital were deleted. The liver transplant operations came to a halt at the hospital, and no one knows when they will be resumed. At the same time, Zhang Junfeng has left the hospital and his whereabouts are unknown.

 

The above mentioned Zhang Junfeng's incident was initially disclosed on the China Organ Transplant Website, which reported on July 22, 2009 that three doctors from Sun Yat-sen University Third Hospital went to Guizhou on June 15 to meet with an organ vendor, and that soon afterwards the above-mentioned homeless man was found dead, with all his organs removed. Caijing then sent reporters to Xingyi City to investigate further. The locals described the 35-year-old homeless man as a good person. One day he was seen having his head and beard shaved and then being taken to a local hospital, where the locals suspected his blood type was checked to see if he was an organ transplant match. Soon afterwards his body was found in a reservoir with all his organs missing. The news shocked this quiet city. Almost all the panhandlers and homeless people in the area were terrified and fled upon learning of this tragedy.

 

A Chinese organ transplant expert who preferred to remain anonymous told Caijing magazine, "There is an underground market that provides the majority of organs used in transplant."
In China, the more organ transplant operations a doctor performs, the more well known he becomes in his field, and the easier it is for him to be promoted. There are other material interests involved. Many patients privately give doctors additional money [hoping to get organ transplants done earlier and better]. Moreover, doctors receive a commission from every medical examination they perform and the drug they prescribe. Nowadays, morality in China has gone downhill; it is not uncommon for people to hire hit men to kill others or buy organs for their transplant needs. No wonder organ transplant doctors got involved in the killing of the homeless man for the purpose of securing his organs.

 

Zhang Junfeng, M.D. 37, is from Dongming County, Heze City, Shandong Province. According to Sun Yat-sen University Third Hospital, he specializes in liver, gallbladder and spleen tumor treatment/surgeries, as well as in liver transplants. He is can independently perform various kinds of complicated liver removals and spleen operations. He is a post-doctoral fellow and a deputy chief physician who is an advisor for master students. Dr. Zhang is also on the editorial board of Chinese Modern Surgery "Liver Transplant Clinical Research," a project that with Zhang as the principal investigator won a first-place Ministry of Education Technology Advance Promotion award in 2007.

 

Zhang Junfeng is a well-educated person who should have known that killing for organs is a crime. Why was he still involved in this? Any presiding physician would certainly inquire about the source when presented with an organ that had no donor information. In the medical community, everyone involved in caring for patients bears responsibility. Anywhere there is a problem, the person responsible for that part of the process should be held liable. If Zhang Junfeng did not have consent from his supervisor, Chen Guihua (director of Liver Transplant Department) and other hospital management, he wouldn't have done such a thing that could ruin his career. Moreover, organ transplants complicated surgeries that cannot be performed in a local factory in Guizhou. Many resources from a regular hospital are needed for such involved medical procedures.

 

In China, if a hospital wants to be considered a "Tier Three Best Hospital," (1) it must have a minimum number of organ transplant surgeries performed each year. Since this tier-three title equates to renown and profit, some hospitals will even invite surgeons from other hospitals to come to their facilities to perform organ transplants so they can meet the requirements for a "Tier Three Best Hospital." Kidney transplants are an example. If the kidney is from a death-row inmate, the patient has to pay 60,000-100,000 yuan – from initial examination fees to hospital admission, and from surgery to hospital discharge. Afterwards the patient has to spend 30,000-100,000 yuan every year on the drugs that help strengthen one's immune system, with the first year being the most costly. After taking into account the cost of medicine, examinations and networking fees to obtain organs, the organ transplant centres and medical staff are certainly turning a profit. In other words, with organ transplant surgeries the hospitals earn a profit, and everyone on the staff, from the top management to various departments, gets a piece of the pie. The whole medical system in China has become a money making machine, revolving around organ transplants.

 

After the Zhang Junfeng's incident was exposed, Sun Yat-sen University Third Hospital, the university and the Guangdong Province Public Health Department have remained silent on the matter. If this were considered an isolated case, then Zhang Junfeng would have been deemed a criminal suspect, and the public health department would have ordered disciplinary actions against the hospital.

 

Zhang Junfeng remains at large, and various local government agencies are mum on the issue. Perhaps because Zhang Junfeng knows too much about the whole organ transplant market, the public health department is hesitant to discipline or punish him, for fear that more truths could be revealed, and the whole Guangdong medical system would even face judgment.
[Quoted from http://www.clearwisdom.net/html/articles/2009/11/8/112177.html]

Endnote

 

Professor Chen Guihua, deputy team leader of the Chinese Organ Transplant Society, committee member of the Organ Transplant Society in Guangdong Province and mentor of PhD students has performed over 1,000 liver transplants. Some experts have commented that there are many more transplant specialists like Chen Guihua in China who ignore the patients’ needs and conditions for the singular pursuit of transplant quantity, which violates professional ethics. Moreover, the legitimacy of procuring donor organs is highly suspicious, and if they are indeed harvested from healthy, live people, then the doctors are murderers.

 

Since 2006, many hospitals in China, especially military and police hospitals have been exposed as having harvested Falun Gong practitioners’ organs. The hospital affiliated with Southern Medical University, the former No. 1 People's Liberty Army (PLA) Medical University in Guangzhou, has been performed an unusually large number of organ transplants in the past few years. That gives us reason to suspect its involvement in harvesting of live Falun Gong practitioners’ organs. The doctors trained at these facilities may also be accomplices.

 

If even this “new kind of evil that has never been seen on this Earth” cannot inspire one’s conscience, then people have lost their humanity.

 

The communist regime has killed over 80 million people since it came into power, and it has exhausted all forms of brutal torture on Falun Gong practitioners who live according to the tenets inherent in Truthfulness-Compassion-Forbearance. We hope the international community will recognize organ harvesting from live practitioners – this greatest evil – and help disintegrate it, and henceforth ensuring a bright future for themselves and their posterity.

 

Appendices

 

Appendix 1: Approved Organ Transplant Facilities in Guangdong Province

After the live harvesting was first exposed in 2006, the regime published a list of “Approved Human Organ Transplant Medical Facilities”, and below is a partial list of transplant surgeons and facilities in Guangdong Province.
He Xiaoshun: Organ Transplant Section at First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
Zhu Xiaofeng: Organ Transplant Section at First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
Chen Lizhong: Organ Transplant Section at First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
Wang Changxi: Organ Transplant Section at First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
Huang Jian: Organ Transplant Section at Second Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
Wang Jie: Organ Transplant Section at Second Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
Chen Guihua: Liver Transplant Section at Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
Lu Minqiang: Liver Transplant Section at Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
Pan Guanghui: Kidney Transplant Section at Second Affiliated Hospital of Guangzhou Medical College
Zhao Ming: Kidney Transplant Center at Zhujiang Hospital Affiliated with First Military Medical University
Liu Dong: Transplant Section at Guangzhou Province No. 2 People’s Hospital
Yang Huanqing: Urology Section at Guangdong Province People’s Hospital
Qu Jinrui: Liver Transplant Section at Guangdong Province People’s Hospital
Wu Ruobin: Cardiology Department at Guangdong Province People’s Hospital
Zhu Yunsong: Kidney Transplant Section at Guangzhou General Hospital of Guangzhou Military Zone
Nie Haibo: Kidney Transplant Section at Guangzhou General Hospital of Guangzhou Military Zone
Yu Lixin: Kidney Transplant Section at Nanfang Hospital of the First Military Medical University
Xu Jian: Kidney Transplant Section at Nanfang Hospital of the First Military Medical University
Ma Junjie: Kidney Transplant Section at Guangdong Hospital of Traditional Chinese Medicine
Liu Zhou: Kidney Center at Qifu Hospital
Zhou Kaizhang: Transplant Section at Guangzhou City No. 2 People’s Hospital
He Jianxing: Department of Thoracic Surgery at First Hospital Affiliated with Guangzhou Medical University
Su Zexuan: Transplant Center at First Hospital Affiliated with Jinan University, also called Guangzhou Overseas Chinese Hospital
Zhen Zuojun: Department of Hepatobiliary Surgery at Foshan City No. 1 People’s Hospital
Yang Ming: Kidney Transplant Section at Foshan City No. 1 People’s Hospital
Wang Dekun: Liver Transplant Section at Zhongshan City People’s Hospital
Yu Yuanlong: Liver Transplant Section at Zhongshan City People’s Hospital
Deng Decheng: Kidney Transplant Section at Zhongshan City People’s Hospital
Yu Xiaofang: Department of Hepatobiliary Surgery at Shenzhen City People’s Hospital
Wang Chengyou: Department of Hepatobiliary Surgery at Shenzhen City No. 2 People’s Hospital
Wang Ping: Kidney Transplant Section at Shenzhen City No. 2 People’s Hospital
Li Jie: Kidney Transplant Section at Taiping People’s Hospital in Dongguan City
Mai Weimin: Department of Nephrology at Guangdong Medical College Affiliated Hospital
Lin Minzhuan: Kidney Transplant Section at Guangzhou Economy & Technology Development Zone Hospital

 

CATEGORY: Organ Harvesting