מתרגל הפאלון גונג מר מנג יונג מהאי-צ'נג בפרובינציית ליאו-נינג נידון ללא עילה חוקית ל-10 שנות מאסר בכלא. בנובמבר 2010 שוחרר לביתו במצב קשה כשחייו בסכנה. במאי 2012 נעצר שוב ועונה, במשך כמה ימים. הוא הוחזר למשפחתו כדי שלא יירשם כמוות במעצר, אך מצבו לאחר העינויים היה כה חמור שהוא נפטר די מיד, ב-5 במאי 2012. הוא היה בן 58. יום לאחר מותו המשיך משרד התביעה בהרי-צ'נג להטריד את אלמנתו ולאיים עליה.

ב-1998 החל מר יונג לתרגל פאלון גונג. נפשו וגופו השתפרו במהירות וחיי משפחתו נעשו הרמוניים. עם תחילת רדיפת הפאלון גונג ב-1999 הוא לא וויתר על אמונתו. ב-2002 הוא נעצר באופן בלתי חוקי וב-28 בינואר 2003 נידון ל-10 שנות מאסר. כל ההליכים נגדו נעשו שלא על פי החוק הסיני.

הוא נכלא בכלא וואפאנג-דיאן בעיר דא-ליאן, שם עונה באכזריות באמצעות "ספסל נמר" וחושמל באלות מחשמלות . מאחר שסירב לוותר על אמונתו בפאלון גונג הוא הוכה לעתים קרובות ושמו אותו במאסר מבודד כשיגרה. אנשים שראו אותו שם סיפרו שהיה במצב קשה. בשנים האחרונות הוא הועבר לכלא דא-ביי בשנג-יאנג.

כששוחרר ב-2011 הוא היה על סף מוות. הוא לא יכול היה ללכת והיה לו קושי רב בדיבור. שתי צלקות ענק היו על גבו וראשו. באמצעות טיפול המשפחה הוא חזר לאיתנו.

אבל במאי 2012 שוב נעצר באופן לא חוקי בטענת שווא ונשלח למרכז המעצרים שהאי-צ'נג. הוא עבר שם עינויים כשהפשיטו אותו ושפכו עליו 4 דליי מים קפואים מלווים במכות. אחרי 5 ימי עינויים הוחזר לביתו ומיד לאחר זאת נפטר שם. אפילו אחרי שהוחזר, המשטרה המשיכה להטריד אותו ואת משפחתו ודרשה ממשרד התובע לנסות שוב לגזור עליו עונש מאסר בלתי חוקי.

מר מנג היה אדם ישר, נדיב ומלא הומור. הוא היה בעל יכולות ומיומנויות מגוונות והצטיין בקליגרפיה ובציור.