בכתבה זאת מוצגת עדותה של אשתו של מר צ'אנג גווי-יואו, החושפת את ההתעללות שסבל בעלה ואת מותו במאסר.

מר צ'אנג גוי-יואו

שמי הוא אן שיו-ג'י ואני אשתו של צ'אנג גווי-יואו. שנינו התחלנו לטפח פאלון גונג בשנת 1997. האמנו בעקרונות של אמת-חמלה-סובלנות, הפסקנו להתנהג באופן קטנוני והתחלנו לעזור בשמחה לאחרים. במקביל בריאותנו השתפרה במידה רבה. הפאלון גונג הוא שהעניק לנו את המזל הטוב הזה.

בחודש יולי 1999, ג'יאנג זמין החל את רדיפת הפאלון גונג. מתרגלי הפאלון גונג והשיטה עצמה סבלו מחוסר צדק. בשנת 2000, צ'אנג, בעלי, נסע למשרד העתירות להבהיר שם את האמת לגבי הפאלון גונג ומתרגיליו הרבים. בעקבות זאת הוא נעצר ונכלא במרכז המעצרים של מחוז טונג-ג'ואו ולאחר מכן פוטר מעבודתו בבית חרושת לנייר. חוזה העבודה הקבוע שלו בוטל בכוח.

ב-2 בינואר 2001 צ'אנג נעצר על-ידי שוטרי "משרד 610" ומחלקת הביטחון המדיני ונכלא במרכז מעצרים. ביתנו עבר חיפוש והרכוש שלנו הוחרם ונבזז. גזרו את דינו ל-18 חודשים במחנה עבודה בכפייה. במחנה העבודה בכפיה טואן-הה הוא כמעט מת בגלל רדיפה אינטנסיבית. לאחר ששוחרר, בריאותו התדרדרה לחלוטין והוא לא יכול היה לעבוד.

בחודש מארס 2004 הוא נלקח למרכז שטיפת מוח. שוטרים שוב פשטו על ביתנו כשאף אחד לא היה בבית. גם אני נעצרתי.

בחודש יוני 2004, צ'אנג נלקח למרכז המעצרים המחוזי בטונג-ג'ואו. לאחר מכן נגזר דינו לשלוש שנות מאסר בכלא צ'אן-ג'ינג בעיר טיאן-ג'ין.

שלושה חדשים לאחר מכן בחודש מרס 2005, בעודי עצורה בכלא הנשים בבייג'ינג, הודיעו לי שבעלי במצב אנוש. [...] מאוחר יותר הודיעו לי שמת משטף דם מוחי.

בעלי מת בגיל 55 מרדיפה אכזרית לאחר שלושה חודשי מאסר בלבד בכלא צ'יאן-ג'ינג.

חדשות על רדיפת מתרגלים נחסמות בקפדנות בבתי הכלא ומחנות העבודה בכפייה של המפלגה הקומוניסטית הסינית. למשפחה שלנו עדיין לא ברור לגמרי כיצד צ'אנג מת. מתרגלים רבים נתונים לרדיפה אכזרית של המשטר.

אנחנו קוראים לאנשים נדיבי לב ברחבי העולם לשים לב לרדיפת הפאלון גונג הבלתי אנושית המתרחשת בסין ולעזור להפסיק את זוועות המשטר.