לאחרונה שמתי לב שבעת לימוד הפא או ביצוע התרגילים, אני תמיד משתוקק לעשות דברים מסוימים כגון לגלוש באתרי אינטרנט, לכתוב מאמר או להבהיר את האמת.

בחיפוש פנימה הבנתי שזה יכול להיגרם על ידי החזקה לעשיית דברים. כדי להמשיך ולהתמיד בלימוד הפא היה עלי לשאת כמה קשיים כדי לסלק כל מיני מושגים אנושיים. למרות שעשיתי דברים עבור הדאפא זו עדיין הייתה החזקה.

אם לא הצלחתי להתגבר ולהכריע החזקה זו, הייתי מסוגל להניח את הספרים או להפסיק את התרגול, דבר שיכול היה להשפיע על הטיפוח שלי. לאחר מכן ניסיתי לחפש פנימה ולעכב את ההחזקה הזו בעת למידתי את הפא או ביצוע התרגילים. על ידע סילוק החזקה זו שוב ושוב, מחשבתי נעשתה יותר ויותר רגועה ושקטה. אנא התייחסו להתנסות שלי.