מתרגלת שוחררה זה עתה לאחר שהייתה כלואה במשך כמה חודשים. היא הצהירה על כוונתה להמשיך לתרגל פאלון גונג בעזרת מתרגלים אחרים. מיד לאחר שהצטרפה לקבוצת לימוד הפא המקומית, נתקלה בחיכוכים רבים בביתה ועקב כך חשה די מבולבלת.

מתרגלים אחדים הביעו את דעתם אודותיה ולאחר ששמעתי זאת הלכתי אליה כדי לשתפה בהתנסויות בטיפוח על בסיס הפא. לפני כן לא הכרנו אחת את השנייה, לאחר שנפגשנו שאלתיה לגבי הבנותיה את הפא ועל תחושותיה לאחר קריאת המאמרים האחרונים של המורה. בעת שיתופה דברה בעיקר על הסבל והמצוקות שסבלה בכלא, החיכוכים שהיו בביתה, קשיים אחרים ועל הרגשתה שהיא שוגה. היא לא הזכירה כלל אודות דברים שתלמידי הדאפא צריכים לעשות בעת תיקון הפא או כיצד לבצע את שלושת הדברים היטב.

לאחר זאת הרגשתי מאד לא בנוח, בגלל שתיקון הפא מתקרב לסיומו אך יש עדיין מתרגלים הנמצאים במצב כזה. ואז נזכרתי במתרגלים שגרו בסביבתי שהפסיקו תרגול טיפוח או שקראו בביתם את הספר "ג'ואן פאלון" בחשאיות. הם לא ידעו שהם נמצאים על מדרון מסוכן. אחדים אפילו הפיצו הדרכות מזויפות שהופצו על ידי המרגלים של המשטר הקומוניסטי שמשפיעים על מתרגלים אחרים. כשנזכרתי בזאת חשתי ברחמים ובחמלה עצומים. הם קיבלו את הפא אבל לא הבינו מדוע המורה הנערץ הגיע כדי ללמד את הפא ולא הבינו למה קיימת הרדיפה בתקופת תיקון הפא. בטעות הם חשבו שתחת שליטת המשטר המרושע הם רק התאמצו לשרוד בעת שרצו להינות מאושר בעולם האנושי מבלי שירדפו.

ברצוני לשתף את הבנותיי בקשר לרדיפה. עלינו להבין זאת מעקרונות הפא.

על מה בעצם הרדיפה? מי באמת נרדף? 

כשמתרגלים עמיתים דנו על הרדיפה, דברנו בעיקר על מי שנאסר, הוכה, נדון לתקופת מאסר ממושכת או שנרדף באופן חמור במחנות עבודה בכפייה או במרכזי שטיפת מוח. זה היה רק הביטוי של הרוע שרודף מתרגלי דאפא בעולם האנושי. זה הרושם על פני השטח. כמטפחים, נקודת המבט הבסיסית שלנו מאד חשובה. עלינו לחשוב על זאת ולהבין זאת מהפא.

הרדיפה על ידי הרוע גרמה למתרגלים למצוקות וסבל אכזרי, בצורה פיזית ומנטלית, מעמידה מתרגלים במבחני חיים ומוות. למרות זאת יש סיבות וגורמים רבים לרדיפה, כגון החזקות אנושיות שמתרגלים לא סילקו והכוחות הישנים משתמשים בהן כתירוץ, הסידור של הכוחות הישנים, סבל קארמתי וכיוצא בזה.

באזור מגוריי מתרגל א' נעצר בעת שהיה עסוק בפרויקט של דאפא ולאחר מכן נדון למאסר. זה היה בכל אופן רק הרושם. הסיבה האמיתית הייתה, תאוותו לא סולקה, דבר שגרם לפרצה שהכוחות הישנים נצלו כיתרון. הוא חי עם אישה ללא נישואין, ולאחר שנפרדו הוא פתח ביחסים בלתי הולמים עם מתרגלת. למרות שעשו רבות לאימות הדאפא, שניהם נאסרו ונדונו למאסר ממושך. מתרגלים אחרים חשבו רק על הדברים ששני המתרגלים עשו למען דאפא, ולכן היו מבולבלים בגלל שהשניים סבלו.

המורה אמר:

"הידעתם? – עכשיו התירוץ הגדול ביותר לכך, שהכוחות הרעים הישנים מנסים לרדוף את הדאפא, הוא שהם אומרים, שההחזקה הבסיסית שלכם חבויה. כך הם מגדילים את הקשיים," (יסודות להתקדמות במרץ II, "ללכת לקראת השלמות המלאה")

להבנתי הכוחות הישנים משתמשים ברדיפה כדי לזהות את אלה שלא מתרגלים באמת או שמפגרים בטיפוח ולסלקם מקבוצת המתרגלים. הכוחות הישנים מנצלים את הרדיפה כתירוץ כדי לבחון אותנו. מטרת הרדיפה היא למנוע מהאנשים  את קבלת הפא ותרגול בדאפא.

כדי לתרגל טיפוח עד השלמות על האדם לנהוג לפי דרישות המורה. ולכן, כל המצוקות שאנחנו נתקלים בהן עלינו לתרגל ביציבות בדאפא ולבצע היטב את שלושת הדברים.

תלמידי הדאפא חייבים לתת את דעתם ללמוד היטב את הפא

ברצוני להזכיר לכולם שתלמידי דאפא חייבים לתת את דעתם ללמוד היטב את הפא! לימוד הפא חשוב ביותר. אנחנו חיים באשליה, רק הדאפא מסוגלת לעזור לנו לפרוץ דרכה. בלימוד טוב של הפא, הכוונה היא שבעת לימוד הפא אנחנו מוארים לעקרונות הפא של המורה. בדרך זו אנחנו יכולים להבחין ולהבדיל בין טוב לרוע ולחתור קדימה במקום לאבד את הדרך באשליית הסביבה המורכבת והמסובכת בה אנו חיים. אין עלינו להשתמש במושגים אנושיים להערכת דברים המתרחשים בדרך הטיפוח שלנו, היות וזה יצור מחסום בטיפוח שלנו.

אחדים מהמתרגלים מתייחסים ללימוד הפא רק כאל מטלה; אחדים אינם רגועים בעת הלימוד; אחדים פשוט לומדים אותו בלי להבין כלל. באם אנחנו לומדים את הפא בצורה כזאת כיצד אנחנו יכולים לעזור למורה בתיקון הפא?

שמתי לב שאחדים מהמתרגלים התבלבלו ונבוכו עקב הפרעות בהופעת הרוע. הם מתחילים לדון בבעיותיהם אך אינם יכולים לפתור אותן. הם לא הבינו את מקור בעיותיהם מנקודת השקפה של הפא. בהדרגה איבדו את הביטחון דבר שגרם להם פחות התמדה ושקידה בתרגולם או אפילו להפסיק כליל לטפח. אז הכוחות הישנים עלולים לנצל זאת כתירוץ כדי לרדוף אותם.

כל הבעיות והבלבול יכולים להיפטר על ידי לימוד הפא. המורה הורה לנו הכל בפא. כל עוד אנחנו באמת לומדים את הפא, הבנתנו תתרומם ותפרוץ דרך האשליה.

אם ניפטר מההחזקות האנושיות שלנו וננהג לפי דרישות המורה הרדיפה לא תוכל להתרחש – היא לא תתקיים יותר. בזמן שאנחנו מאמתים את הפא ולוקחים אחריות על עצמנו וכמו כן על יצורים חיים, נוכל להפסיק ולסיים את הרדיפה,

עלינו לזכור היטב את הוראת המורה. המשימה של תלמידי הדאפא בתקופת תיקון הפא היא לא רק לסבול מסבל ומצוקות כתשלום על הקארמה; המשימה היא להציל יצורים חיים ולהגשים את הנדרים ההיסטוריים שלנו. מטרת כוחות הרוע היא הפסקת הטיפוח/תרגול של תלמידי הדאפא. עלינו להיות מודעים וערניים לזאת.

זאת היא הבנתי האישית. אנא בטובכם הצביעו על כל דבר שאינו הולם.