בכמה ימים האחרונים ביצעתי את תרגילי הפאלון גונג בכל יום והגעתי למספר הבנות אותן ברצוני לחלוק עם עמיתיי המתרגלים.

מקום עבודתי נמצא במרחק רב מביתי. כל יום עלי לעזוב את ביתי כדי להגיע למקום עבודתי בשעה 6 בבוקר. הייתי קם בשעה 4 בבוקר כדי לתרגל ולשלוח מחשבות נכונות לפני צאתי למקום עבודתי. למרות שישנתי פחות אני חש די טוב וחווה תוצאות יותר טובות בהבהרת האמת שלי. אני תקווה שמתרגלים עמיתים ובמיוחד מתרגלים צעירים יבצעו מעתה את התרגול מדי יום ביומו, למרות שאני יודע שזה יקשה על מתרגלים צעירים בדיוק כפי שזה קשה עבורי.

על ידי קריאת הרצאות הפא של המורה הגעתי להבנה שגוף של מתרגל דאפא מקביל לגוף שמימי עצום ששם חיים אין ספור יצורים. כל דבר נכלל בגופנו בממד הפיזי הזה. מנקודת מבט מיקרוסקופית, בממדים אחרים, כל תא יחיד מכיל עולם שלם שבו חיים אין ספור יצורים. גופנו הפיזי מורכב ממספר אינסופי של זמנים ומממדים, שבהם יצר הכוח הישן אין ספור פרצות. במספר העצום של הממדים והפרצות מסתתרים רוחות רעות רבות, שדים מלוכלכים, יצורים שמימים מנוונים וכל מיני החזקות אנושיות כגון רדיפה אחר תהילה, אינטרסים אישיים, תאווה, כעס, רגשות, פחד, קנאה, שנאה, אנוכיות, חיפוש חיי נוחות, פנטיות, רוח לחימה, תוקפנות, רדיפה אחר הישגים אישיים, גאווה ויהירות וכבוד אישי. כמו כן יש גם כל מיני מושגים אנושיים שיצרנו בעולם הזה. דברים אלה משפיעים כל הזמן בצורה רעה על שלושת הדברים אותם אנו עושים, אך אנו יכולים לפורר אותם על ידי לימוד הפא ושליחת מחשבות נכונות. הגעתי להבנה שאנחנו יכולים לפורר אותם גם על ידי ביצוע תרגילי הפאלון גונג. כפי שאני מבין זאת, כשאנחנו מבצעים את התרגול, כל השכבות בגופנו, האלוהויות החיים בעולמות של תאי גופנו, וכל היצורים הכלולים בתוך גופנו הפיזי גם מבצעים אותו. הזירה היא כה מיוחדת. כשהם מונעים על ידי המנגנון שהמורה שתל בגופנו, אנרגיות עצומות ממלאות את הממדים בתוך גופנו ופורצות דרך כל הפרצות והרווחים. כל דבר בו נוגעת האנרגיה, כל הרוחות הרעות, שדים מלוכלכים, אלוהויות שמימיות רעות, החזקות אנושיות ומושגים אנושיים מתפוררים מיד. לאחר ביצוע התרגול אני חש נקי מבחינה מנטאלית, מלא חיוניות ומוחי נקי מכל מחשבות האנושיות. התחושה היא כאילו אני ישות שמימית ענקית העומדת על הארץ כשראשי נוגע בשמים. מתרגלים עמיתים אחדים מוצאים תירוצים רבים כדי לא לבצע את התרגול אך למעשה זאת לא מחשבתם האמיתית הנוצרת מהטבע האמיתי שלהם. במקום זאת אלו הן השתקפויות של גורמים רעים במוחם, היות והן לא רוצים להתפורר כשהמתרגלים מבצעים את תרגילי הפאלון גונג.

הכתוב לעיל הן אחדות מהבנותיי האישיות. אנא ציינו כל מה שאינו הולם. הה-שי!