(Minghui.org) ככל שמתגלות ראיות אודות פשעי המפלגה הקומוניסטית הסינית בקצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים, יותר אנשים מביעים את זעמם. חבר הפרלמנט של מחוז אונטריו, מר רנדי הילייר, הסכים לראיון ואמר: "קצירת איברים מכוונת מאנשים שלא רוצים בכך היא פוגענית במובן המחריד ביותר. אף אחד לא יוכל לעולם למחול על נוהג מסוג זה."

 

加拿大安省议会议员希利尔说:“有目的地从非自愿的人身上摘取器官,没有人可以容忍。”

חבר הפרלמנט של מחוז אונטריו הילייר רנדי: אף אחד לעולם לא יוכל למחול על קצירת איברים

מאז שהפשע של המפלגה הקומוניסטית הסינית בקצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים נחשף בשנת 2006, עורך הדין לזכויות אדם דיוויד מטאס ושר החוץ לשעבר של קנדה (אסיה פסיפיק) דיוויד קילגור ערכו חקירות עצמאיות ומצאו יותר מ- 50 ראיות המצביעות על כך שעשרות אלפי מתרגלי פאלון גונג היו לקורבנות של קצירת איברים. מר הילייר אמר, "אנחנו יודעים שהראיות כבדות משקל למדי ומכריעות. אני רואה זאת כביזוי האנושות שאנשים הוצאו להורג ונרצחו כדי שהם יוכלו להשיג איברים לשוק המסחר. אנו יודעים כי רוב, אם לא כל הקורבנות הם מתרגלי פאלון גונג. אנחנו צריכים ליצור את המודעות במערכת הבריאות שלנו שהנוהג הזה אכן קיים. "

לגבי מי שרוצה לנסוע לסין להשתלת איברים, מר הילייר אמר, "אם הם יודעים שאנשים מוצאים להורג למען המטרה הזו, הנוהג הזה של נסיעה לסין בוודאי יגיע לסופו. אז, אני חושב שהמודעות היא מרכיב חשוב. אנחנו חייבים לוודא שאנשים במערכת הבריאות שלנו יודעים".

הוא הוסיף, "אני מקווה שיש הרבה אנשים בתוך המפלגה הקומוניסטית שגם מחשיבים את הנוהג הזה כפשע נורא נגד האנושות ואזרחיה. עבור אנשים שחיים בסין, החופש לא שם. הדמוקרטיה לא שם. הצדק לא שם. הם חיים במערכת מאוד מגבילה. למרות שהיתה התקדמות ופתיחות, נראה שיש יותר ויותר אפשרויות כלכליות, אבל המוסר, המצפון, חוש הצדק, והבחירה החברתית עדיין נשלטים במהודק, מוכתבים ומאורגנים על ידי השלטון המרכזי. "

עם זאת, מר הילייר ראה תקווה בסין. לדוגמה, במהלך האירוע בכיכר טיאננמן, "אנשים הפגינו את זעמם נגד פעולות של הממשלה. אף ממשלה לא יכולה לעמוד בהתנגדות הציבור, לא משנה עד כמה היא חמושה. גנדי אמר, "ברגע שאנחנו עומדים, הם יהיו חייבים ליפול." אנחנו רואים צמיחה הולכת וגוברת של אנשים המעזים לעמוד ולהצהיר את התנגדותם לאי-הצדק. אני חושב שזה ימשיך. כל האנשים בעולם יפיקו תועלת מכך שלאנשים הסינים יהיה את האומץ להתנגד לחוסר הצדק ולזוועות קצירת האיברים. סין תהיה מקום טוב יותר והאנשים יהיו חופשיים ומשגשגים. "

מר הילייר אמר שכל שיותר ויותר סינים משיגים חופש ועידוד לעמוד למען הצדק, יותר אנשים בתוך המפלגה גם יעודדו לעמוד למען הצדק. "המאבקים והסכסוכים הפנימיים האלה יגדלו גם כן …הייתי רוצה לראות את המפלגה הקומוניסטית מתפוררת כמו ברית המועצות. העם הסיני היה עד להתקדמות החופש הכלכלי. המעבר יהיה חלק יותר מאשר בברית המועצות …הייתי רוצה לראות את המעבר מאיץ. "