(Minghui.org) פאלון דאפא הוצג לציבור על ידי מאסטר לי הונג ג'י בשנת 1992. במהלך 20 השנים האחרונות, מיליוני מתרגלי הפאלון דאפא הפיקו תועלת בגוף ובנפש באמצעות התרגול של הפאלון דאפא. ב- 18 ביולי, 2012, נציג המדינה סטיב לינדברג והסנטור טום קספרסן הגישו מחווה מיוחדת לפאלון דאפא בהכרה לתרומתם של המייסד והמתרגלים של פאלון דאפא. להלן הטקסט של המחווה המיוחדת.

 

מדינת מישיגן

מחווה מיוחדת

יום השנה ה- 20 לפאלון דאפא

יהא זה ידוע, כי לעונג לנו לברך את מתרגלי הפאלון דאפא ביום השנה ה- 20 להוראה הפורמלית הראשונה של עקרונות הפאלון דאפא. שני העשורים האחרונים, שבמהלכם היינו עדים להתפשטות העולמית של התורות האלו, הראו את התועלת ההוליסטית שהפאלון דאפא מביא לאלו שהופכים אותו לחלק מחיי היומיום שלהם.

עם שורשיו במסורת הרוחנית הסינית, הפילוסופיה המוסרית של פאלון דאפא הביאה להשפעה חיובית בקרב מאמיניה. התרגילים והמדיטציה שהם חלק מהפאלון דאפא וערכיה של אמת, חמלה וסובלנות הובילו לבריאות ורווחה רבה יותר לעשרות מיליוני האזרחים הסינים המתרגלים ערכים אלה ולאלה ברחבי העולם שלמדו פאלון דאפא ושילבו אותו באורח החיים שלהם. למרות הרדיפה שתלמידים רבים של פאלון דאפא חוו בארץ המקור של השיטה, הם שמרו בנחישות על נאמנותם לאמונות שלהם וכך ייצגו לטובה את הפאלון דאפא בעולם.

במחווה מיוחדת, לפיכך, מסמך זה חתום ומוקדש להכרה ביום השנה ה- 20 להוראה הציבורית של הפאלון דאפא. אנחנו מעריצים את המסירות שוחרת השלום שמתרגלי הפאלון דאפא מתרגלים ואנו מאחלים להם יותר שלום, שגשוג וחופש מרדיפות בשנים הבאות עלינו.

סטיב לינדברג, נציג המדינה

המחוז המאה ותשע

טום קספרסן, סנטור המדינה

המחוז השלושים ושמונה

בית המחוקקים התשעים ושש

בלאנסינג

ה-18 ביולי 2012