מנהל מפעל מלאכה של כלי חרס אמר לאחרים, " לכו כולכם ללמוד פאלון גונג מגברת ביאן". ומעשה שהיה כך היה:

גברת ביאן היא אישה בגיל העמידה ומתרגלת של פאלון דאפא. לאחר שהיא הצטרפה למפעל, נראה לעין שהיא התנהגה בצורה שונה מאחרים בכל דבר שעשתה. היא מעולם לא בחרה שום פרויקט מיוחד או ספציפי אלא תמיד ביצעה את הדברים שהוקצו לה. לעיתים קרובות היא עזרה לאחרים עם עבודתם. לדוגמה, היא עזרה לאלה שלא היו חזקים במיוחד להזיז קופסאות. כולם העריצו אותה. דבר אחד שראוי לציין הוא שהיא השתמשה בכמות הכי קטנה של דבק נייר כדי לאטום קופסאות. כדי לחסוך למפעל בעלויות, היא תיקנה קופסאות שניזוקו קלות כדי שיעשו בהן שימוש חוזר.

מנהל המפעל צפה בה ובהתנהגותה וכך קיבל רושם טוב על מתרגלי הדאפא.

בתחילה גברת ביאן סיפרה לו את העובדות על הפאלון דאפא וניסתה לשכנע אותו לעזוב את המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) והארגונים המסונפים אליה, אבל הוא לא הקשיב. עכשיו הוא אומר לאחרים במפעל שילמדו פאלון גונג מגברת ביאן. לגבי פרישה מהמפלגה הקומוניסטית הסינית, הוא סיפר לאנשים שכל בני משפחתו התנערו משותפותם במפלגה.

תחת השפעתו, יותר משני תריסר עובדים פרשו גם הם מהמפלגה הקומוניסטית הסינית. "פאלון דאפא הוא טוב" הוא רגש שמושרש עמוק בליבותיהם.