הוועידה ה-21 של מועצת זכויות האדם של האו"ם נערכה מה-10 ועד ל-28 בספטמבר 2012 בז'נבה, שוויץ. זוועות המפלגה הקומוניסטית הסינית בקצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים נחשפו במהלך הפגישה. מר מאורו פוגיה, חבר במועצה הלאומית של שוויץ, ציין במכתב פתוח: "את הפשעים הנתעבים הללו חייבים לגנות, להקים ועדת חקירה בינלאומית ללא דיחוי, ולהעמיד לדין את האחראים בנחרצות ההחלטית ביותר".

瑞士国会议员莫罗•佩格
מר מאורו פוגיה, חבר במועצה הלאומית של שוויץ

בשעה 3 בצהריים ב- 17 בספטמבר, סדנת זכויות אדם בינלאומית שכותרתה "החופש להתקהלות שלווה" התקיימה בחדר הוועידות של ארמון האומות של האו"ם. קצירת האיברים של המק"ס הייתה מוקד הסמינר. מר פוגיה פרסם מכתב פתוח הקורא לחשיפה וחקירה של מעשי הזוועה של המק"ס.

התרגום להלן:

צר לי שחובותיי הפרלמנטריים לא מאפשרים לי להיות אתכם היום, למרות זאת רוצה אני לשתף אתכם באכזבה העמוקה שלי כשאני רואה עד לאיזו נקודה הגיעו המטרות הכלכליות השפלות של מדינות המערב כלפי סין שהן מאפשרות לממשלה הזאת – עם חסינותה, עם הציניות שלה ועם אכזריות מפלצתית – לבוז לזכויות היסוד של האדם, ובעיקר לראשונה במעלה בין הזכויות האלה, הזכות לחיים.

כבר אין היום שום ספק כי עוסקים בסחר מסיבי ורווחי באיברים עם השותפות לפשע של המפלגה הקומוניסטית הסינית, ולא רק באלה שנידונו למוות במשפט מקובל, אלא גם באסירים פוליטיים ומתרגלי פאלון גונג שוחרי שלום, הנחשבים כאויבי המדינה, נעצרים, מעונים ומוצאים להורג, באדישות הבינלאומית, למרות תחינות לעזרה שנשלחו בשנים האחרונות.

עשרות אלפי אנשים נעלמים ונעצרים ללא משפט, ומרכיבים מאגר ממשי של איברים חיים, הם רק ממתינים למקבל איבר המתאים פיזית ופעמון ההוצאה להורג יישמע בקול.

את הפשעים הנתעבים הללו חייבים לגנות, להקים ועדת חקירה בינלאומית ללא דיחוי, ולהעמיד לדין את האחראים בנחרצות ההחלטית ביותר.

חייבים להילחם ללא הפוגה נגד כל הפרת זכויות אדם בעולם, ללא דירוג של חומרת מעשי הזוועה. אף על פי כן, כאשר זוועות חוזרות ונשנות, המבוצעות בקנה מידה כה גדול, הופכות נפוצות במדינה שאפילו לא יכולה לטעון למצב של קונפליקט טעון, לבני אדם חופשיים – שאנחנו ברי מזל להיות חלק מהם – יש את החובה לעמוד ולזעוק את כאבם ככל הנדרש וכל עוד לא מוכנים לשמוע אותם.

זהו סבלם של הקדושים האלה שאנו חייבים לשמוע היום, אבל גם ומעל לכל, סבלם של כל אלה אשר להם אנו הקול היחיד המושמע, ובלעדיו הם מסתכנים ב-"היעלמות" תחת האטימות הנוחה של הכסף.

את הבלתי נסבל אין לסבול!

תודה על תשומת לבכם.