לחפש פנימה זה כלי מופלא שהמורה העביר לנו כדי שנתקדם בטפחנו, ועדיין כיום עם התקרבות סוף תקופת תיקון הפא יש מתרגלים שלא לוקחים זאת ברצינות. הם לא פִתחו את הנוהג לחפש פנימה וגם לא גבשו לעצמם מנגנון כדי לחפש פנימה. במקרה נפגשתי עם כמה מתרגלים עמיתים כאלה. כשהם נתקלים במצוקות הם לא מחפשים בתוך עצמם את הסיבה לכך, אלא במקום זאת מחפשים אצל האחרים. אחדים מגינים על עצמם כשהם מוצאים תירוצים במקום שיחפשו בתוך עצמם. אם אתם שואלים אותו/ה בעת שהם נתקלים בבעיה או במצוקה האם חיפשו את הסיבה בתוך עצמם הם יאמרו "חיפשתי, אך לא מצאתי מאומה" ולא יעשו דבר נוסף בקשר לכך.

מתרגלי הדאפא חייבים לחפש פנימה כדי להחיש את התקדמות הטיפוח שלנו ולהציל יצורים חיים על ידי הבהרת האמת. ללא כל חשיבות לאיזה שהן בעיות או מצוקות העומדות בפנינו, אל לנו לתת להם לחלוף על פנינו או לחמוק על פנינו אפילו לא במקריות. עלינו לתפוש את שעת הכושר לחפש את ההחזקות בתוכנו ולוותר עליהן. למעשה חיפוש אחר החזקות דומה קצת לחיפוש אחר פצצת זמן הטמונה בתוכך. ברגע שאתה מוצא אותה ונפטר ממנה הצלחת לעלות את רמתך, ולכן הרוע לא יוכל להגיע אליך והסכנה תעלם באופן אוטומטי.

המורה בחר והוציא אותנו מהגיהינום וטיהר אותנו. המורה שינה את מסלול חיינו שנועד עבורנו מראש כדי שנטפח. שום דבר לא התרחש במקריות מהרגע בו הפכנו להיות מתרגלי דאפא. אפילו כשאנו רואים אחרים כשהם רבים או נאבקים, עדיין עלינו לחפש פנימה כדי לראות באם אנחנו עדיין מחזיקים באיזה שהן החזקות. למעשה, אם אנחנו מתייחסים לכל דבר מנקודת הפא, אף פעם דבר לא התרחש במקרה. כל אימת שאנחנו פוגשים בבעיות עלינו לתפוש אותן כהזדמנות לשיפור השין-שינג שלנו ולחפש פנימה כשאנו שואלים את עצמנו מדוע קורות לנו המצוקות האלו. לדוגמה, כשגלגל אופניים מתפנצ'ר (מקבל תקר), ומישהו אומר דבר מה לא מנומס (בגסות) דבר המביא אותך לחוש ברע, או כשהתאורה כבית בעת שאתה לומד את הפא, או כשברז לפתע מתחיל לדלוף, כשצורב המחשב מעתיק חומר והעתקה פגומה, כשראש הדיו במדפסת נסתם עלינו לעצור לרגע ולחפש בתוכנו אילו החזקות אנחנו עדיין שומרים בתוכנו או איזו פרצה השארנו פתוחה בטיפוח.

תלמיד דאפא המתבסס על הפא אינו מושפע מאף אחד. למתרגלים אחדים אין את ההרגל של לחפש בפנים. הם נוטים להסתכל על דברים באופן שטחי ולכן מחמיצים את ההזדמנות להשתפר. אם מישהו אינו מחפש בתוכו בשעה הנכונה, הוא כבר אינו נוהג לפי הפא ומגלה פרצה שהרוע יכול לתפוש כיתרון עליו. ה אם הוא אינו נמצא במצב מסוכן? למראית עין דבר חסר ערך או בעיה מינורית עלולים להתפתח לצרות גדולות או למצוקות. מישהו עלול לעבור לאחר זמן מה צרות יותר גדולות כדי שיצליח לעבור מבחן או מה שיותר גרוע הוא עלול לא לעבור את המבחן בכלל.

אני מכירה מתרגלים שקדנים רבים. כשהם נתקלים בבעיות, ראשית, הם מחפשים בתוך עצמם ולא יפסיקו עד שיזהו את ההחזקות. הבה ונאמץ את הדרכת המורה בלבנו. עלינו לחפש פנימה, לחפש פנימה, ושוב לחפש פנימה ולהפוך זאת לחלק מעצמנו.

אני מקווה שכולנו נהייה אחראים ונטפח את עצמנו על ידי מניעת מה שיותר סטיות וחריגות, וכך תופחת דאגתו של המורה עבורנו.

אלו הן הבנותיי. אנא ציינו כל דבר שאינו הולם.