(Minghui.org) לרגל יום השנה ה- 13 למחאה השקטה של מתרגלי פאלון גונג נגד הרדיפה של המק"ס, סנטור ארה"ב מייקל בנט כתב את המכתב הבא בסולידריות עם המאמצים של אגודת הפאלון דאפא בקולורדו לקידום זכויות אדם וחירויות הבסיס.

科罗拉多州的联邦参议员麦克•拜尼特
סנטור ארצות הברית מייקל בנט מקולורדו

למשתתפים בעצרת הפאלון דאפא:

רב תודות על ההזמנה להשתתף בעצרת לסיום הרדיפה של מתרגלי הפאלון דאפא בסין. למרות שלא יכולתי להיות כאן באופן אישי היום, אני תומך במאמצים של אגודת הפאלון דאפא בקולורדו לקידום זכויות אדם וחירויות יסוד, כגון הזכות לחופש הדת.

כמוכם, אני מאמין שיש לאפשר לאנשים בכל מקום בעולם לקיים את דתם באופן חופשי וללא חשש מרדיפה. במידת האפשר, ארה"ב צריכה לקדם מדיניות שתומכת בסובלנות במדינות אחרות. העינויים והרדיפה של מתרגלי פאלון דאפא הם טרגדיה. מחויבותכם לחופש דת מבטיחה שאלו שממשיכים לסבול לא נשכחים.

תודה על מסירותכם לסיום רדיפה דתית בסין.

בכבוד רב,

מייקל פ. בנט

סנטור ארה"ב