(Minghui.org) לרגל יום השנה ה- 13 למחאה השקטה של מתרגלי הפאלון גונג נגד הרדיפה של המק"ס, חבר הקונגרס האמריקני קורי גרדנר כתב את המכתב הבא בהבעת סולידריות עם הפאלון גונג. הוא אמר במכתבו: … אני מרחיב את מלוא תמיכתי לפאלון גונג ולכל האנשים הנרדפים ברחבי העולם.

 

科罗拉多州的国会众议员科里•加德纳

חבר קונגרס ארצות הברית קורי גרדנר מקולורדו

קונגרס ארצות הברית
בית הנבחרים
וושינגטון הבירה, 20515-0604

לאגודת הפאלון דאפא בקולורדו:

תודה לכם על הזמנתכם להשתתף בעצרת של אגודת הפאלון דאפא לסיום הרדיפה בסין. אירועים כמו זה הם חיוניים, ומזכירים לנו את הזכויות שאנו מוקירים כל כך, במיוחד חופש הביטוי וחירות הפרט. למרות שלא יכולתי להשתתף, אני מרחיב את מלוא תמיכתי לפאלון גונג ולכל האנשים הנרדפים ברחבי העולם.

בכל רחבי העולם אנשים צריכים להנות מהחופש לקיים את אמונותיהם ללא התערבות ממשלתית, מניעה או רדיפה. אולם, מתרגלי הפאלון גונג נרדפו על דרך חייהם והפילוסופיה, המבוססת על אמת, חמלה וסובלנות. בתור מדינה שיושבה לראשונה על ידי מיעוטים נרדפים, חיוני הוא שנמשיך להגן על חירויות היסוד בכל מקום בו הם מאויימים.

תודה על הזמנתכם ועל מאבקכם המתמשך להגנה על זכויות היסוד של כל בני האדם.

בכבוד רב,

קורי גרדנר
המחוז הרביעי, קולורדו
חבר הקונגרס