(מערכת קלירוויסדום) את המסמך הנ"ל קיבל המשרד לביטחון לאומי הסיני, מלשכתו ה-26 (בעיר טיאן-ג'ין) ותאריכו הוא ה-14 בינואר 2005. המסמך מציין כי מספר המאמרים שפורסמו בשנת 2004 ע"י רשת מינג-הווי (אתר מתרגלי הפאלון דאפא) המתייחסים לטיאן-ג'ין מסתכמים ב-304. מספר המאמרים ממשיך לעלות. ברבע הראשון השני השלישי והרביעי של שנת 2004 היו בהתאמה 55, 79, 73, ו-97 מאמרים שפורסמו ברשת מינג-הווי ומתייחסים לטיאן-ג'ין במיוחד. המאמר טוען כי הספר "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית" עודד מתרגלי פאלון גונג רבים אף יותר להגיש מאמרים החושפים את רדיפת הפאלון גונג בסין לרשת מינג-הווי העולמית.

מסמך זה מראה בבירור שהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס), הרשויות, לשכת הביטחון הלאומי ואגפי המשטרה השונים בסין, מתייחסים לרדיפת אזרחיהם שלהם כאל משימה מקיפה הכוללת איסוף מודיעיני וניתוח מסוג זה. זה ניסיון לאתר ולרדוף בקשיחות ואכזריות את מתרגליה פאלון גונג שהינם אמיצים דיים להפיץ את העובדות על הרדיפה לעולם שמחוץ לסין.

נשיא סין לשעבר ג'יאנג זמין ש"ניצח" על הרדיפה, וההולכים אחריו שביצעו את הוראותיו מתוך אינטרסים אישיים, מפחדים מאד מהפצת העובדות על רדיפתם את מתרגלי הפאלון גונג, ומחשיפתם באינטרנט ברחבי העולם. מאז פורסמו "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית" בנובמבר 2004, הם הודאגו במיוחד שהתפשטות "תשעת הדיונים" תעודד יותר מתרגלי פאלון גונג בסין למסור דוחות על מקרי רדיפה. וכתוצאה מכך, מתחילת שנת 2005 הם חיזקו את מאמציהם בניטור ובמאסר מתרגלי פאלון גונג בסין שעזרו בחשיפת הרדיפה.

אף על פי כן, לרשת מינג-הויי לא חסרו אף פעם ידיעות ועדויות אישיות על רדיפת הפאלון גונג בסין. מספר רב של מתרגלי פאלון גונג לא נרתעו מפחד הרדיפה. במקום זאת, הם נחושים ואיתנים בדעתם לחשוף את העובדות על הרדיפה. זה מוכיח שהם משתדלים עוד יותר להגן ולעזור לעמיתיהם המתרגלים שנרדפים, להגן על תדמית המורה שלהם המושמצת שם, ולהתנהג לפי העקרונות המנחים אותם "אמת-חמלה-סובלנות". באופן זה הם עוזרים לאזרחי סין ללמוד את ההבדל בין טוב לרוע ולהבין את האמת המסתתרת מאחורי הרדיפה,

נספח: המסמך המסווג המקורי ש"משרד 610" ומשרד הביטחון הלאומי בסין קבלו מלשכה 26 (סניף טיאן-ג'ין)

חשאי

נכתב על-ידי יחידת איסוף מידע מס' 1

14 בינואר 2005

ניתוח התופעה: כיצד רשת מינג-הווי פרסמה מאמרים על עירנו טיאן-ג'ין בדצמבר 2004

מספר המאמרים המתייחסים לעיר טיאן-ג'ין שרשת מינג-הויי פרסמה בדצמבר הגיעו למספר כללי של 23, 19 פרסומים פחות ממספר אלה שפורסמו בנובמבר ושהגיעו ל-46. פרטים בהמשך.

ארבעה מאמרים, או 17.4% מהמאמרים על טיאן-ג'ין, התייחסו לאזור נאן-קאי. ביניהם, שלושה הם דיווחים על מאסרם של מתרגלי פאלון גונג, כולל אלה שפורסמו ב- 4, ב-15 וב-22 בדצמבר בהתאמה.

א) "מתרגלי פאלון גונג ג'אנג רוּן-מיי ויאנג הונג נחטפו ועצורים כיום במחנה המעצרים נאן-קאי". ב) "ד"ר ג'אנג רוּן-מיי נחטפה בטיאן-ג'ין ותעלומת מקום הימצאה הוא מסתורין". ג) "הרשויות גזרו את דינה של ג'אנג רוּן-מיי באופן בלתי חוקי לשנתיים במחנה עבודה בכפייה".

תמצית התוכן, שני המאמרים הראשנים ב-4 וב-15 בדצמבר דיווחו כיצד הרשויות במחוז נאן-קאי עצרו את ג'אנג רוּן-מיי ויאנג הונג. בשני מאמרים אלו יש במיוחד הרבה פרטים על ג'אנג רוּן-מיי. הידיעה מה-22 בדצמבר מפרטת היכן נעצרה ג'אנג והיכן הייתה כלואה. בנוסף, נרשם מספר הטלפון של אגף משטרת נאן-קאי ומספרי הטלפון של השוטרים (המעורבים – המת'). ברור ללא כל ספק שהיה זה מתרגל פאלון גונג שהיה בקשר עם ג'אנג ושלח את הקובץ באינטרנט, או שסיפק את המידע לאתר האינטרנט מינג-הווי הסיני (המהדורה הסינית של אתר המתרגלים בעולם – המת').

ידיעה זו התפרסמה ב-25 בדצמבר: "פנג מין – עובד וותיק של לשכה ממשלתית בטיאן ג'ין מת כתוצאה מרדיפה". מאמר זה מתייחס למוות מרדיפתם של מתרגלי פאלון גונג. המאמר נקב בקיצור את מקרה מותו של פנג מין בלי לציין את התאריך והזמן המדויק של המוות. בסוף המאמר גם היה דיווח כיצד צ'אנג קה "נרדף עד המוות". בהתבסס על אבחנותינו הדיווחים הגיעו ממישהו המתמחה באיסוף מידע על פאלון גונג ומוסר אותו או שולח אותו לאתר האינטרנט מינג-הווי הסיני.

שלושה דיווחי ידיעות התייחסו למחוז ווּ-צ'ינג, והיו כלולים ב-1300 הידיעות על טיאן-ג'ין. ביניהם הייתה ידיעה מתאריך ה-2 בדצמבר על הרדיפה של מתרגלי פאלון גונג שנעצרו, "שוטרים חטפו את מא יונג-יוּה מאזור ווּ-צ'ינג של טיאן-ג'ין וערכו בביתו של מא חיפוש בלתי חוקי". הידיעה ציינה בקצרה את הזמן בו מא נעצר, אך גם צוינו מספרי הטלפון של גופי מפלגה ופקידי ממשל כמו גם מספר הטלפון של תחנת המשטרה בעיירה באי-גו-טון-ג במחוז ווּ-צ'ינג. בנוסף פורסמו בידיעה שמות מזכיר המפלגה ופקידים אחרים מהֵה-פינג-ג'ואנג. המסקנה שהוסקה מזה היא שאחדים ממתרגלי הפאלון גונג במחוז ווּ-צ'ינג העלו את המידע לפרסום באינטרנט.

שתי ידיעות התייחסו ל"רדיפת" מתרגלי פאלון גונג, כולל הידיעה מה-17 בדצמבר "התנסות אישית של רדיפה שנכתבה על ידי מתרגל פאלון גונג ממחוז ווּ-צ'ינג השייכת לטיאן-ג'ין", שפירטה כיצד הגב' וואנג פנג-צ'ון ובעלה "נרדפו" בעיירה צ'וי-הואנג-קוֹאו". לפי ניתוח הדברים שלנו, המידע סופק ישירות על-ידי וואנג פנג-צ'ון או על ידי מתרגלי פאלון גונג אחדים שהיו אתה בקשר. הידיעה השנייה "מא דה-שואן ממחוז ווּ-צ'ינג של העיר טיאן-ג'ין מתה במחנה העבודה בכפייה צ'ינג- בוֹ-ווא כתוצאה מהרדיפה". בתאריך 22 בדצמבר תואר בקצרה כיצד מא מתה בשנת 2003. לפי המסקנות שלנו מישהו מפאלון גונג המתמחה באיסוף מידע סיפק מידע זה לאתר האינטרנט מינג-הווי הסיני.

שתי ידיעות, או 8.7%, התייחסו למחוז ג'י-נאן, כולל הידיעה "פנייה דחופה למתרגלי פאלון גונג בטיאן-ג'ין להגברת הבהרת האמת", מהתאריך 6 בדצמבר ו"מספרי הטלפון של האחראים למותה של מתרגלת הפאלון גונג לין צ'ון-פאנג מג'י-נאן, אזור טיאן-ג'ין" מתאריך ה-13 בדצמבר. שתי ידיעות אלה היו בעקבות ידיעות קודמות על מותה של לין צ'ון-פאנג. מסקנותינו הן:  הידיעות סופקו על ידי מישהו המתמחה באיסוף מידע של פאלון גונג.

הייתה ידיעה אחת מכל מחוז, הֵה-דונג, הֵה-שי, טאנג-גו ודא-גאנג, המסתכמות ב- 17.4% מהידיעות החודשיות המתייחסות לטיאן-ג'ין. ביניהן הייתה הידיעה "שנה טובה למאסטר לי הונג-ג'י ממתרגלי פאלון דאפא מהֵה-דונג השייכת לאזור טיאן-ג'ין". שתאריכה 28 בדצמבר. על הקטע הזה קשה לתת הערה.

שתי ידיעות אחרות תיארו כיצד נעצרו מתרגלי פאלון גונג. הראשונה "בית הדין המזויף של מחוז הֵה-שי בטיאן-ג'ין ניסה לשפוט ולרדוף מתרגלי פאלון גונג" מתאריך 28 בדצמבר, שתיארה בקצרה את תאריך ושעת הדיון של משפטם של וואנג ג'ין-לינג והאחרים. לפי ניתוח המסקנות שלנו הן שזה היה צריך להגיע מכמה מתרגלי פאלון גונג שהיה להם קשר עם וואנג. הידיעה השנייה "שישה מתרגלי דאפא במחוז טאנג-גו נידונו לעבודת פרך במחנה עבודה בכפייה" הידיעה דנה באופן יחסי בפירוט די מעמיק כיצד נעצר ליו פו-מינג. ובנוסף ניתנה רשימה שמית של השוטרים שהשתתפו במעצר, וכמו כן מספרי הטלפון של סניף המשרד לביטחון לאומי במחוז טאנג-גו. מסקנותינו הן: מתרגלי פאלון גונג אחדים שהיו בקשר עם ליו וגם הכירו את משפחתו של ליו פרסמו באתר האינטרנט או סיפקו את המידע לאחר שהשיגו אותו.

ידיעה אחת עוסקת בתלונה בשם מתרגלי פאלון גונג ומשפחותיהם ממחוז דא-גאנג, כיצד רשויות המפלגה שלנו ומשרדי הממשלה, וכמו כן אגפי המשטרה "רדפו" מתרגלי פאלון גונג: "מתרגלי פאלון גונג ובני משפחותיהם משדה הנפט של דא-גאנג, במחוז דא-גאנג, דורשים להעמיד את הרודפים לדין". בתאריך ה-19 בדצמבר הוגשה תביעה רשמית לבית המשפט של האומה במחוז דא-גאנג, התלונה היא על רדיפת מתרגלי פאלון גונג על ידי המפלגה (המפלגה הקומוניסטית הסינית – המת') ומשרדי הממשלה במחוז דא-גאנג. מתקבל על הדעת כי מתרגלי פאלון גונג ממחוז דא-גאנג סיפקו את המידע הזה.

שני מאמרים, או 8,7%, מתייחסים למערכות מחנות העבודה [בכפייה –המת'] במחוז טיאן-ג'ין. המאמר הראשון מתאריך ה-4 בדצמבר שכותרתו "העינויים שסבל טאנג ג'יאן לפני מותו בחטיבה החמישית של מחנה העבודה שואנג-קוֹאו בטיאן-ג'ין". המאמר השני מתאריך 26 בדצמבר וכותרתו הייתה "העובדות על רדיפת מתרגלי פאלון גונג במחנה העבודה שואנג-קוֹאו בביי-צ'ן, טיאן-ג'ין". שני המאמרים תיארו את הרדיפה. הסקנו מזה שאחדים ממתרגלי הפאלון גונג שהיו כלואים פעם במחנה העבודה סיפקו את המידע.

34.80 שמונה מאמרים הם או אזוריים או שחסר לנו המידע על מקורם. להלן הפרטים:

א) מאמר אחד שתאריכו 9 בדצמבר מספר על מעצרי מתרגלי פאלון גונג, כולל "מתרגל פאלון דאפא יואן שוֹאוּ-צ'ון מטיאן-ג'ין שנדון באופן בלתי חוקי לשנה וחצי של עבודת פרך במחנה עבודה בכפייה". המאמר הזה מודיע בקצרה על מעצרו של יואן שוֹאוּ-צ'ון ונראה שחובר על ידי מישהו שהיה בהיכרות או היה בקשר עם משפחתו של יואן.

ב) שני מאמרים מאותו תאריך 22 בדצמבר היו מאמרים עוקבים של ממאמרים קודמים הכוללים "מנג ג'י-שיאנג, חבר לשעבר בוועדה המתמדת של העיר טיאן-ג'ין, וחתנו, מתו עקב רדיפה במחנות עבודה בכפייה". ו "לאחר חמש שנות מאסר בלתי חוקיים במחנה עבודה בכפייה, שוי שיאו-לונג, מהנדס מטיאן-ג'ין, נאסר שוב". שני המאמרים כנראה חוברו על ידי או התבססו על מידע שסופק על ידי מישהו שהתמחה באיסוף מידע על פאלון גונג.

לחמשת המאמרים הנותרים אין ערך אנליטי היות וחסר בהם מידע אודות מקורם. הם כוללים:

א) בקשה ממתרגלי דאפא מטיאן-ג'ין לתגבר את שליחת המחשבות הנכונות" תאריכו 16 בדצמבר. ב) "התעוררות לטאו לאחר סבל ממחלות רבות. התקדמות נוספת בטיפוח רציני" תאריכו 22 בדצמבר. ג) "שנה טובה למורה לי הונג-ג'י ממתרגלי דאפא מטיאן-ג'ין" תאריכו 28 בדצמבר. ד) "כל המתרגלים מבייג'ינג, טיאן-ג'ין ושן-ג'ן מאחלים למורה שנה טובה!" גם תאריכו הוא 28 בדצמבר.

לסיכום מספר המאמרים שפורסמו בשנת 2004 באתר האינטרנט מינג-הווי הסיני ומתייחסים לטיאן-ג'ין מסתכמים ב-304 מאמרים. המספר הכולל של הדיווחים ממשיך לעלות. היו 55, 79, 73, ו-97 מאמרים המתייחסים לטיאן-ג'ין שפורסמו באתר האינטרנט מינג-הווי הסיני ברבעי השנה הראשון השני השלישי והרביעי של שנת 2004, בהתאמה. במיוחד פרסום "תשעת הדיונים" השפיע השפעה חברתית עצומה ולבטח תאיץ את הפעילויות של פרסום הידיעות באתר האינטרנט מינג-הווי הסיני. נראה בבירור כי המערכה על האינטרנט תהייה יותר, ויותר חריפה.