באזורים מסוימים בעיר שן-יאנג מתגוררים אנשי המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) המשרתים במערכת המשפטית, ומשפחותיהם של אנשי משטרה רבים וסוהרים ממחנות הריכוז בהם מוחזקים מתרגלי הפאלון גונג (המיקום הראשון שנחשף כשנחשפה קצירת האיברים ממתרגלים בעודם חיים – הוא בעיר שן-יאנג).

בגלל השקרים והדיסאינפורמציה של מערכת התעמולה בקרב אנשים אלו, הם ידעו מעט מאד על הפאלון גונג. לכן הם לא ידעו כמעט כלל את האמת על הרדיפה, וממש שנאו את המתרגלים.

בעבר הפיצו מתרגלים בקרב אוכלוסיות אלו חומר המספר על העובדות האמיתיות, אולם כיוון שהאנשים באזור זה האמינו לתעמולת הרשויות, הם היו מלשינים על מתרגלים אלו, ובכך חשפו את המתרגלים למצבים מסוכנים כמו כליאה ועינויים.

בתוך שכונה זו גרים גם מתרגלים, ולחלק מתושבי השכונה יש חברים או בני משפחה המתרגלים פאלון גונג. כך זכו תושבי השכונה מדי פעם בפעם להבהרת עובדות פנים אל פנים, אך ללא תוצאה.

המתרגלים המקומיים חוו אכזבה במידה כזו שאיבדו את האמון בתושבי השכונה ולא המשיכו לנסות להציל אותם. כתוצאה מכך היו מקומות שאף אחד לא הבהיר בהם את העובדות במשך שנתיים או שלוש.

רק בתחילת 2008 נודע לאותם מתרגלים, שחידשו את שיחותיהם עם תושבי השכונה, שיש בשכונה תושבים שכבר פרשו מהמק"ס וארגוניה בעקבות שיחות טלפון שקיבלו ממתרגלי פאלון גונג החיים מחוץ לסין.

למרות שחלק מהם לא פרשו מיד, הרי שהשיחות עם המתרגלים מעבר לים היו בסיס טוב להבנה, וכאשר פנה מתרגל מקומי אל אותו תושב, התושב הביע את רצונו לפרוש.

לאותם מתרגלים מעבר לים הייתה השפעה שלא ניתנת להערכה על לב מקבלי השיחות, במיוחד כיוון שמקבלי השיחות הבינו שהמידע התעמולתי שקיבלו איננו נכון. אחד מהם אמר: "קודם הקשבתי לתעמולה של המפלגה והחשבתי שבכל העולם מתנגדים לפאלון גונג. חשבתי גם שרק סינים מתרגלים פאלון גונג. עכשיו אנחנו יודעים את האמת". תושבת אחרת אמרה שקיבלה שיחת טלפון ממתרגלת בריטית שהיה לה קול כל כך נעים, והמתרגלת דיברה אתה כל כך בבהירות, שהיא רצתה לשמוע עוד ועוד.

כאשר כמה תושבים קיבלו את שיחות ההבהרה האלה הם אפילו הציעו דברים מצדם. אחד מהם אמר: אנא המשיכו בעקביות בשיחות לאזרחים הסינים". תגובה רווחת לשיחה ראשונה היא הרבה פעמים פחד גדול כל כך שמקבל השיחה מפחד להקשיב. בפעם השנייה הוא יקשיב רק לחלק ואז ינתק. בפעם השלישית הם לא רק מקשיבים, אלא אף אומרים למתרגל שמתקשר שהם מעוניינים לפרוש מהמק"ס ומארגונים המסונפים לה.