(Minghui.org) ב- 4 ביולי 2012, העלתה חברת הפרלמנט האירופי האיטלקית כריסטיאנה מוסקארדיני שאלות לנציבות האירופית בנושא חופש האמונה של הפאלון גונג.

תוכן השאילתא הוא כדלקמן:

הנני בטוחה שהנציג העליון מודע לעמדתה העיקשת של סין הקומוניסטית נגד התנועה הרוחנית פאלון גונג והתעקשותה לכפות את רצונותיה על מדינות אחרות. לדוגמה, השבוע בית המשפט העליון הרוסי מתכנן להכריז על פסק דין האוסר ספרים של הפאלון גונג. ללא ספק, רדיפה מהווה הפרה בוטה של זכויות אדם ללא קשר לצורה שבה היא מופיעה. חופש דתי ותרבותי הוא דבר מקודש. כל ניסיון להגביל או אף לחסל, הוא פשע שצריך למצות איתו את הדין ולגנותו בחריפות. על מנת לתמוך במאבק למען החירות המתרחש ברחבי העולם, ובמיוחד על מנת להפעיל לחץ על רוסיה, הנני מעלה את השאלות האלה עם הוועדה:

1. האם ננקטו אמצעים להגנת חופש התנועה של מתרגלי הפאלון גונג?
2. אילו ארגונים בינלאומיים מוכנים להילחם למען הגנת חופש הדת, לאור מעשי הטבח האחרונים של נוצרים בניגריה וקניה?
3. האם תהיו מוכנים לדרוש קיום זכויות האדם כתנאי מוקדם בעת חתימת הסכמי סחר עם מדינות זרות, במיוחד עם אלה שאינן מסוגלות להבטיח זכויות אלה?
4. איך יכול להיות מקובל על מדינות כמו רוסיה, אשר רק נכנסו לארגון הסחר העולמי, להפר זכויות אדם באופן כל כך בוטה?

השאילתא של חברת הפרלמנט האירופי האיטלקית כריסטיאנה מוסקארדיני: