(Minghui.org) ב- 20 ביולי 2012, חבר קונגרס ארה"ב אדולפוס טאונס מניו יורק כתב את המכתב הבא למתרגלי פאלון גונג, הדוחק במפלגה הקומוניסטית הסינית להפסיק את רדיפת מתרגלי הפאלון דאפא בסין.חבר הקונגרס טאונס אמר: "למרות 13 שנות רדיפה של הפאלון דאפא על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית, ההשפעה של השיטה והתנועה הרוחנית רק המשיכה לגדול."

קונגרס ארצות הברית

בית הנבחרים

וושינגטון הבירה, 20515-3210

ה-20 ביולי 2012

עבור: תומכי הפאלון דאפא

תודה על שאפשרתם לי את ההזדמנות לנאום בעצרת שלכם היום. אני רוצה קודם כל לברך את הבוחרים שלי מהמחוז העשירי של ניו יורק, כמו גם את תומכי הפאלון דאפא מרחבי האומה הגדולה הזאת שהתאספו כדי לתמוך בזכויות אדם וחירויות הדת למתרגלי הפאלון דאפא. עצרת זו מסמנת 13 שנה מאז המפלגה הקומוניסטית הסינית החלה לרדוף את מתרגלי הפאלון דאפא. צר לי שלא יכולתי להיות כאן באופן אישי, אבל אני מצטרף אליכם במאבק שוחר השלום שלכם לעזור לאלו שמתרגלים פאלון דאפא בסין.

אני משבח אתכם על הבאת המודעות לרדיפת מתרגלי הפאלון דאפא על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית. אני מצטרף אליכם בהפצרה במפלגה הקומוניסטית הסינית לסיים את הרדיפה של הפאלון דאפא. אני גאה להוסיף את תמיכתי לאלו שקולם לא נשמע, ולקרוא לסוף הדיכוי נגד אלו שמתרגלים פאלון דאפא.

תורת הפאלון דאפא משמשת להזכיר לנו את העקרונות של אמת, חמלה וסובלנות. למרות 13 שנים של רדיפה של הפאלון דאפא על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית, ההשפעה של השיטה והתנועה הרוחנית רק המשיכה לגדול. יהיה זה חכם עבור המפלגה הקומוניסטית הסינית להכיר בכך שבמקום איום, פאלון דאפא הוא שיטת-תרגול של שלום וסובלנות שיכולה להשפיע על בריאותם ורווחתם של אנשים בכל רחבי העולם.

אני, וחברי הקונגרס של ארצות הברית עומדים יחד אתכם. אנו מעודדים אתכם להמשיך במאבקכם השלוו.

בכבוד רב,

אדולפוס "אד" טאונס

חבר הקונגרס

המחוז העשירי, ניו יורק