מתרגל א' באזורנו מוכר כאחד שגורם בעיות. שמעתי שהיה מעורב בשלהוב ויכוחים בין מתרגלים עמיתים. למתרגל א' יש קושי לקבל דעות של אחרים ולרוב המתרגלים יש קושי לתקשר אתו. לאחר זמן מה אחדים מהמתרגלים פיתחו תחושות שליליות כלפיו. למרות שהוא משתתף בפעילויות של הקבוצה, קיים ניתוק בינו לבין המתרגלים האחרים. מתרגלים רבים זוקפים את מצבו לשין שינג שלו וטוענים שהוא חייב להכיר בבעיותיו ולהפטר בעצמו מההחזקות שלו לפני שמצב טיפוחו ישתנה.

דרך האינטראקציה שלי אתו גיליתי שהוא הצליח מאד בעבודת הבהרת האמת. לדוגמה בדרך כלל כשהוא מדבר עם אנשים הוא יכול לתת להם תקליטורי DVD (חומר הבהרת אמת, המת') וחומרי הבהרת אמת כתובים, הוא מסוגל לתפקד כמו עשרה מתרגלים הפועלים יחד בשכנוע אנשים לפרוש מהמק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית) ומהארגונים המסונפים אליה. כמתרגל בעל חמלה כה רבה לאנשים רגילים, מדוע הוא התייחס למתרגלים אחרים בצורה רעה? כשהלכתי לראותו למחרת היום סיפר לי שסירב להצטרף לקבוצת לימוד פא ומעדיף לטפח לבדו. יכולתי להרגיש את המצוקה והסבל שהוא עובר.

אם לשפוט לפי מה שמתרגלים אחרים סיפרו, מישהו יכול לחשוב שהבעיה היא באשמת מתרגל א'. למרות זאת אני חושב שזו לא בעייתו של אדם אחד. מתרגל א' קשור בנושאים שונים עם מתרגלים רבים. האם אין על כל אחד המעורב לחפש בתוכו? אם המתרגלים היו פועלים היטב בטיפוח והסביבה שלנו הייתה טהורה ונקייה מדוע שיהיה בינינו מתרגל כמתרגל א'? אפילו אם הכל היה באשמת מתרגל א', מדוע עליו להשתנות תחילה? כשאנו נתקלים בסכסוכים עלינו לחפש החזקות בתוכנו ולחפש היכן עלינו להשתפר. אפילו כשאנחנו מרגישים שזו לא באשמתנו, יש עדיין דברים שבהם עלינו להשתפר. למתרגלי דאפא צריכה להיות מחשבה נרחבת ומקיפה היכולה לשאת ולישב כל דבר,

"חמלה יכולה להביא להרמוניה בין שמים וארץ, מבשרת את בוא האביב" ("הפא מתקן את היקום", "הונג ין II") (תרגום זמני)

כשאנחנו מתנהגים כלפי מתרגל א' בצורה שונה ואיננו סובלניים כלפיו, הישויות הרעות בממדים האחרים מרוצות. האם זה לא מה שהרוע רוצה? הכוחות הישנים נצלו את ההחזקות והמושגים האנושיים של מתרגל א', ולכן אמר ועשה דברים שהמתרגלים האחרים לא הסכימו עמם. בהדרגה זה הביא לפירוד בין המתרגלים ויצר דיסהרמוניה בקבוצה שלנו.