אחרי שראיתי את ההודעה בקלירוויסדום הקוראת לכתוב מאמרים על "התרחשויות פלאיות בעולם האנושי" נדהמתי לגלות שתיקון הפא הגיע לשלב הזה! בשנה החדשה, עלינו לעזור לאנושי העולם להכיר את טבעה הקדוש של הדאפא.

בשלב המוקדם של הרדיפה המורה אמר (תרגום זמני):

"היכן אפשר למצוא אלוהיות
למרות שהן עומדות לפניכם
האלוהיות אינן נראות"
"המסע" ("הונג יין II")

מעצם טבעו של האדם הוא משתוקק ומחפש את האלוהי, מאחר ובני אדם תועים בעולם הארצי החומרי, רבים מהם אינם מאמינים באלוהים, מעט מאד יודעים מי הוא המורה ומי הם מתרגלי הדאפא. תחת שליטת הרוע הם מעזים ורודפים תלמידי דאפא. בדרך אחת או אחרת, אנשים רבים מבצעים שלא ביודעין פשעים נגד דאפא, גם מחוץ לסין.

במהלך עשר השנים האחרונות תלמידי הדאפא בצעו מעשי גבורה מדהימים בסיועם למורה, במהלך תיקון הפא והטיפוח בעת תיקון הפא. אני זוכר שקראתי מאמר באתר מינג-הווי אודות מתרגלת קשישה שציירה מודעות הבהרה אמת על גשר גבוה. כאשר שוטר הגיע כדי לתפוס אותה, הוא ראה את הקשישה עומדת גבוה באוויר, כשרגליה מעל הקרקע בעת שציירה בצדו של הגשר אותיות גדולות בסינית. קצין המשטרה נבהל כל כך, הסתובב וברח. השוטר הזה אכן ראה יכולת על טבעית של יצור שמימי שהתגלתה ממש לנגד עיניו. הוא זועזע כל כך שמחשבתו לעשות רע סולקה מיד, ובגלל שעצר לפני שהספיק לעשות משהו רע, הצלה הוצעה לו. עלינו להמשיך לתעד בכתב את ההתרחשויות הפלאיות האלו על מנת לעזור לאנשים לראות ולהבין וכדי שהמיעוט הקטן של הרוע והשדים הנותרים יוכלו לראות. זוהי הדרך של אימות הדאפא, הצלת יצורים חיים וסילוק הרוע.

המורה אמר:

"אתם יוצאים מן הכלל. עברתם את זה דרך הנסיבות הקשות והמרושעות ביותר, ויתר על כן, כל הדרך אתם אימתתם את הפא, הבהרתם את האמת, והצלתם ישויות חיות – כל הדרך עד היום. אתם אולי לא מבינים כמה גדולה היא המוסריות האדירה שלכם, אבל הישויות החיות של היקום הזה כבר יודעות להסתכל עליכם עם הכבוד שמגיע לכם." ("התקדמו יותר במרץ")

ולמה כל זה אפשרי. אני מאמין שהתשובה היא כאן (תרגום זמני):

"אלוהיות מהלכות בעולם,
מאמתות את הפא"
"מה יש לפחד"
? (הונג יין II)

ליצורים אלוהיים יש מחשבות אלוהיות, טבע אלוהי ומעשים אלוהיים. הם נוטלים חלק בהתרחשויות פלאיות ואלה מוצגים ליצורים חיים.

כששאקיאמוני חי בעולם האנושי, באותה עת מעט מאד רשומות נשמרו או בכלל לא. רק מאוחר יותר תלמידיו נזכרו בדבריו והעלו בכתב את מילות הקודש האלה ואת האירועים המופלאים, כדי שיוכלו להיות מופצים במשך 2,000 שנה. תוצאות ההזנחה והשגיאות שנגרמו הן הלקח  שיש ללמוד מהן. כיום, תלמידי הדאפא מסייעים למורה בתיקון הפא בעולם האנושי, ואירועים פלאיים כאלה הם מה שתלמידי הדאפא השיגו עם הגנתו של המורה. עכשיו שהם בוצעו עלינו צריכים לשמור עליהם כתיעוד בהיסטוריית תיקון הפא, ללא השמטות וטעויות. הם אמיתיים ונצחיים, והם גם חלק ממה שעלינו לעשות בעת הזאת.

אני אישית חושב שזה לא מקרי שההודעה המזמינה מאמרים על "התרחשויות פלאיות בעולם האנושי" פורסמה ביום חג המולד. אלוהות אדירה ביקום, ישו, נולדה ביום הזה. הוא השאיר אחריו כל כך הרבה התרחשויות פלאיות כדי שאנשים ידעו על האלוהי, הוא הקים במערב תרבות אמונה באלוהי ועזר למורה בסלילת הדרך לתיקון הפא של היום. כעת, הגואל הגיע, הבורא הגיע, ותלמידי הדאפא פסעו בעקבות המורה בתיקון הפא במשך יותר מעשר שנים. זוהי שליחות קדושה עבורנו, לתעד בכתב את ה"התרחשויות הפלאיות בעולם האנושי".