(Clearwisdom.net): פסטיבל הכפר העולמי ה-12 במספר בהלסינקי התקיים ב-28 ו-29 במאי. מתרגלי פאלון גונג מקומיים השתתפו באירוע זה בכל שנה כדי להעלות מודעות. השנה, גב היידי האוטאלה, חברת הפרלמנט האירופי (MEP) ויו"ר ועדת המשנה לזכויות אדם של הפרלמנט האירופי, הוזמנה על ידי המארגן לשאת נאום, בו היא קראה לתמיכה עבור מתרגלי הפאלון גונג הנרדפים בסין.

עשרות אלפי אנשים באו לפסטיבל הכפר העולמי בכל שנה. זהו אחד מאירועי הקהילה הגדולים ביותר בפינלנד. מתרגלי פאלון גונג הדגימו את התרגילים, מה שגרם לתיירים רבים לעצור ולשאול איך ניתן ללמוד את הפאלון גונג.

法轮功学员演示功法

הדגמת התרגילים

人们围在法轮功展台前了解真相

אנשים עוצרים למידע בביתן הפאלון גונג

人们签名声援法轮功学员反迫害

חתימה על עצומה הקוראת להפסקת הרדיפה

欧洲议会议员、人权委员会主席海蒂•浩塔拉女士对法轮功学员吕适平进行专访

גב' היידי האוטאלה מראיינת את מתרגלת הפאלון גונג גב' לו שי-פינג במהלך נאומה.

欧洲议会议员海蒂•浩塔拉女士和观众们一道跟随学员炼起了法轮功

גב' האוטאלה והקהל לומדים את תרגילי הפאלון גונג.

גב' היידי האוטאלה ראיינה את מתרגלת הפאלון גונג גב' לו שי-פינג על הבמה.

גב' לו הציגה בקצרה את הפאלון גונג, וסיפרה את סיפורה איך עונתה בתוך בסין. היא נעצרה ארבע פעמים בגלל שהיא סירבה לוותר על הפאלון גונג. היא נכלאה במחנה העבודה וואן-ג'יה בחרבין, שם היא עונתה קשות. "הייתי תלויה למסגרת חלון, והוכיתי באמצעות אלות חשמליות. כלאו אותי בתוך תא קטן של 1.40 על 2.20 ללא חלון במשך שלושה חודשים", אמרה הגברת לו.

גב' האוטאלה אמרה בנאומה כי הפאלון גונג היא הקבוצה הגדולה ביותר בקרב כל הקבוצות אשר נרדפו על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית. היא אמרה שהפרלמנט האירופי צריך לקיים דיונים מיוחדים בנושאי הפאלון גונג, משום שהמפלגה הקומוניסטית רודפת אותם באופן שיטתי ומשמיצה ברשעות את התרגול ומתייגת את המתרגלים כ- "אויבי הציבור". היא אמרה כי הפרלמנט האירופי חייבים להשמיע קולם עבור מתרגלי הפאלון גונג, ושהם מביאים תועלת לחברה הסינית.

לאחר נאומה, למדה גב' היידי האוטאלה את תרגילי הפאלון גונג, יחד עם הקהל.