(Clearwisdom.net) "זה מהימן! זה נבדק ובמיוחד קיים קשר סטטיסטי בין דיכוי הפאלון גונג מצד אחד, והעלייה הדרמטית בהשתלת איברים. אך עם זאת, אנחנו לא באמת יודעים מנין כל האיברים הללו באים."


פרופסור מנפרד נובק, מומחה לחוקי זכויות אדם בינלאומיים,
מדבר באוניברסיטה הלאומית של טייוואן

פרופ' מנפרד נובאק של מכון לודוויג בולצמן, סגן הנשיא לוועדת אונסקו האוסטרית, מומחה בעל שם בינלאומי לזכויות אדם ולשעבר השליח המיוחד של האו"ם לנושא עינויים, נשא נאום שכותרתו "הזכות להפסיק עינויים – נקודת המבט וניסיונו של מי שהיה שליח מיוחד של האו"ם", באוניברסיטה הלאומית של טייוואן ב- 8 נובמבר 2011. הוא אמר כי סין היא המדינה שבה הכי קשה לחקור את העינויים. בתשובה לשאלה על דו"ח החקירה על פשע המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) של קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים, מעורך דין של 'קבוצת העבודה של עורכי הדין לזכויות אדם עבור הפאלון גונג' בטייוואן, אמר פרופ' נובאק כי הטענה אמינה. למרות שהמק"ס הכחישה את הטענה, היא מעולם לא הגישה את המידע המבוקש לאו"ם.

נובק אמר כי ההגדרה לעינויים היא גרימת כאב או סבל פיזי ו/או נפשי חמור. לדוגמה, המשטרה השתמשה בלחץ ואלימות כדי להוציא הודאות, או נתנה רשות להפלות נגד החשוד. אמצעי העינויים היו בלתי-אנושיים ורומסים את כבוד האדם, וגרמו לקורבן להרגיש חסר אונים וללא הגנה.

פרופ' נובק כיהן כשליח המיוחד של האו"ם בנושא עינויים מ-2004 עד 2010. הוא היה הפקיד הרשמי הראשון של האו"ם שנשלח לסין לחקור עינויים. מאז אוגוסט 2006, נובאק ואסמה ג'הנגיר, השליחה המיוחדת של האו"ם לנושא חופש דת ואמונה, הגישו לוועדה נגד עינויים עדויות רבות על קצירת האיברים של המק"ס ממתרגלי פאלון גונג חיים, ודרשו מידע מהמק"ס לגבי מקור האיברים להשתלה.

הוא אמר, "זוהי חובתה של הממשלה לספק את המידע, אבל אנחנו מעולם לא קיבלנו אף סוג של [מידע]. הם פשוט הכחישו את זה, אמרו שזו טענה שגויה לחלוטין, אבל הם מעולם לא סיפקו לי כל סוג של מידע מדעי יותר או כל תשובה אחרת כדי להסביר את המספר הגבוה מאוד הזה והמספר העולה במהירות גבוהה כזאת של השתלות איברים."

במשך שנים רבות הדוח השנתי על זכויות האדם של האו"ם המשיך למתוח ביקורת על המפלגה הקומוניסטית הסינית ברדיפת הפאלון גונג. נובאק הזכיר את הקושי בחקירות עינויים כאשר הוא נסע לסין. "זו היתה המדינה היחידה שבה הם לבסוף מנעו ממני לקחת מצלמות לבתי הכלא, ולכן לא יכולתי לצלם אף תמונה בפנים. הייתי חייב לקבל החלטה [אם להמשיך את החקירה]. בדרך כלל אני לא אעשה את זה. אבל הרגשתי שזה חשוב להיות במחנות העבודה בכפייה מכיוון שהפאלון גונג הוכנסו לאלה במיוחד".

בדו"ח של נובאק לאו"ם בשנת 2006, שני שלישים ממקרי העינויים על ידי המק"ס היו מתרגלי פאלון גונג. דו"ח 2007 פירט מרכזי השתלות איברים סינים ומרכזי מעצר סינים המואשמים בקצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים.