"רופאים נגד קצירת איברים כפויה" (DAFOH), ארגון שנוסד על ידי רופאים מכל העולם, פרסם האתר הרשמי של הארגון עצומה הפונה לשר הבריאות הסיני צ'ן ג'ו.

העצומה דורשת שהרשויות בסין יספקו נתונים ססטיסטיים מדויקים ותיעוד על מקור האיברים המשמשים להשתלה בסין לארגונים בין-לאומיים, כמו ארגון הבריאות העולמי (WHO), הארגון הרפואי העולמי  (WMA)והחברה להשתלות (TTS). הארגון הדגיש שהפערים בין הנתונים של ההשתלות גרמו לחששות כי בסין האיברים נקצרים באופן סיסטמתי מאנשים חיים כנגד רצונם.

הארגון פונה לאנשים בעלי חוש צדק מכל אורחות ושכבות החברה, במיוחד מרופאים, מאנשי צוות רפואי וממומחים להשתלות לחתום על העצומה. בעצומה נכתב: "החתומים מטה מודאגים שאנשים חיים, במיוחד מתרגלים של פאלון גונג, נתונים להתעללות כבנק איברים חי, ואיבריהם נקצרים מהם על פי דרישה. זוהי הפרה חמורה של אמות המידה האתיות ברפואה".

תמונה: ניתן לחתום על העצומה באתר הרשמי של הארגון העולמי: https://www.dafoh.org/Petition.php