הקדמה

התחלתי לטפח בפאלון דאפא לפני שנת 1999. מאז אני נמצא במצב של הארה הדרגתית ומסוגל לראות מראות בממדים אחרים. לעתים רחוקות אני משתף את מה שאני רואה עם אחרים, אבל לפעמים גיליתי מעט למתרגלים האחרים כדי לעודד אותם להיות נחושים. אחדים, לרבות כמה מתרגלים צעירים באזור שלנו, נמצאים גם הם במצב של הארה הדרגתית.

בחודש מאי 2001 הורה המורה לכל המתרגלים לשלוח מחשבות נכונות, לכן אחדים מאיתנו שנמצאים במצב של הארה הדרגתית נפגשים כדי לשלוח מחשבות נכונות ביחד. לעתים קרובות אנחנו מסייעים למתרגלים החיים בערים ובמחוזות אחרים לסלק את רדיפת הרוע, המגיעה בצורת קארמה של מחלות שנכפו על ידי הכוחות הישנים. עזרתנו אפשרה למתרגלים אחדים לחזור למצב הטיפוח הרגיל שלהם. היו מקרים רבים כאלה.

במשך שנים רבות של שליחת מחשבות נכונות כעזרה למתרגלים לחיסול הרוע, גיליתי שביסודו של דבר הרוע מאמץ שתי דרכים לרדיפת הגוף הפיזי של מתרגלי הדאפא. שמתי לב בשנים האחרונות, שאצל מתרגלים שהלכו לעולמם טרם זמנם הכוחות הישנים לחצו ודחסו רוע ורוחות רקובות ומילאו בהם את השדה הממדי של המתרגלים. כאשר מסתכלים על זה מממדים אחרים, כל הגוף של המתרגלים האלה שחור. ייתכן שמבחינה כלשהי למתרגלים היו פרצות, או שהיו להם התחייבות כלפי הכוחות הישנים, אך עלינו לנהוג לפי התכנונים של המורה ולנטרל לחלוטין את כל מה ששייך לכוחות הישנים, כולל את הכוחות הישנים עצמם ואת כל מה שתיכננו.

שמנו לב שמתרגלים רבים לא הקפידו על שליחת מחשבות נכונות. רבים התעלמו משליחת מחשבות כל יום בארבעת הזמנים הקבועים, וכפי שאני מבין זאת, התוצאה גרמה להפרעות בגופם, במשפחותיהם, בסביבת חייהם ובהיבטים רבים אחרים. ביקשנו מכל המתרגלים שיכולנו להיות אתם בקשר, ואמרנו להם שיהיה עליהם לשלוח יותר מחשבות נכונות ולסלק את התכנונים הרעים של הכוחות הישנים, ואת המבחנים כביכול שלהם. אלה שיצרנו אתם קשר שינו את מצב הטיפוח שלהם ואת סביבת הטיפוח שלהם על ידי שליחת המחשבות הנכונות. אנחנו מודאגים לגבי המתרגלים ברחבי העולם, אלה שלא שמים לב לשליחת מחשבות נכונות, ולכן כתבתי את המאמר הזה.

—————————————

מתרגלים אחדים באזור שלנו שנמצאים במצב של הארה הדרגתית שולחים יחד מחשבות נכונות כל יום.

בעשור האחרון ראינו שמתקיימים בממדים אחרים מאבקים גדולים ורבים בין הטוב והרוע. ראינו שמדי כמה ימים נוצר מצב חדש. שיתוף פעולה בין המתרגלים כגוף אחד הוא חשוב מאוד. מתרגלים חיסלו כמויות גדולות של רוחות רקובות, רוחות רפאים, אלמנטים מרושעים, יצורים רעים בצורת דיסקוס, יצורים עם גופים שמימיים ואלה בלי צורה, כמו גם את מה שמכונה האלמנטים המרושעים האחרונים הגבוהים והגדולים ביותר שנמצאים מאחורי הקלעים.

כמו כן, אנו מקווים שמתרגלים עם העין השמימית הפתוחה שנמצאים במצב של הארה הדרגתית ישתמשו ביכולות שהמורה העניק לנו, וחכמת הדאפא שנפתחה עבורנו, כדי לאמת את הפא ולחסל את הרוע.

אנחנו תלמידי דאפא בתקופת תיקון-הפא. מדוע אנחנו מטפחים בעזרת יכולות על-טבעיות? האם זה צירוף מקרים?

להבנתי, יש לנו משימה: המורה דורש מכל אחד מאיתנו, מתרגלי דאפא, לעשות היטב את שלושת הדברים. לפיכך, עבורנו המתרגלים עם העין השמימית הפתוחה ועם היכולות העל טבעיות, מלבד עשיית  שלושת הדברים היטב, אנו יכולים לבצע תפקיד משמעותי בשליחת מחשבות נכונות, אשר עשוי להיות המשימה והאחריות של מתרגלים שנמצאים במצב של הארה הדרגתית. עם זאת, אין עלינו להשתמש ביכולות העל-טבעיות שלנו למטרות לא מתאימות. המורה דיבר על כך בהרצאותיו, וזאת עלינו להזכיר אחד לשני.

לאחרונה, אחדים מאתנו הנמצאים במצב של הארה הדרגתית, ראו שהיצורים הרעים בעלי הצורה הם מועטים מאוד, והם פוררו והושמדו בכמויות גדולות. אבל עדיין יש כמה יצורים רעים חסרי צורה שנותרו שקופים ובלתי נראים.

חלקם נראים כמו עשן שחור, גזים שחורים ומים שחורים, חלקם כמו עננים, ערפל ואובך, אבל הם יכולים לגבש מהר צורה ולהתפזר כדי להפוך לאובייקטים. הם יכולים להפוך לרוחות רעות ורקובות בעלות צורה ולהיות עוד יותר מרושעים, כדי להפריע ולרדוף מתרגלי דאפא. לפעמים הם נשארים בלתי נראים ומסתתרים  בגופם של מתרגלי דאפא באותם הממדים שהמתרגלים עדיין צריכים לטפח אותם היטב, או שהם מסתתרים בממדים ובחללים שבאחריות המתרגלים. בדרך כלל הם נשארים חסרי צורה ובלתי נראים ואנחנו לא יכולים לראות אותם. כשמתרגלי דאפא שולחים מחשבות נכונות יחד, היצורים הרעים אינם יכולים להישאר באותם ממדים ובאותם חללים. הם הופכים למטרות מוחשיות, חלקם גדולים מאוד, חלקם בקבוצות כמו עננים: וכמה היו כמו מטריות קטנות ומגוון של גופי דיסקוסים, מגבשים צורת דיסקוס עם ציר באמצע, חלקם במגוון גורמים בצורת כדורים וחלקם בצורת אבק וחלקיקים.

לאחר שתפסנו אותם שם עם כוחות השמימיים שלנו ותחקרנו אותם, למדנו שיש עדיין כמה גורמים רעים אחרונים הרודפים את מתרגלי הדאפא. הם מקנאים בההתקדמות המהירה של מתרגלי הדאפא בטיפוח, ועושים דברים על פי המושגים שלהם והעקרונות הישנים. הם מפריעים למתרגלי הדאפא להציג  במלואן את היכולות העל טבעיות והחוכמה שלהם. חלקם מפריעים למתרגלים בלימוד הפא; אחדים מפריעים למתרגלים לעבור טרנספורמציה לגופים בעלי חומרים של אנרגיה גבוהה, מפריעים  למתרגלים בשיתוף התנסויותיהם ובפעולותיהם ההדדיות, מפריעים בתרגול, והצגת היכולות העל טבעיות שלהם. אחדים מפעילים את המפלגה המרושעת, ואחדים שולטים באנשים רגילים וכן הלאה. ישנם "כוחות ישנים מומחים" שממונים על כל משימה עם תכנונים מאוד רגישים. כל אחד מהכוחות הישנים עושה סוג פעולה כזאת.

כאשר אני שולח מחשבות נכונות, אני מתמקד בסוג מסוים של יצור כזה וכך אין להם מקום להסתתר, וההשפעה על סילוקם טובה מאוד. היכן שיש צורה כלשהי של הפרעה או רדיפה, אני מפורר ומסלק סוג מסוים של כוח הישן.

הכוחות הישנים מאמצים שני סוגים של שיטות כדי להפריע ולרדוף מתרגלי דאפא, ויש להם דרך שונה של התערבות ורדיפה אחר כל אחד מהמתרגלים.

שיטה אחת היא לרדוף מתרגלי דאפא על פני השטח של העולם האנושי. הם אוספים יצורים רעים, רוחות רקובות וצלי רפאים, לממדים של המתרגלים, משתפים פעולה בין אלה שבחוץ ובפנים לשלוט על המשטרה והסוכנים המיוחדים, כדי לעצור מתרגליפ ולבזוז את בתיהם.

השיטה השניה היא לנצל את האיברים בגופם של מתרגלי דאפא שהייתה בהם קארמת מחלה, להקים מאורות שדים בממדים אחרים, ולגרום לכמה יצורים רעים נטולי צורה ובלתי נראים לעשות מעשים רעים בממדים עמוקים ומוסתרים, ולהעביר ברציפות את הרוע מבחוץ לאיברים שבהם יש קארמת מחלה. זה נעשה דרך צינורות עם צורה וללא צורה, ובכך מחמיר את קארמת המחלה על פני שטח הגוף. כשהם עומדים מול מצב כזה המתרגלים חושבים בטעות שזו התדרדרות של מחלותיהם הישנות, כוח הרצון שלהם נחלש, ומחשבותיהם הנכונות נחלשות. זה גרם לכך שכמה מתרגלים נרדפו למוות באמצעות צורה של קארמת מחלה.

כאשר מתרגלי דאפא שולחים מחשבות נכונות כדי לחסל את הרוע בממדים אחרים, הרוע אוסף יחד מספר גדול של יצורים רעים כדי למלא את מקומן של "הידיים השחורות" ולחזק אותן. לכן, כאשר אנחנו שולחים מחשבות נכונות כדי לעזור מתרגלים שנמצאים במצב של קארמת מחלה, אנחנו חייבים לחסל את התומכים הרעים מבייג'ינג  – הקן של היצורים הרעים.

ישנה מתרגלת אחת שלפני שהחלה בטיפוח שלה, סבלה מבעיות לב – רטט לב ולחץ בחזה. לאחרונה מצב זה שב וחזר, והיא התקשתה לחיות חיים נורמליים ולתרגל. אחדים מאתנו במצב של הארה הדרגתית התאספו יחד כדי לעזור לה על ידי שליחת מחשבות נכונות. על ידי אימוץ השיטה של למשוך את הנחש מהכוך שלו, השתמשנו במבער קטורת וחצובה עדינה לקלוט את הרוחות הרעות והרקובות מהממדים של המתרגלת העמיתה אל כלי הפא. הרוע סידר והסתיר מספר גדול של ייצורים רעים באותם הממדים של המתרגלת שעדיין לא היו מטופחים היטב. כשאנו קרובים לניקוי הממדים, כל מיני רוחות רעות ורקובות, צל רפאים קומוניסטי, קרפדות וגורמים אחרים התאספו מעל "בייג'ינג" – קן הרוע בממדים האחרים, הם מיהרו לעברנו כדי למלא כל פעם את החסר.

לכן, בשעה שמתרגלי הדאפא שולחים מחשבות נכונות, אנחנו חייבים לייחס חשיבות רבה כדי לחסל את כל הרוע והאלמנטים הרעים בכל הממדים בבייג'ינג – הקן שהוא הצומת של כל הממדים של כל הרמות השונות. זה הערוץ הראשי; קן הרשע מכל הממדים. היצורים הרעים ירדו מלמעלה וקודם כל הגיעו לבייג'ינג. לאחר מכן הם התפזרו למקומות שונים ברחבי העולם. לפעמים זה נראה כמו צינורות שמתפשטים לכל מקום, לפעמים כדור הארץ עצמו מלא רוע ורוחות רעות ורקובות, מנוהלים על ידי מנהיג הרוע ששוכן אתם במרכז כדור הארץ. מאז שהתחלנו לשלוח מחשבות נכונות בשנת 2001 ראינו את המצב הזה

כאשר אנחנו שולחים מחשבות נכונות כדי לחסל את הרוע, לעיתים קרובות אנחנו משתמשים במבערי קטורת, חצובות דקות, רעמי האלים, ורשתות הפא המוזכרים בהונג-ין. לעיתים אנחנו משתמשים בסוגים שונים של כלי פא. כאשר אנו מוצאים את הרוע באזורים קטנים, אנחנו משתמשים לפעמים בסכינים וחרבות כדי לחתוך דרכם, ולאחר מכן לקלוט אותם עם כלי פא אחרים. אם אנחנו מוצאים רוע בשטח גדול, אנחנו יכולים לפוצץ אותם עם הרעם של הדאפא ועם כלי פא שונים לפיצוץ. בעבר זה עבד היטב, והתוצאה הייתה פירור ממדים שונים ברמות שונות.

לאחר שעזרנו על ידי שליחת מחשבות נכונות כמה פעמים למתרגלת שהופיעו אצלה שוב בעיות הלב, וסילקנו את הרוע המסייע מהקן בבייג'ינג, המתרגלת החלימה וחזרה למצב רגיל.

בתהליך שליחת המחשבות הנכונות, מסמרנו במקום את היצורים הרעים שהסתתרו בממד של המתרגלת. בשעה שתחקרנו אותם הרוע אמר למתרגלת שנרדפה, "למה את לא מקיימת את הבטחתך? אנחנו צריכים לרדוף אותך עד מוות". והמתרגלת אמרה "אני מתרגלת דאפא. למורה שלי יש את המילה האחרונה לגבי הכול. אני נוהגת לפי הסידורים של המורה שלי, ואני אנטרל את הכוחות הישנים לחלוטין ולא אכיר באיזה שהם תכנוני הרוע". לרוע לא היה שום דבר לומר כתשובה לכך. אחרי כן סילקנו את הרוע בהצלחה בתוך ומחוץ לממדי המתרגלת. כל הסימפטומים של המתרגלת נעלמו, היא התאוששה והבריאה לחלוטין.

לעתים קרובות אנחנו עוזרים לשלוח מחשבות נכונות למען מתרגלים שהייתה להם קארמת מחלה ושהיו חשופים לרדיפה. באזורים רבים גילינו שהמתרגלים הנרדפים לא שלחו מספיק מחשבות נכונות והבחנו בהרבה רוע ורוחות רקובות שוהים בממדים שלהם. בגלל שמתרגלי הדאפא ברחבי העולם סילקו קבוצות אחרי קבוצות של יצורים רעים, המראה שלהם בכל שלב שונה. בעת שמתרגלים אחרים סילקו את הרוע שהיו אחראים לחיסולו, הרוע בממדים של מתרגלים מסוימים, ובטווח שלושת העולמות שהם אחראים עליו, עדיין לא נוקה. הרוע מצטבר שם קבוצה אחרי קבוצה, והתוצאה היא שהרדיפה שם גוברת.

האמור לעיל מציג את הבנתנו ברמות הנוכחיות שלנו על המצב והנסיבות שראינו בממדים אחרים. אנא הצביעו על כל דבר שאינו הולם. אנחנו מקווים כי אחרים שנמצאים במצב של הארה הדרגתית ושהעין השמימית שלהם פתוחה יכתבו מאמרים כדי לחלוק את התנסויותיהם בחיסול הרוע, וכך נוכל להשתפר יחד.