האב המוזכר במאמר, "רופא מכובד מאד נשלח למחנה עבודה בכפייה;    בנו אוסף חתימות להצלתו", (http://www.falunnews.org.il/articles_p/2003/06/c_01/35224_05.htm) שוחרר ממחנה עבודה בכפייה ב-2/5 .

בתקופת מאסרו במחנה העבודה (הוא נאסר באופן בלתי חוקי באמצע חודש מרץ), הוא דחה   בתוקף את דרישות המשטרה ומחה נגד המעצר הבלתי חוקי ע"י שביתת רעב. הבן המוזכר   במאמר בקר אצל יותר מ-1000 משפחות להבהרת האמת, והשיג יותר מ- 668 חתימות להצלת   אביו. בזמן התהליך, רק מתי מעט אנשים שרומו ע"י תעמולת הממשל, התנהגו אליו   בגסות רוח. למרות שכמה אנשים לא חתמו בגלל פחדם להסתבך, לרובם הייתה ברורה האמת   על הדאפא והם הביעו את אהדתם. אדם אחד אמר: " אני חתמתי היות והוא מתרגל פאלון   גונג ".