לחיפה הגיעו פועלים סינים רבים לעבוד בסלילת המנהרה שתחבר בין חוף הכרמל למפרץ. עד היום מתרגלי העיר חיפה דאגו להביא לפועלים הסינים עיתונים חומר הבהרת אמת בסינית. הפעילות התמקדה בשני אתרי מגורים של הפועלים הסינים.

אף אחד מן המתרגלים לא דיבר סינית והיה קשה לתקשר, אך היו מספר הצלחות. אחד המתרגלים היה משחק עם הסינים בכדור סל במגרש סמוך ומתרגלת הלומדת סינית באוניברסיטה הצליחה להחליף אתם כמה משפטים.

בשלב כל שהוא הוקפו אתרי המגורים של הסינים בגדר ושומר כבר לא אפשר למתרגלים להיכנס למגורים אך כאשר הביאו להם עיתונים, הסינים יצאו החוצה וביקשו את העיתון.

עלה רעיון להביא למקום מתרגלים סינים מהמרכז, וכך ביום שישי בערב החל פרויקט רחב היקף. המתרגלים הסינים מהמרכז גייסו רכב לחמישה איש אך הם היו שבעה. השניים הנוספים לא וויתרו ונסעו במונית שירות. מתרגלת אספה את שני המתרגלים באמצע הדרך וכך הגיעו כולם אל אחד מאתרי המגורים. נכנסו, פגשו את הפועלים ודיברו איתם בסינית. הם סיפרו להם את האמת, חילקו חומר רב, ואף החתימו את הפועלים על עצומות עם אותיות הדומות לבתים קטנים.  אחרי שהסתיימה העבודה באתר אחד, פנו כולם לאתר השני ושם היה קל יותר. נוצר קשר טוב מאוד עם הפועלים.

אחת המתרגלות הסיניות מהמרכז סיפרה לי לאחר מכן שפועל סיני התקשר אליה ושאל מתי הם שוב באים לביקור.

קטגוריה: הבהרת האמת