היום בשעות הצהריים בין 12:00- ל-14:00 הייתה נוכחות של מתרגלת אחת מול שגרירות הסינית ברחוב בן יהודה בתל אביב.

מתרגלת מסבירה על רדיפת מתרגילי הפאלון דאפא על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני

מתרגלת מסבירה על רדיפת מתרגילי הפאלון דאפא על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני

החתמת עוברים ושבים על עצומת הפסקת הרדיפה

החתמת עוברים ושבים על עצומת הפסקת הרדיפה

שלט גדול שהיה כתוב בשפה הסינית והאנגלית "פאלון דאפא הוא טוב" היה פרוש למרגלות החומה, הרבה אנשים נעצרו כדי להקשיב על הרדיפה וכמו כן לחתום על עצומה המבקשת לעצור את פשעי אנושות שנעשים בסין, רדיפת מתרגלי הפאלון דאפא.

באותו זמן קבוצה של לא פחות מעשרה אנשים יצאו מתוך השגרירות, כולם סינים, ועמדו ממול הסתכלו ודברו ביניהם כעשרים דקות, חשופים לשלט ולפעילות. העוברים והשבים ראו את קבוצת הסינים ושאלו "את לא פוחדת לעמוד כאן לבד, הם לא יכולים לעשות לך משהו, נכון? "הם יכולים לצלם אותך ואולי לא יתנו לך להכנס לסין?".

המתרגלת הסבירה להם שאין לה ממה לפחד ואם  הם צילמו זה לא משנה, המטרה החשובה ביותר היא לחשוף את הפשעים שנעשים בסין, רדיפת מתרגלי הפאלון דאפא וקצירת אבריהם.

אין ספק שנוכחות מול השגרירות מרתיעה את הרוע.