אסיר בעל עבר פלילי רב הוחזק יחד עם מתרגלים של פאלון דאפא במרכז מעצר בסין. האדם   האחראי אמר לו שלא רק שמרשים לו להכות ולקלל את מתרגלי הפאלון דאפא, אלא שתקופת   המאסר שלו תקוצר אם המתרגלים יוותרו על הדאפא בגלל פעולותיו. קיצור תקופת המאסר   היא בעלת ערך רב לגבי אסירים. למרות שבזכות קשרים מן העבר עם המתרגלים של הפאלון   דאפא, אסיר זה היה נפעם מהמתרגלים. הוא שם לב שלמתרגלי הפאלון דאפא היו סטנדרטים   מוסריים גבוהים והוא בחר לוותר על ההזדמנות להפחית את תקופת מאסרו מאשר לפגוע במתרגלים.    הוא אמר: "מרכז הרפורמה צריך להיות מקום שבו אנשים רעים עוברים רפורמה, אבל   זה הפך להיות מקום שבו אנשים טובים מוכרחים לבצע מעשים ברוטליים. נראה כי הפושעים   האמיתיים הם השוטרים שרודפים את מתרגלי הדאפא."